Co z rewitalizacją dworców PKP i PKS?


Ponad dwa lata temu pisaliśmy na temat fatalnego stanu technicznego olkuskich dworców PKP i PKS oraz o pomysłach na ich zagospodarowanie. Niestety, od tego czasu niewiele zmieniło się w tej kwestii. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jakie są aktualne plany na ich rewitalizację. Temat remontu dworca kolejowego w Olkuszu poruszaliśmy na naszych łamach przeszło dwa lata temu. W tamtym czasie toczył się proces uwłaszczeniowy pomiędzy Miastem i Gminą Olkusz i Polskimi Kolejami Państwowymi. Sytuacja budynku jest już uregulowana. Jego pełnoprawnym właścicielem jest PKP S.A.

Niedawno spółka opublikowała listę obiektów na terenie całego kraju, które mają zostać unowocześnione w ramach tzw. programu inwestycji dworcowych. Jest to wykaz ponad 180 dworców kolejowych przeznaczonych do modernizacji do końca 2023 roku. Znalazły się na nim zarówno budynki z największych polskich miast, jak i te z mniejszych miejscowości.

W zestawieniu tym nie ma jednak obiektów z terenu naszego powiatu. Fakt ten dziwi tym bardziej, że zgodnie z zapowiedziami priorytet w tej kwestii miały mieć dworce zlokalizowane przy modernizowanych liniach kolejowych. Postanowiliśmy zwrócić się do władz spółki z pytaniem dotyczącym rewitalizacji dworca w naszym mieście. Jak wynika z nadesłanej odpowiedzi, zarówno obiekt w Olkuszu, jak i budynki w Jaroszowcu i Wolbromiu w najbliższym czasie mają zostać wyremontowane.

- Jeśli chodzi o dworzec kolejowy w Olkuszu, to na 2017 i 2018 rok zaplanowaliśmy wykonanie wymiany pokrycia dachowego na dwóch segmentach budynku oraz odnowienie jego elewacji. W 2017 ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania, jednak zostało ono unieważnione ze względu na brak ofert. W nadchodzącym roku chcemy go ponowić i zrealizować tą inwestycję. W Jaroszowcu w 2017 roku wykonana została konserwacja pokrycia dachowego. Remonty obiektów w Jaroszowcu i Wolbromiu w zakresie poprawy estetyki zaplanowaliśmy wstępnie na przyszły rok - wyjaśnia Tomasz Leś z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji PKP S.A.

W sąsiedztwie dworca kolejowego znajdują się obiekty należące niegdyś do olkuskiego PKS. Nadal nie wiadomo, jakie będą ich dalsze losy. W 2009 roku, za kwotę ponad ćwierć miliona złotych gmina nabyła budynek o powierzchni 290 m2 oraz prawo do wieczystego użytkowania działek, na którym jest on usytuowany. Cały obsługujący komunikację samochodową obszar, obejmujący także perony i dzierżawiony przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna plac manewrowy, znajduje się we władaniu olkuskiego samorządu.

W październiku 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania tego terenu. Zgłoszono 32 prace o różnorodnym charakterze zaproponowanych rozwiązań przestrzeni placu dworcowego. Spośród nich jury wybrało najlepsze koncepcje, które w przyszłości mają posłużyć przy opracowywaniu projektu inwestycji.

Aby zrealizować ten cel, władze miasta w pierwszej kolejności muszą jednak znaleźć źródło finansowania takiej inwestycji. Pomysł rewitalizacji tych terenów został wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

- W ramach GPR-u złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektów dostosowania obiektów użyteczności publicznej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne oraz wpływających na poprawę infrastruktury komunikacji publicznej. I tu właśnie znalazł się projekt rewitalizacji terenów wokół dworca PKP i PKS w Olkuszu. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie – tłumaczy Michał Latos, rzecznik prasowy UMiG Olkusz.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

 


W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego na czas ciszy wyborczej wyłączamy możliwość komentowania artykułów na naszej stronie. Komentarze będzie można dodawać ponownie w niedzielę po godzinie 21.00..