Artykuł sponsorowany

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zastanawiamy się ile razy można odpowiadać na jedne i te same manipulacje, które Pan i podlegli Panu prezesi spółek podajecie do wiadomości publicznej. Jednak wobec zniekształcania faktów i niezrozumienia przez Pana tematu, postanowiliśmy ten jeden raz włączyć się w debatę prasową.

1. Komunikacja autobusowa w Żuradzie
Warto podkreślić, że wicestarosta Paulina Polak nie negowała konieczności zawieszenia połączeń autobusowych na trasie linii „Ż”, z uwagi na prowadzone tam roboty budowlane. Natomiast w skierowanym do Pana piśmie negatywnie oceniła sposób poinformowania mieszkańców o utrudnieniach (ogłoszenia pojawiły się na przystankach 12 godzin przed zakończeniem kursów). W ten sposób mieszkańcy Żurady NAGLE zostali pozbawieni możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej celem wyjazdu do Olkusza. Zadziwiające jest to tym bardziej, że wcześniej – przez dwa lata w związku z prowadzonymi pracami kanalizacyjnymi droga ta znajdowała się w zarządzie PWiK (spółki z większościowym udziałem Gminy Olkusz) a jej stan kompletnie nie odbiegał od obecnego. Nie jest prawdą, że Zarząd Drogowy sam, z własnej inicjatywy przejął od Wodociągów odpowiedzialność za utrzymanie przejezdności remontowanej drogi. Te niewygodne kwestie wolał Pan jednak przemilczeć.

2. Pętla w Osieku
Nigdy Powiat Olkuski nie miał w dokumentacji projektowej wykonania pętli autobusowej w miejscowości Osiek. Po pierwsze: ani na etapie projektowania, ani w czasie remontu drogi, do Zarządu Powiatu albo do Zarządu Drogowego w Olkuszu nie wpłynęło jakiekolwiek pismo z Gminy Olkusz lub Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” o braku możliwości zawracania autobusów. Po drugie: organizacja trasy autobusów i przystanków to nie zadanie powiatu, ale w/w związku, w którym to Pan pełni funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia a kierowana przez Pana Gmina Olkusz ma większościowe udziały. Po trzecie: miejsce, które jak Pan twierdzi od dawna jest przeznaczone pod pętlę autobusową, to prywatna działka pod drogę lokalną, która z definicji jest drogą gminną, zarządzaną przez Burmistrza. Niemniej jednak nauczeni doświadczeniem, że nawet trafne i merytoryczne argumenty mogą do Pana nie przemawiać, a przede wszystkim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Osieka, Zarząd Powiatu stanowczo deklaruje, że wykona taką pętlę na własny koszt, jeżeli tylko Gmina Olkusz zapewni dostęp do w/w działki.

3. Przetarg na drogę w Osieku
Nie rozumiemy sensu dyskusji o inwestycji, która jest już ukończona i to bez pomocy finansowej z Gminy Olkusz. Jednak rozwiewając wszelkie wątpliwości wyjaśniamy raz jeszcze: aby zwrócić rzekome miliony, to najpierw trzeba je dostać. Na konto powiatu nie wpłynęło dofinansowanie na tę inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych, powiat nie miał nawet zawartej umowy o dofinansowanie w tym zakresie, więc nie zwracał jakichkolwiek środków. W efekcie końcowym wybrany został inny, znacznie korzystniejszy dla samorządu model finansowania tego zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony w połowie listopada 2019 r. Dlaczego? Wynika to wprost z informacji o unieważnieniu przetargu – ponieważ Gmina Olkusz nie przekazała środków finansowych przeznaczonych na finasowanie części zamówienia i w ten sposób Burmistrz Roman Piaśnik nie wywiązał się z obietnicy dofinansowania inwestycji, pomimo wcześniejszej, pisemnej deklaracji z Jego strony. Trzeba przypomnieć, że to już kolejny raz, kiedy szuka Pan rozmaitych usprawiedliwień, aby nie dotrzymywać składanych (nawet na piśmie) obietnic. Zupełnie jak w przypadku remontu drogi Troks – Braciejówka – Trzyciąż, gdy we wrześniu 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w obecności mediów i wzburzonych mieszkańców poprzedni starosta z takiego samego powodu nazwał Pana oszustem i kłamcą. Oczywiście żaden z przedstawicieli mieszkańców, w tym obecni na sesji sołtys Braciejówki i sołtys Troksa nie zostali wówczas dopuszczeni do głosu. Jak widać sytuacja lubi się powtarzać, ale co ważne Powiat skutecznie zrealizował obie inwestycje, choć bez Pana udziału.

4. Opłaty za przystanki
W tym wypadku znowu zarzuca Pan brak dobrej woli i działań ze strony wicestarosty Pauliny Polak. Tymczasem Panie Burmistrzu, siedzi Pan już drugą kadencję na swoim stołku, a przez wiele lat był Pan pracownikiem Starostwa Powiatowego, więc może pora, aby choć pobieżnie zaznajomić się z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym? Wprawdzie osoby, które piszą za Pana artykuły czasami cytują jej wybrane przepisy, ale Pan nadal nie może pojąć, że pobieranie opłat za przystanki jest uregulowane odpowiednią uchwałą Rady Powiatu (a nie jednoosobową decyzją wicestarosty). Otóż informujemy, że w dniu 7.09.2022 roku komisja budżetowa i rozwoju wyraziły negatywne stanowisko w sprawie zmiany tej uchwały. Dlaczego? Bowiem dochód z tytułu pobierania tych opłat to ok. 110 tys. rocznie. Pieniądze te przeznaczone są na sprzątanie przystanków przy drogach powiatowych. Zgodnie z właściwymi przepisami powinny to robić gminy, ale Gmina Olkusz tego nie robi…, dlatego radni powiatowi obecni na posiedzeniu tych komisji jednomyślnie stwierdzili, że nie mają zamiaru rezygnować z opłat i zmieniać obowiązującej uchwały.

Kończąc chcemy zaapelować, aby zaprzestał Pan prób zarządzania powiatem i powiatowymi jednostkami, a skupił się na realizacji i nadzorowaniu inwestycji gminnych, za które to Pan ponosi największą odpowiedzialność. W ostatnim czasie ich wykonanie pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza gdy chodzi o zgodność z dokumentacją projektową oraz właściwymi przepisami prawa. Wystarczy wspomnieć niedawną sprawę łącznika na ul. Króla Kazimierza Wielkiego, czy przebudowę ul. Nullo, gdzie Gmina Olkusz wprowadziła organizację ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem i do chwili obecnej ta sprawa nie została zakończona. A wierzchołkiem góry lodowej niech będzie rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach, za którą zapłacił Pan o blisko 150 tys. więcej niż wynika z umowy z Wykonawcą, co zresztą wykazała podczas kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wskazując, że odpowiedzialny za to jest wyłącznie Burmistrz – Roman Piaśnik. Jeszcze jak na ironię losu budynek remizy do chwili obecnej nie został odebrany przez Państwową Straż Pożarną, z uwagi na niezgodność z warunkami p.poż. Ciekawe czy tak lekką ręką wydałby Pan własne pieniądze?

Zdajemy sobie sprawę, że kolejni pracownicy (w tym również Wiceburmistrzowie) odchodzą z Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i coraz trudniej o merytoryczne wsparcie, ale to również Pana rola – jako Kierownika Urzędu, aby dobrą i życzliwą atmosferą, odpowiednimi warunkami finansowymi i właściwym systemem motywacyjnym sprawić, by kompetentni urzędnicy nie opuszczali kierowanego przez Pana urzędu.

Zatem Panie Burmistrzu zamiast prowadzenia fałszywej polemiki na łamach prasy, może czas zająć się swoimi sprawami.

Zarząd Powiatu w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze