mzgkim Kopiowanie

W związku z zaplanowaną na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Wolbromiu informacją o funkcjonowaniu MZGKiM oraz WZWiK burmistrz Adam Zielnik przedstawił swoje plany całkowitej restrukturyzacji tych dwóch jednostek organizacyjnych Gminy. Po planowanym na koniec lipca odejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora MZGKiM Zdzisława Skoczynia do końca roku zakładem pokieruje jeden ze wskazanych przez burmistrza pracowników. Od 1 stycznia 2016 r.  burmistrz zaplanował natomiast prawdziwą rewolucję: obie jednostki zostaną połączone w jeden zakład, a na stanowisko jego dyrektora zostanie ogłoszony konkurs.

– Dotychczasowa formuła się przeżyła i czas na zmiany adekwatne do współczesnych potrzeb – tłumaczył burmistrz. – Poprzez tę restrukturyzację mam zamiar doprowadzić do usprawnienia pracy dwóch największych jednostek organizacyjnych Gminy, przez zwiększenie ich efektywności. Przy okazji ograniczymy koszty ich funkcjonowania, poprzez likwidację dublujących się stanowisk, zwłaszcza  administracyjnych. Szacuję, że zatrudnienie zmniejszy się o 20 etatów, co powinno dać ok. miliona zł oszczędności. Uprzedzając pytania o możliwość komercjalizacji i prywatyzacji tych zakładów zdecydowanie sprzeciwiam się takim rozwiązaniom – podkreślał Zielnik. – Gmina musi mieć na swoje usługi własne służby, które szybko zareagują na bieżące potrzeby i będą przeciwwagą dla prywatnych podmiotów. Widzimy, co stało się po wejściu w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami – po wykluczeniu z rynku jednostek związanych z samorządami, prywatne przedsiębiorstwa dyktują ceny jakie chcą. Mieliśmy tego przykład w tym roku Wolbromiu: kwoty w przetargu ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku, który unieważniłem, były kosmiczne…

Adam Zielnik zapowiedział też, że od nowego roku jednostka gminna przestanie administrować lokalami wspólnot mieszkaniowych, które będą musiały znaleźć sobie inny podmiot do pełnienia tego zadania. – To wielka szkoda, bo Gospodarka Komunalna i dyrektor Skoczyń wywiązywali się z tych zadań wzorowo, a nasze osiedle jest zadbane jak nigdy, na dodatek za przyzwoite pieniądze – martwią się mieszkańcy bloków na os. XX-Lecia. – Mamy nadzieję, że zmiana zarządcy nie będzie wiązała się ze wzrostem kosztów utrzymania administracji – dodają.

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej, który obecnie zaspokaja potrzeby społeczne w zakresie trzech obszarów (usług komunalnych, mieszkaniowych oraz określonych w statucie usług dla ludności) od 13 lat kieruje Zdzisław Skoczyń, który po 46 latach pracy z końcem lipca tego roku zdecydował się odejść na zasłużoną emeryturę. Jego miejsce na czas przygotowania restrukturyzacji zajmie pracujący w MZGKiM Paweł Wolski, któremu burmistrz zaproponował pełnienie tej funkcji. Dyrektorem Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest Adam Kamionka, który po likwidacji obecnej struktury  WZWiK będzie mógł przystąpić do konkursu na dyrektora nowego zakładu komunalnego.

Zgodnie z tym, co zapowiada Adam Zielnik, zwolnienia dotkną najbardziej pracowników umysłowych – zostanie jedna księgowość, kadry i sekretariat. Część działalności obu zakładów dotąd się dublowała, więc od nowego roku siły i środki techniczne zostaną połączone. Cały czas trwa doposażanie obu zakładów w nowy sprzęt, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie możliwości współfinansowania go ze środków zewnętrznych. Ostatnio został ogłoszony przetarg na zakup urządzeń i sprzętu mechanicznego dla Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, po rozstrzygnięciu którego zakład wzbogaci się o nową koparko-ładowarkę, bo do tej pory zakład dysponował tylko jedną i w razie potrzeby kolejne wynajmowano od podmiotów zewnętrznych oraz nowy wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości. Zakup będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze