Olkusz

Bardzo dobre wiadomości dla kierowców płyną z Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu: na wiosnę, gdy tylko warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie prac, rozpocznie się wyczekiwany remont ulic Rabsztyńskiej i Sikorka w Olkuszu! Znacząco poprawi się tym samym komfort podróży na jednym z najważniejszych odcinków w Srebrnym Mieście.

Przypominamy, że ulice Sikorka i Rabsztyńska w Olkuszu są częścią dłuższego ciągu dróg „od ronda do ronda”, czyli od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych w Olkuszu aż do ronda za przejazdem kolejowym w Rabsztynie. Przed laty były to drogi wojewódzkie, jednak wraz z budową obwodnicy Olkusza władze Małopolski przekazały ten trakt pod zarząd Gminy Olkusz. W połowie 2015 roku Sejm RP uchwalił natomiast nowelizację ustawy o drogach publicznych, która dała gminie możliwość przekazania tej trasy z powrotem województwu: władze naszego miasta skorzystały z tego prawa, ponieważ koszt gruntownego remontu siedmiokilometrowego odcinka szacuje się na zawrotne 90 milionów złotych, co zwyczajnie wykracza poza możliwości finansowe Srebrnego Miasta. Ponadto specyfika przedmiotowego traktu, będącego w znacznej części drogą „przelotową”, łączącą Olkusz z Trzebinią oraz Wolbromiem, nie ma zbyt wiele wspólnego z drogą gminną. Zgodnie bowiem z ustawową definicją, „do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wiosną 2016 roku przekazał z kolei ten trakt pod władanie Powiatu Olkuskiego. Takie rozwiązanie wydawało się uzasadnione, gdyż art. 6a ustawy o drogach publicznych stanowi, że „do dróg powiatowych zalicza się drogi […] stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą”. Taki stan rzeczy potwierdza chociażby długi „sznur” samochodów ciągnący się niemal codziennie po godzinie 15:00 ulicą Sikorka w stronę Wolbromia. Powiat Olkuski, zarządzany wówczas przez Pawła Piasnego, podjął zaś decyzję o przekazaniu siedmiokilometrowego odcinka Gminie Olkusz, która odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Spór prawny trwał przez prawie 4 lata, aż w końcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że droga od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych w Olkuszu do ronda w Rabsztynie jest ostatecznie drogą gminną.

Tym samym Olkusz „odziedziczył” kukułcze jajo w postaci traktu wymagającego pilnego i niezwykle drogiego remontu. Władze Gminy Olkusz w 2021 roku zaaplikowały zatem o dofinansowanie przebudowy opisywanego ciągu ulic w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Niestety, wniosek ten nie znalazł uznania poprzedniego rządu. Srebrnego Miasto nie dawało jednak za wygraną i rok później zaaplikowało o dofinansowanie na ograniczony zakres prac, od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych w Olkuszu do skrzyżowania ulic Kościuszki i Górniczej, zwracając przy tym szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, gruntowny remont wiaduktu oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych. Niestety, i tym razem poprzednie władze nie zdecydowały się przyznać naszej gminie środków na ten niezwykle ważny remont. Finalnie upór władz Olkusza miał sens, gdyż w 2023 roku udało im się pozyskać dofinansowanie na remont m.in. ulicy Rabsztyńskiej i Sikorki.

„Osobiście przypilnuję, aby przebudowa rozpoczęła się gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, tak abyśmy mieli pewność, że wykonane prace nie zawiodą naszych oczekiwań w kolejnych latach. Uszkodzona nawierzchnia zostanie całkowicie zerwana, a na jej miejscu położona zostanie nowa warstwa asfaltu. W ten sposób znacząco podniesiemy komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.” – zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Prace obejmą ponadto przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę skrzyżowania z ulicą Zieloną (której remont również rozpocznie się już niebawem).

Co ważne, nie cała ulica Rabsztyńska znajduje się we władaniu Gminy Olkusz. Odcinek od Drogi Krajowej nr 94 do skrzyżowania przy Carrefourze (a więc ten, który znajduje się w najgorszym stanie) należy bowiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która planuje wyremontować go przy okazji przebudowy olkuskiego odcinka „krajówki”. Jak jednak wszyscy wiemy, pierwsze obietnice remontu DK94 w Olkuszu pamiętają jeszcze przysłowiowi najstarsi górale: w styczniu wybór wykonawcy został unieważniony z powodu złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania, a obecnie krakowskie oddział GDDKiA ponownie badają oferty, które wpłynęły w przetargu. Dlatego też przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu rozmawiają z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, aby ta wyremontowała najbardziej problematyczny fragment ulicy Rabsztyńskiej jeszcze zanim ruszy remont Drogi Krajowej nr 94. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również, że władze Gminy Olkusz są gotowe chwilowo przejąć od GDDKiA ten odcinek i wyremontować go z własnych funduszy, tak aby jak najszybciej był on przejezdny, komfortowy oraz bezpieczny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi jednak wyrazić zgodę na takie rozwiązanie.

Przypominamy także, że pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się remont „drogi chrzanowskiej” na odcinku od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych w Olkuszu i kierunku centrum miasta: wykonawca przed zimą zdążył już ułożyć pierwszą warstwę nowej nawierzchni, a kolejna zostanie ułożona gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Redakcja

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
zEN
zEN
4 miesięcy temu

Mając na uwadze poprzednie remonty i związane z nimi uchybienia byłoby dobrze, aby włodarze zadbali o odpowiedni okres gwarancji dla tej inwestycji.