Dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej otrzymało dotacje z budżetu powiatu olkuskiego.  W tym roku po raz pierwszy OSP mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Powiatu Olkuskiego na zakup sprzętu, umundurowania czy samochodów.

Zgodnie z regulaminem przyjętym w maju przez Radę Powiatu, dotacja dla jednostek OSP może być przeznaczona na dofinansowanie do zakupu: umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników; środków łączności; sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; samochodów ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście wszystkie przedmioty zakupione z powiatowym dofinansowaniem muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi i normami. Transport i szkolenia z obsługi sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego strażaków nie stanowią kosztów kwalifikowanych zadania.

Dotacja może być udzielona do kwoty 5 tys. złotych i stanowić do 40 proc. kosztów całego zadania. Wyjątkiem są dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W tym przypadku chodzi o kwoty: do 20 tys. złotych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich i do 15 tys. złotych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków spełniających wymagania formalne oraz możliwości finansowych budżetu Powiatu Olkuskiego. O dotacje na samochody ubiegały się cztery jednostki OSP: Olkusz, Krzywopłoty, Ściborzyce i Bukowno.

Zarząd Powiatu w Olkuszu, udzielając dotacji, bierze pod uwagę m. in.: aktywność jednostki OSP (wyjazdy, stan wyszkolenia, stan wyposażenia, posiadanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działalność w ramach specjalizacji i w zakresie profilaktyki, udział w wydarzeniach, współpraca z innymi organizacjami, osiągnięcia itp.), udział procentowy dotacji do całości zadania, ochronę przeciwpowodziową na ternie powiatu olkuskiego – działalność na obszarach stale zagrożonych powodziami, współpracę ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu w zakresie wspierania działań służb reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu olkuskiego, źródła finansowania zadania, ilość wniosków spełniających wymagania formalne, możliwości finansowe budżetu Powiatu Olkuskiego.

Finansowe wsparcie otrzymały:

Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu 3 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach 780,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuradzie 960,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku 2000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu 1000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromiu 3000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach 1239,60 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborzycach 3000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno Miasto 3000,00 zł

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna RP OSP Krzywopłoty 3000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Górnej 2000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zasępcu 2020,00 zł

Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Powiatu w Olkuszu, program ma być kontynuowany w kolejnych latach. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel zależeć będzie od kondycji finansowej powiatu.

fot. pixabay.com 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze