Jak co roku, w piątkowe popołudnie, 14. stycznia, spotkaliśmy się w Galerii BWA z gośćmi z Mikołowa. Przybyli: Burmistrz Miasta Marek Balcer oraz Dyrektor MDK, inspirator i organizator tradycyjnego pleneru malarskiego „Impresje  Mikołowskie” – Gerard Piszczek.Goście przedstawili artystyczny plon ostatniego, już dwudziestego, pleneru organizowanego przez tamtejszy Urząd Miasta i Galerię MDK. Nasze Miasto i Powiat reprezentowali – przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Dąbrowski, burmistrz Olkusza – Dariusz Rzepka oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta – Łukasz Kmita.

Imprezę uświetnił swoją obecnością prorektor ASP w Krakowie, przewodniczący Związku Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego – Stanisław Tabisz, stały uczestnik mikołowskiego pleneru i autor obszernego wstępu do katalogu wystawy.

W ramach corocznej wymiany mieszkańcy Mikołowa zobaczą plon pleneru „Olkusz Srebrne Miasto 2010.” Zebrani na wystawie miłośnicy sztuki malarskiej mieli pełną satysfakcję. Zobaczyli obrazy znakomitych polskich malarzyi: Hanny Bakuły, Kiejstuta Bereźnickiego, Renaty Bonczar, Franciszka Maśluszczaka, Stanisława Tabisza, Stanisława Mazusia – autora 200 wystaw indywidualnych, a także Beaty Ewy Białeckiej, Mariana Danielewicza, Franciszka Dziadka, Zbigniewa Gorlaka, Barbary Kasperczyk-Gorlak, Włodzimiery Kolk, Tomasza Lubaszki, Waldemara J. Marszałka, Dariusza Milińskiego, Ludwika Alberta Poniewiery, Stefana Poniewiery, Agnieszki Marii Sitko, Henryka Wańka, Małgorzaty Żak, Leszka Zegalskiego a także dwu  holenderskich malarzy-amatorów. Malarze wywodzą się z różnych środowisk artystycznych Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska, Torunia, Poznania,a nawet z Belgii. Są to jednak twórcy o bogatym dorobku artystycznym i ukształtowanej indywidualności, idący od dawna własną drogą twórczą, dlatego każdy z prezentowanych obrazów ma swoją wymowę i daje szerokie pole do osobistej refleksji. Zobaczymy więc m. in. pejzaże Mariana Danielewicza i Stefana Poniewiery, rysunki i martwe natury Kiejstuta Bereźnickiego, abstrakcje Renaty Bonczar i Stanisława Tabisza, akty Beaty Bieleckiej i Leszka Żegalskiego. Każdy obraz  wywołuje odmienne odczucia estetyczne. Można powiedzieć: prawdziwa radość dla oczu.

Piszącemu szczególnie podobały się dwa obrazy Stanisława Mazusia, artysty wielce zasłużonego i wyróżnionego wieloma znaczącymi nagrodami, pt. „Szklanka” i „Kopry”, oraz „Kościół świętego Jana” Włodzimiery Kolk, artystki z Poznania, która za swoje prace otrzymała 20 nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa, grafiki użytkowej i tkaniny unikatowej. Wystawa przedstawia bogatą różnorodność stylów i form.W większości malarze wywodzą się ze środowiska krakowsko-śląskiego i kiedyś tutejsze Akademie wpłynęły na ich malarskie widzenie świata. Znajdziemy również obrazy, których motywem jest Mikołów i okolice (m.in. Basia Kasperczyk-Gorlak „Pejzaż miejski”, czy Marian Danielewicz „W Mikołowie”). Artyści zajmują się nie tylko twórczością malarską, ale projektują również scenografie (Hanna Bakuła, Henryk Waniek, Małgorzata Żak),wykonują tkaninę artystyczną, parają się pisarstwem czy publicystyką, działaniami paraplastycznymi, pracują na wyższych uczelniach artystycznych, jak np. Małgorzata Żak, profesor na Wydziale Plastyczno-Teatralnym w Królewskiej Wyższej Szkole Dramatycznej w Madrycie czy Kiejstut Bereźnicki-profesor ASP w Gdańsku.

Oryginalnym  pomysłem jest katalog Wystawy. Jego część „jasna”, poprzedzona  jubileuszowym wstępem Stanisława Tabisza, prezentuje artystów biorących udział w  ubiegłorocznym plenerze, część „ciemna” poświęcona jest „Post Mortem”- pamięci tych artystów, którzy uczestniczyli w mikołowskich plenerach w ostatnich dwudziestu latach i odeszli z malarskiej konfraterni na zawsze. Z ich udziału w plenerach środowisko mikołowskie może być dumne. Oto oni: Maria Anto, Olgierd Bierwiaczonek, Eryk Dragańczyk, Jerzy Duda-Gracz, Sylwia Kokot, Jerzy Egon Kwiatkowski, Stanisław Kuskowski, Zbysław M. Maciejewski, Jan Nowak, Stefan Superlak, Franciszek Starowieyski, Helena Tchórzewska, Jolanta Zdrzalik-i tworzyli  legendę- pisze autor wspomnienia.

Mikołów – miasto powiatowe na Wyżynie Śląskiej o bogatej, tragicznej przeszłości historycznej, przyłączony do Polski w roku 1922. Graniczy od wschodu bezpośrednio z Katowicami – wokół  z miastami i wsiami śląskimi. Liczba ludności: 38 974 mieszkańców. Z najważniejszych dokonań artystycznych tamtejszego Miejskiego Domu Kultury o poziomie ogólnopolskim  wymienić należy: coroczny festiwal muzyki poważnej „Mikołowskie Dni Muzyki”  oraz plenery malarskie „Impresje Mikołowskie”.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze