20 lecie kola astron fot10

Nasze miasto znane jest z wydobycia srebra w dawnych wiekach, mennicy w której ze srebra bito królewskie monety, z zaliczanych do najcenniejszych w Europie zabytkowych organów, a także z szachów, szachowych arcymistrzów i pierwszej w Polsce Akademii Karpowa. Nie wolno jednak zapominać, że z Olkusza pochodziło aż dwóch wybitnych, słynnych onegdaj astronomów: Marcin Biem oraz Marcin Bylica. Ich fascynację gwiazdami kontynuują członkowie Koła Astronomicznego w Miejskim Ośrodku Kultury. Jubileusz 20-lecia działalności Koła obchodzony był w naszym mieście przez dwa dni.

Zawsze, a przynajmniej w znakomitej większości przypadków jest tak, że integrowanie ludzi wokół jakiegoś celu dokonuje się dzięki charyzmatycznemu liderowi. Olkusz ma szczęście mieć wśród swych mieszkańców autorytet naukowy w dziedzinie astronomii, a równocześnie sprawnego organizatora w osobie prof. dr hab. Michała Ostrowskiego, kierownika Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii w Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. To on wolny od pracy czas poświęca prowadzeniu Koła Astronomicznego w MOK, organizuje popularnonaukowe wykłady, a także plenerowe obserwacje ciekawych zjawisk dla wszystkich chętnych.

Obchody jubileuszu Koła kierowanego przez prof. Michała Ostrowskiego rozpoczęły się w środę 11 czerwca. Od południa do późnych godzin nocnych na Rynku mieszkańcy Olkusza mogli do woli napawać się najpierw widokami słonecznych plam i protuberancji, a później zbliżeniami Księżyca oraz planet. Fachową pomocą i wyjaśnieniami służył zainteresowanym Tomasz Kundera z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze studentami. Na każdego kto wziął udział w pokazach czekał pamiątkowy certyfikat podpisany przez dyrektor MOK Grażynę Praszelik-Kocjan i Tomasza Kunderę.

20 lecie kola astron fot2 a karonNastępnego dnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Francesco Nullo 29 odbyła sesja popularno-naukowa z udziałem naukowców i miłośników astronomii. Poprzedziło ją złożenie przez zastępcę burmistrza dra Włodzimierza Łysonia na ręce prof. Michała Ostrowskiego listu gratulacyjnego od burmistrza Dariusza Rzepki, kwiatów i upominku – srebrnej repliki monety bitej przed wiekami w olkuskiej mennicy. W okolicznościowym wystąpieniu dr Włodzimierz Łysoń wiele miejsca poświęcił zaangażowaniu prof. Michała Ostrowskiego w popularyzację wiedzy o kosmosie, a także licznym, rzadko dziś spotykanym przymiotom olkuskiego astronoma. Dziękując za uznanie wyraził wdzięczność dyrekcji MOK za 20 lat dobrej współpracy.

Na sesję zatytułowaną „Spojrzenia na Wszechświat” złożyły się trzy wykłady. Pierwszy, poświęcony najbliższej nam gwieździe – Słońcu, wygłosił dr hab. Grzegorz Michałek, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. O akceleratorach kosmicznych, które światli mieszkańcy Ziemi usiłują odtworzyć w skali mikro za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów, mówił prof. Michał Ostrowski. Na zakończenie w arkana astronomii amatorskiej wprowadził uczestników sesji Michał Kusiak, który mimo iż nie jest naukowcem ma na koncie zarejestrowane odkrycia. Prelekcja ta została przygotowane wspólnie z Michałem Żołnowskim, obaj pasjonaci wspólnie prowadzą obserwacje nieba.

Dodatkową atrakcją jubileuszowych obchodów było otwarcie wystawy fotografii członków Koła Astronomicznego: Renaty Błanik, Piotra Dziąbka, Andrzeja Karonia, Marka Petlica i Andrzeja Wypchała. Inicjatorem i organizatorem wystawy pt. „Astrofotografia”, a także autorem większości prac jest Andrzej Karoń, znany już olkuskim miłośnikom fotografii z kilku wystaw. Zdjęcia kosmicznych obiektów oglądać można w sali wystawowej na I piętrze siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. F. Nullo 29. Zapraszamy! 

MOK Olkusz

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o