Olkusz

– Czy gmina może zorganizować w sołectwach zbiórki zużytych opon od maszyn rolniczych? – z takim pytaniem wciąż zwracają się do naszej redakcji mieszkańcy sołectw z Gminy Olkusz. Temat ten poruszaliśmy już trzy lata temu.

– Tego typu opony nie są odbierane razem z odpadami wielkogabarytowymi, a dla posiadaczy sprzętu rolniczego to spory problem, aby je odwieźć. Z uwagi na ich rozmiar problemem jest zawiezienie ich do punktu, gdzie mogą zostać zutylizowane. Czy nie można raz w roku zorganizować takiej zbiórki w wyznaczonym miejscu w danym sołectwie raz w roku? – proponują mieszkańcy. Pytanie to przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Co na to gmina? – Opony rolnicze nie są odpadami komunalnymi (a odpady wielkogabarytowe tak), w związku z tym nie są odbierane przez Gminę w ramach Systemu Gospodarki Odpadami (regularny odbiór odpadów od mieszkańców, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.

-W myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady komunalne «rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane (…) przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.» Ustawa właściwie wyklucza możliwość odbioru odpadów w postaci opon pojazdów rolniczych w ramach systemu gospodarki odpadami – dodaje Michał Latos.

Przedstawiciel magistratu informuje ponadto, że na stronie Urzędu widnieje informacja o możliwości oddania odpadów pochodzących z działalności rolniczej: https://www.umig.olkusz.pl/images/dokumenty/2021/informacja_roln.pdf

Z kolei na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej znajduje się informacja o ofertach podmiotów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów: https://mir.krakow.pl/artykuly/Oferty-podmiot%c3%b3w-utylizuj%c4%85cych-odpady-z-produkcji-rolniczej,13644.html

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze