drogi dla natury2

W dniach 10-11 października i 17-18 października w Urzędzie Gminy Klucze i Urzędzie Miejskim w Bukownie odbyły się szkolenia Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. W zajęciach uczestniczyło około 50 osób z regionu, w tym m.in.: urzędnicy wydziałów ochrony środowiska i drogowcy z gmin partnerskich oraz Olkusza, Bolesławia, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Zawiercia, jak również przedstawiciele lokalnych firm pielęgnujących zieleń oraz architekci krajobrazu.
W ramach szkoleń omawiane były kwestie związane z prawidłowym projektowaniem, nasadzaniem i pielęgnowaniem alej przydrożnych, a także ich rolą przyrodniczą i utylitarną. Rolą szkoleń jest przekazanie wiedzy dotyczącej korzyści wynikacjących z posiadania przez gminę zarzewień przydrożnych (ekonomicznych – rozwój turystyki, wzrost wartości nieruchomości, przyrodniczych – kortytarze ekologiczne), a także przekazanie narzędzi do diagnostyki drzew.

Szkolenia są elementem pakietu usług, które gminy Klucze i Bukowno otrzymują w ramach projektu Drogi dla Natury, w którym uczestniczą. Pakiet usług jaki uzyskuje gmina biorąca udział w programie jest warty około 40 000zł i oprócz szkoleń obejmuje:
– Lokalny program zadrzewieniowy – dokument zawierający inwenatryzację alei w gminie, wytyczne do nasadzeń i pelęgnacji
– Ekspertyzę 10 drzew
– Pielęgnację 10 drzew
– Warsztaty dla dzieci w szkołach i domach kultury
– Nasadzenia 70 sztuk drzew
– Pakiety edukacyjne dla nauczycieli przyrody

Celem ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew w otwartym krajobrazie. Dążymy do odwrócenia niepokojącego trendu zanikania starych drzew z zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Podstawą działania programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych z administracją publiczną – samorządami i zarządami dróg.

W latach 2010-2012 uczestniczące w programie organizacje posadziły ponad 30 000 drzew przydrożnych w partnerstwie z 55 zarządcami dróg. Od 2012 roku nasze działania skupiają się na edukacji: uczymy urzędników i drogowców jak zarządzać drzewostanem na terenie gminy, jak ocenić stan drzew, jak dbać o drzewa i właściwie je pielęgnować. W kolejnych gminach w Polsce opracowujemy lokalne programy zadrzewieniowe oraz przeprowadzamy ich modelowe wdrażanie.

Do roku 2016 zostaną przeprowadzone szkolenia łącznie w 90 gminach, w których weźmie udział około 2 000 osób zawodowo zajmujących się drzewami. Działania na poziomie lokalnym wspierane są przez tworzenie ogólnopolskiej sieci osób zaangażowanych w ochronę drzew.

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie www.aleje.org.pl

Tekst nadesłany przez Katarzynę Muchę

drogi dla natury

drogi dla natury1

drogi dla natury3

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze