Ryczówek

Mieszkańcy Ryczówka pytają, jak długo potrwa jeszcze remont drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowość. Jak udało nam się ustalić w Zarządzie Drogowym w Olkuszu, termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na koniec przyszłorocznych wakacji.

Niedawno zwrócił się do nas mieszkaniec Ryczówka, który prosił o interwencję w kwestii remontu drogi powiatowej nr 1100K na odcinku Kwaśniów – Rodaki. Osoba kontaktująca się z nami relacjonuje, że remont na terenie jej miejscowości prowadzony jest od jesieni zeszłego roku. – Prace idą tragicznie. Droga na odcinku 5-6 km jest totalnie rozgrzebana. Dla mieszkańców to ogromna uciążliwość, bo nie możemy normalnie dojeżdżać do sklepów i do pracy. Ile to jeszcze potrwa? – pisze w wiadomości do naszej redakcji pan Bartek.

Odpowiedzi na to pytanie postanowiliśmy poszukać w instytucji odpowiedzialnej za utrzymanie tego traktu, czyli w Zarządzie Drogowym w Olkuszu. – Przebudowa omawianego odcinka drogi powiatowej przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a zaawansowanie robót jest większe niż zaplanowany poziom finansowania na bieżący rok. Planowany termin zakończenia inwestycji został ustalony na 31.08.2022 r. – informuje Paweł Pacuń, dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu.

W odpowiedzi nadesłanej do naszej redakcji czytamy również, że zakres prac prowadzonych na tym odcinku obejmuje m.in.: położenie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego na odcinku około 2,4 km; wzmocnienie i odnowę istniejącej nawierzchni na odcinku ok. 2,1 km; budowę chodnika z kostki brukowej; przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego; budowę kanalizacji deszczowej; oczyszczenie istniejących rowów i ich reprofilowanie; odtworzenie poboczy w miejscach bez ciągów pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z elementami uspokojenia ruchu i zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

fot.: Nadesłane przez Czytelnika

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze