„Na ulicach Olkusza można często spotkać osoby spacerujące z dużymi psami bez kagańca. Do tego posiadacze takich zwierząt często spacerują w ten sposób, że psy wędrują obok nich swobodnie na długiej smyczy, co stwarza duże zagrożenie dla przechodniów, a zwłaszcza małych dzieci.

Proszę o opisanie zasad wyprowadzania psów na spacer. Być może przynajmniej część właścicieli dużych czworonogów zastanowi się wtedy, czy jednak ich psy nie powinny być wyposażone w takie urządzenia jak kaganiec”.

 

Odpowiada oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu podkom. Katarzyna Matras: 
Właściciele czworonogów, wychodząc na spacer, nie mogą zapominać o środkach ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Pies pod żadnym pozorem nie może biegać bez nadzoru. Obowiązek kontroli wynika przede wszystkim z przepisów kodeksu wykroczeń z art. 77 „§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. Właściciel psa jest odpowiedzialny także za jego zachowanie: „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Szczególne znaczenie w opisanym przypadku mają przepisy prawa miejscowego. Regulamin jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego w każdej gminie. Przepisy zawarte w regulaminie dotyczą zarówno mieszkańców, właścicieli nieruchomości, jak i wszystkie osoby przebywające czasowo na terenie danej gminy. To właściwe te przepisy wprowadzają szczegółowo i regulują zasady co do wyprowadzania psów i trzymania ich na smyczy, czy w kagańcu. W każdej gminie mogą być one inne i tak naprawdę na ich podstawie, służby miejskie, decydują czy mają karać za brak smyczy i kagańca, czy też nie. Dla przykładu w Olkuszu w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Olkusz” zapisano, że psa trzeba prowadzić na smyczy: „§ 14. Do obowiązków (o których nie stanowią oddzielne przepisy) osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 1. W odniesieniu do psów:
a) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeśli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami wynosi ponad 30 cm”.

Ponadto w regulaminie można znaleźć informację nt. zakazu wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, itp. Właściciel czworonoga może zwolnić psa z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji gdy ma on możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to jednak psów ras uznawanych za agresywne, które obligatoryjnie muszą posiadać kaganiec i smycz. Obecnie na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 77, poz. 687) jest 11 ras, które uznawane są za niebezpieczne, m.in. amerykański pit bull terier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian Karabach, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski. Powyższe przepisy regulują również kwestię zwalnianie psów ze smyczy na terenie posesji. Zgodnie z §14 pkt. 2 zwolnienie psa ze smyczy może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczających samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

Chcesz uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię pytanie? Nie wiesz, do kogo się z nim zwrócić? Napisz do nas! Zachęcamy do zadawania pytań, które w imieniu Czytelników przekazujemy kompetentnym osobom. Odpowiedzi zamieszczamy na naszych łamach. Nie komentujemy odpowiedzi, a wnioski pozostawiamy Czytelnikom.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze