Jakie są dotychczasowe osiągnięcia społecznych rad, powołanych przy burmistrzu Olkusza? Takie pytanie coraz częściej zadają nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy przyjrzeć się działalności Rady Gospodarczej, Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, które zostały utworzone w naszym mieście w zeszłym roku.

W ustawie o samorządzie gminnym istnieją przepisy pozwalające na powoływanie organów konsultacyjnych, które mają na celu aktywizację różnych grup społecznych. Co prawda ich funkcjonowanie jest nieobowiązkowe, jednakże coraz większa ilość miast decyduje się na ich utworzenie. Dzieje się tak dlatego, że coraz większa grupa samorządowców dostrzega potrzebę dialogu ze społeczeństwem i angażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji.

W myśl tej idei w ubiegłym roku zaczęły funkcjonować trzy organy o charakterze doradczo – konsultacyjno – inicjatywnym. Mowa tutaj o Gminnej Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz Radzie Gospodarczej, czyli Zespole Zadaniowym ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak informuje olkuski magistrat, Rada Gospodarcza zajmuje się bieżącym wskazywaniem potrzeb i trudności lokalnych przedsiębiorców, które są następnie omawiane przez kompetentne wydziały UMiG Olkusz. Do tej pory Rada zajęła się m.in. analizą potencjału terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu Gminy; dyskusją nad kompetencjami wdrażanego w Urzędzie Systemu Wsparcia Inwestora; dyskusją oraz propozycją zmian w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; omówieniem możliwości uregulowania bezpańskich reklam na terenie Gminy i stworzenia jednolitego systemu drogowskazów i oznaczeń oraz dyskusją nad zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi obligatoryjnych ilości miejsc parkingowych przy realizacji nowych inwestycji kubaturowych w rejonie starego miasta. Spośród członków Rady Gospodarczej dokonano wyboru przedstawicieli, którzy weszli w skład Kapituły Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „Trojak Olkuski”.

Członkowie Gminnej Rady Seniorów pełnią dyżury dwa razy w tygodniu w Urzędzie. Wtedy seniorzy mogą zgłaszać swoje problemy, które następnie są rozpatrywane przez kompetentne wydziały urzędu. Rada Seniorów podpisała umowę ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa w zakresie promowania ruchu senioralnego oraz wszelkich innych działań wspierających osoby starsze. W ramach tego porozumienia od czerwca br. wydawana jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Olkusza w wieku powyżej 60 lat Olkusza Karta Seniora. Posiadacze tej karty mogą korzystać z ulg i rabatów stosowanych przez kilkaset firm handlowych i usługowych na terenie całego kraju. Do tej pory wydano ich ponad 1500. Przedstawiciele Rady systematyczne prowadzą także rozmowy z olkuskimi przedsiębiorcami aby przystępowali do grona firm oferujących ulgi i zniżki dla seniorów. W czerwcu 2016 r. pierwszych sześć firm z Olkusza przystąpiło do programu. Radni zajęli się także promocją projektu pod nazwą Olkuski Folk Ziemi Olkuskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W przyjętym planie działania na rok 2016 Gminna Rada Seniorów planuje ogłoszenie regulaminu konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”, zorganizowanie Olkuskich Dni Seniora i przeprowadzenie spotkań z różnymi środowiskami senioralnymi.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej pełnią dyżury raz w tygodniu w każdy czwartek. Olkuszu. Jedną z ich pierwszych inicjatyw była debata o komunikacji publicznej z udziałem poprzedniego Przewodniczącego ZZK „Komunikacja Międzygminna”. Radni MRM przygotowali także projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2016 pn. „Siłownia pod chmurką połączona z parkiem do street work out” w Silver Parku na Pomorzanach. Przeprowadzili też ankiety wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące wyboru zespołów na Dni Olkusza. Radni debatowali z dyrektorem MOSiR-u na temat infrastruktury sportowej, w szczególności kompleksu na Czarnej Górze. Przedstawili dyrektorowi zgłaszane przez młodzież uwagi dotyczące organizowanych imprez i zajęć sportowych oraz funkcjonowania obiektów zarządzanych przez MOSiR. Na zaproszenie dyrektora biura przedstawiciele MRM odwiedzili siedzibę Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu. Celem wizyty było poznanie działalności Związku i ocena  zasadności powrotu Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich. 4 czerwca 2016 roku Rada zorganizowała Młodzieżowe Dni Dziecka na Czarnej Górze. Młodzi radni podjęli także uchwałę o nadaniu Skwerkowi imienia Józefa Lipy – ostatniego komendanta Komendy Obwodu Armii Krajowej w Olkuszu.

– Działania organów doradczych przy burmistrzu to nie tylko opiniowanie spraw bieżących, ale przede wszystkim własne inicjatywy. Przykładowo, to młodzież najlepiej zna swoje codzienne problemy i wyzwania, dlatego inicjatywy MRM są chętnie wysłuchiwane przez burmistrza. Cieszy, że jest ich tak wiele, a z czasem, gdy powyższe organy doradcze na stałe wkomponują się w otoczenie olkuskiego samorządu, efekty działań mogą być jeszcze bardziej wyraźne – mówi Michał Latos, rzecznik prasowy UMiG Olkusz.

A jakie jest zdanie Czytelników na ten temat? Czy opisane rady są potrzebne i rzeczywiście mają wpływ na decyzje podejmowane przez olkuskie władze? Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
aaaplatinum II
aaaplatinum II
7 lat temu

A ile nas to kosztuje?
Przecież wybraliśmy w wyborach powszechnych przedstawicieli do rady miasta i gminy to po jasną cholerę tworzy się dodatkowe ciała szumnie nazywane radami społecznymi?
radni jako wybrańcy poszczególnych grup społecznych powinni a nawet mają obowiązek spotykania się ze swoimi wyborcami i tam na tych spotkaniach mogą pytlować i ustalać priorytety w danej społeczności. nikt im tego nie zabrania. A dlaczego tego nie czynią? Bo radni bawią się w politykę a nie jakieś tam sprawy społeczne rozstrzygają. I wydaje się że skoro tak radni lekcewarzą lud wyborczy to coś może da się zmienić poprzez społeczne rady. Już to widzę jak wola rady społecznej sprzeczna z aktualną polityką wygra na radzie gminy. Mydlenie oczu i ucieczka od odpowiedzialności ot cała prawda o radach społecznych.

Theon
Theon
7 lat temu

oswajanie z biurokratyczną durnotą od małego

Radca
Radca
7 lat temu

Przelewanie z pustego w próżnie…