Gmina Trzyciąż

W miastach brak systemu kanalizacji sanitarnej jest absolutnie niewyobrażalny. Jednak dla mieszkańców wielu wsi wciąż jest to chleb powszedni. Skanalizowanie rozproszonych po większym terenie zabudowań mieszkalnych jest droższe w budowie i utrzymaniu. Tym większa satysfakcja, kiedy uda się pokonać te trudności i wbrew nim system kanalizacyjny udaje się rozbudowywać. W ostatnim czasie do grona użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej dołączyli pierwsi mieszkańcy Milonek (gm. Trzyciąż).

Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i rurami tłocznymi na terenie gminy Trzyciąż – część południowa – etap I” była możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.033.153 zł., środkom w kwocie 680 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkładowi własnemu samorządu Gminy Trzyciąż. Całość inwestycji, która polegała na wybudowaniu 3.467,07 mb rurociągu grawitacyjnego oraz 1.754,67 mb rurociągu tłocznego, a także przepompowni, kosztowała w sumie 1.988.858,40 zł.

– Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na zasady ekonomii inwestycja polegająca na budowaniu kanalizacji (podobnie jak innej infrastruktury, np. gazociągu czy światłowodu) w terenie rzadko zabudowanym zazwyczaj nie jest rentowna. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby mieszkańcy wsi pozostawali wykluczeni z dobrodziejstw, które w cywilizowanym świecie uznawane są za podstawowe. Dlatego staramy się pozyskiwać kolejne środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków – na miarę naszych, niestety dość skromnych możliwości – wyjaśnia wójt Roman Żelazny.  – W ubiegłym roku ukończyliśmy budowę pierwszego etapu kanalizacji Milonek wzdłuż DW 794 i terenów przyległych i część mieszkańców już korzysta z gminnej sieci. W przygotowaniu są też już kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w najbliższych miesiącach, dzięki kolejnym, pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym, będzie realizowany drugi etap budowy nitki kanalizacji sanitarnej w Milonkach i Tarnawie.  W miejscach, które są, ze względu na rozproszenie zabudowy i specyfikę terenu, szczególnie trudne do skanalizowania Gmina Trzyciąż wspomaga budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, do których mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie z gminnego budżetu – informuje wójt Żelazny.

Gmina Trzyciąż ogłosiła już przetarg na wykonanie „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzyciąż – część południowa – etap 2” w miejscowościach Milonki i Tarnawa. W planach jest wybudowanie 1.236,5 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 804,6 mb rurociągu tłocznego wraz budową przepompowni w Milonkach, i dalej – 2.006 mb kanalizacji grawitacyjnej i 1.977 mb rurociągu tłocznego z pompownią w Tarnawie. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok od podpisania umowy z wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą.

– Na sieci, która z racji swojej specyfiki jest deficytowa, szczególnie ważna jest dbałość mieszkańców o przestrzeganie zasad użytkowania kanalizacji – tłumaczy prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja w Trzyciążu Aneta Wypasek. – Kanalizacja to nie otchłań, do której można wrzucić wszystko: odpadki kuchenne, środki ochrony osobistej, śmieci, gruz… Niestety – ze względu na niewiedzę czy ignorowanie, wydawałoby się oczywistych zaleceń – wciąż bardzo często zdarzają się awarie pomp i zatykanie rur kanalizacyjnych – podkreśla pani prezes, dodając, że wrzucanie do kanalizacji przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć, nie tylko powoduje przewidywalne awarie, ale przede wszystkim zwiększa znacznie koszty eksploatacji sieci. W efekcie wiąże się to z możliwymi podwyżkami cen naszych usług, czego można spokojnie uniknąć, jeżeli ludzie będą myśleli nad konsekwencjami swoich działań – uczula prezes Wypasek, a do jej zaleceń powinni stosować się wszyscy użytkownicy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, również sieci miejskich.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze