dopłaty do wody i ścieków

Znamy już stawki, jakie za wodę i ścieki będą płacić mieszkańcy czterech gmin: Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza. Radni wymienionych samorządów uchwalili dopłaty do stawek taryfowych.

Przypomnijmy, że stawki wynikające z taryfy na 2018 rok wynoszą: 5,70 zł netto za 1m3 wody i 9,31 zł netto za 1 m3 ścieków. Dopłaty z budżetów gmin powodują, że mieszkańcy płacą mniej za wodę i ścieki. Obowiązek dopłat od gmin wynika z zapisów porozumienia, jakie w 2012 roku zawarły gminy, PWiK oraz bank PEKAO S.A. – emitent obligacji, z których współfinansowana jest realizacja projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. W dokumencie tym zawarte jest zobowiązanie Wspólników do dokonania dopłat w wysokości co najmniej zapewniającej utrzymanie udziału kosztu usług wodno – kanalizacyjnych ponoszonego przez odbiorców usług na poziomie nie wyższym niż 3 procent ich dochodu.

W Olkuszu dopłaty wyniosą 0,54 zł netto za 1 m3 wody i 2,44 zł netto za 1m3 ścieków. Dzięki temu mieszkańcy będą płacić 5,16 zł netto za 1 m3 wody i 6,87 zł netto za 1 m3 ścieków.

Dopłaty w Bukownie ustalono na poziomie 0,36 zł netto do 1 m3 wody i 2,34 zł do 1 m3 ścieków. Dla mieszkańców oznacza to opłaty w wysokości 5,34 zł netto za 1 m3 wody i 6,97 zł za 1m3 ścieków.

W Kluczach dopłata do 1 m3 wody to 1,02 zł netto, a do 1 m3 ścieków 1,38 zł netto. Opłata za ścieki wyniesie 7,93 zł za 1 m3, a opłata za wodę wyniesie 4,68 zł z a 1 m3.

Dopłaty w gminie Bolesław dla wyniosą: 0,36 zł netto do 1m3 wody i 2,81 zł do 1m3 ścieków. Mieszkańcy zapłacą zatem 5,34 zł netto za 1 m3 wody i 6,50 zł netto za 1 m3 ścieków.
Do podanych stawek należy doliczyć 8 proc. podatku VAT.

Uchwalone stawki za wodę i ścieki będą obowiązywać maksymalnie do 12 czerwca 2018 roku. Jak już informowaliśmy, w związku ze zmianami prawa (tj. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki, Prawa wodnego) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o. o. musi przygotować nowy wniosek taryfowy na trzy lata, który zostanie przedłożony do konsultacji Władzom Spółki i Radzie Miejskiej w Olkuszu oraz do zatwierdzenia nowemu regulatorowi – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie”. W tym celu PWiK opracował nowy plan wieloletni na lata 2019-2023 dla Przedsiębiorstwa. Pod koniec grudnia plan zatwierdziła Rada Nadzorcza PWiK-u. Gdy przyjmie go Rada Miejska w Olkuszu, rozpoczną się prace nad trzyletnią taryfą. -Zgodnie z nowymi przepisami, wniosek taryfowy musimy złożyć regulatorowi do 12 marca. Chcemy przygotować go w miarę możliwości wcześniej, do połowy lutego, ale musimy czekać na wydanie przepisów wykonawczych do ustawy – wyjaśnia Zarząd „Wodociągów”

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze