Powiat

– Mój kolega z pracy jest na kwarantannie i czeka na wynik testu. Na co dzień siedzimy razem w pokoju. Jeśli będzie on pozytywny, to czy ja zostanę „z automatu” objęta kwarantanną? – pyta w mailu skierowanym do naszej redakcji jedna z naszych Czytelniczek. Takich wątpliwości  jest coraz więcej. Przepisy dotyczące izolacji osób mogących być zakażonymi SARSCoV2 zmieniały się bowiem już kilkukrotnie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają one obecnie.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać, że kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą. Przeważnie zaczyna ona się po tym, gdy SANEPID skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba taka zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w bazie danych.

Obowiązujące przepisy wyróżniają również sytuacje, w których objęcie kwarantanną następuje automatycznie. Dzieje się tak m.in. w przypadku osób, które otrzymały od lekarza rodzinnego skierowanie na badanie dotyczące zakażenia koronawirusem. Taka kwarantanna trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania i trwa aż do czasu uzyskania ujemnego wyniku, lecz nie dłużej niż 10 dni.

„Z automatu” jest ona nakładana również w sytuacji, gdy u osoby, z którą zamieszkujemy stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.  Kiedy np. mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wtedy wszyscy razem mieszkający członkowie rodziny powinni poddać się kwarantannie. Trwa ona cały okres izolacji chorego domownika, plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.

Informacja o objęciu kwarantanną jest rejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m.in.:  Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Status związany z kwarantanną można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) na portalu: pacjent.gov.pl

Czym się rożni kwarantanna od izolacji?

– Czy to, że ktoś idzie na kwarantannę oznacza, że jest już chory? – to kolejne z pytań, jakie przewijają się w wiadomościach od czytelników i internetowych komentarzach. Obok pojęcia kwarantanny, w przepisach obowiązuje jeszcze pojęcie izolacji. Pierwsze dotyczy osób, które miały kontakt z osobą chorą i same mogą być zakażone, drugie zaś dotyczy ludzi, u których potwierdzono obecność wirusa w organizmie.

– W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się: u osób objawowych po 3 dniach od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż po 13 dniach od chwili ich wystąpienia. U osób bezobjawowych trwa ona 10 dni liczonych od momentu  uzyskania wyniku dodatniego. Poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza – czytamy w poradniku wydanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Kto nie podlega obowiązkowi odosobnienia?

– Jedno dziecko w klasie jest chore, a w domu musi siedzieć cała klasa razem z rodzicami. To chory system! – takie komentarze pojawiały się pod każdą publikowaną przez nas informacją o objęciu kwarantanną uczniów poszczególnych szkół z terenu naszego powiatu. Obecnie edukacja funkcjonuje w trybie zdalnym. Kiedy jednak powróci już do swojej tradycyjnej formy, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie. Dla przykładu: jeśli dziecko pójdzie na kwarantannę, bo okazało się, że jego nauczycielka jest chora, jego rodzice nie będą podlegać temu obowiązkowi „z automatu”.

Analogicznie traktowani są ludzie mieszkający z osobami skierowanymi na test. W okresie oczekiwania na wynik nie są oni objęci kwarantanną. Jeśli jednak okaże się on pozytywny, wtedy już wszyscy domownicy nie będą mogli opuszczać miejsca zamieszkania.

Policyjne kontrole

Odizolowane osoby mają bezwzględny zakaz opuszczania miejsca, w którym przebywają. Zakaz ten jest zawieszony wyłącznie na czas transportu do punktu pobrań w celu wykonania badania. Powinny one również zainstalować na swoim telefonie obowiązkową aplikację „Kwarantanna Domowa”. Łączna ilość osób objętych kwarantanną lub izolacją domową w naszym powiecie wynosi obecnie ponad 2 tysiące.

Policjanci codziennie sprawdzają, czy rzeczywiście przebywają oni we wskazanym miejscu. – Z początkiem pandemii, gdy liczby te były znacznie mniejsze i wynosiły około 200-300 mieszkańców, mogliśmy poddawać kontroli wszystkie przypadki.  Obecnie, przy takiej dużej liczbie mieszkańców objętych kwarantanną, sprawdzamy przeciętnie około 50-60% osób dziennie. W działania te zaangażowanych jest również sześciu funkcjonariuszy Wojsk Obrony Terytorialnej – mówi podkomisarz Katarzyna Matras, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.

Za nieprzestrzeganie nałożonego obowiązku grożą kary. Mieszkańcy naszego powiatu wykazują się jednak dużą odpowiedzialnością. –  Od początku pandemii za naruszenie wymogów związanych z kwarantanną nałożono 4 mandaty karne. Wobec 3 osób skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu, gdzie grozi grzywna do 5000 zł. Prowadziliśmy również  18 czynności wyjaśniających z artykułu 116 kodeksu wykroczeń. Część z nich nadal jest w toku, a część została zakończona odstąpieniem – wylicza rzeczniczka olkuskiej policji.

Co z wynagrodzeniem za pracę?

Osoba pracująca skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego. Podstawą wypłaty świadczenia za okres nieobecności w pracy jest informacja zawarta w systemie EWP. Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której nie otrzymamy stosowanej informacji z SANEPID-u. W takim przypadku ubezpieczony poddany kwarantannie np. z powodu zakażenia koronawirusem swojego współlokatora, powinien poinformować o tym fakcie pracodawcę i złożyć mu stosowne oświadczenie.

Podobnie powinien uczynić ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Pracodawca wypłacający świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
mike Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
mike
Zasłużony czytelnik
mike

Poradnik JAK UNIKNĄĆ KWARANTANNY:
1. Przestrzec rodzinę, znajomych i współpracowników z którymi się spotykamy aby pod żadnym pozorem nie ujawniali, że spotykali się z nami
2. Nie odbierać połączeń z nieznanych numerów. Szczególnie podejrzane są nr telefonów z kierunkowym 22 (Warszawa). Nr do znalezienia w internecie. Najlepiej od razu je zablokować wtedy nie udowodnią, że jakieś połączenie odebraliśmy
3. Nie otwierać drzwi nikomu kogo nie znamy i z kim nie byliśmy umówieni.