Klucze

Trwa dyskusja na temat przebiegu planowanej obwodnicy Klucz. Inwestycja ta miałaby odciążyć centrum gminy i zmniejszyć ruch aut ciężarowych na ulicach Zawierciańskiej i Bolesławskiej. Część mieszkańców uważa jednak, że budowa drogi w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej naruszyłaby jej walory przyrodnicze. W Gminie ogłoszone ponowne konsultacje w sprawie inwestycji, którą chce realizować Województwo Małopolskie.

Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca w gminie Klucze odbyły się konsultacje społeczne w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”. Postępowanie wszczęto na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Teren proponowanej inwestycji znajduje się pomiędzy obszarem zabudowanym miejscowości Klucze a Pustynią Błędowską. Początek drogi zlokalizowano w pobliżu zakładów przemysłowych w pobliżu dzielnicy Klucze-Osada, natomiast koniec – na skrzyżowaniu Drogi Wojewódzkiej nr 791 z Drogą Powiatową nr 1095K (ul. Bolesławska).

W obawie o środowisko i walory turystyczne

Sporny trakt ma częściowo przebiegać w granicy obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z otuliną oraz użytku ekologicznego Pustynia Błędowska. To wywołało sprzeciw grupy mieszkańców, która postanowiła zorganizować zbiórkę podpisów pod petycją przeciwko temu projektowi. Protestujemy przeciwko budowie obwodnicy przez najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze w Kluczach. W czerwcu petycja została złożona do Urzędu Gminy Klucze oraz Nadleśnictwa Olkusz. Teraz chcemy ją złożyć do organów wojewódzkich: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich — informują inicjatorzy akcji.

Polemizują oni z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu. Ich zdaniem inwestycja ta wpłynie znacząco na degradację krajobrazu i przetnie płynnie przechodzące siedliska leśne okolic pustyni, stanowiąc zagrożenie dla zwierząt i powodując hałas na dużym terenie leśnym. – Są to cenne obszary przyrodnicze, ale również miejsca pieszych wycieczek mieszkańców Klucz, jak i turystów — twierdzą aktywiści. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się pod internetowym adresem: https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciwko_budowie_obwodnicy_w_kluczach

„Obwodnica pozwoli nam normalnie żyć!”

Temat obwodnicy polaryzuje lokalną społeczność. Gorącymi zwolennikami jej budowy są bowiem mieszkańcy ul. Bolesławskiej, dla których tranzyt ciężarówek stanowi istną gehennę. – TIR-y kursują tędy przez całą dobę. Do tego dochodzą jeszcze „osobówki”. Ruch jest tak duży, że mamy problemy z wyjeżdżaniem samochodami z własnych posesji, bo nie ma jak włączyć się do ruchu – relacjonuje Marta Dziura, radna Rady Powiatu w Olkuszu, wieloletnia mieszkanka ul. Bolesławskiej w Kluczach. Przypomina, że tzw. „łącznik” biegnący między ich domami powstał w latach 90. i miał stanowić rozwiązanie tymczasowe do momentu wybudowania planowanej obwodnicy. Brak środków wstrzymał tą inwestycję na ponad dwie dekady.

– Szanuję zwierzęta, ekosystem i piękne lasy. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na troskę o ludzi? – pyta retorycznie nasza rozmówczyni, odnosząc się do argumentów przeciwników budowy drogi.  – Moja mama miała wypadek na tej ulicy dwa miesiące temu. Mój ojczym zginął tu przed laty. Wiosną tego roku miał miejsce wypadek z udziałem dziecka. Możemy tak wyliczać jeszcze długo. Jako mieszkańcy tej ulicy cieszymy się, że w końcu pojawiła się szansa na normalność w tej okolicy – podkreśla Marta Dziura.

A może koncepcja sprzed lat?

Sprawa jest na tyle istotna dla mieszkańców ul. Bolesławskiej, że postanowili oni zbierać podpisy w własnym apelem. Dotyczy on przyspieszenia starań o realizację inwestycji i ma on zostać skierowany do władz gminy. Tymczasem, szukając kompromisu, autorzy petycji broniącej tereny przyległe do Pustyni Błędowskiej, proponują alternatywny przebieg trasy, czyli powrót do koncepcji lansowanej jakiś czas temu przez samorządowców.

W latach 2016-2017 mówiło się o budowie traktu zaczynającego się na wysokości zakładów papierniczych, który następnie przebiegałby wzdłuż niewykorzystywanych obecnie torów kolejowych, aż do drogi wojewódzkiej nr 783 Olkusz-Wolbrom w Pazurku. W takim przypadku auta ciężarowe podróżujące od strony Śląska musiałyby jednak jechać Drogą Krajową nr 94 aż do olkuskiej obwodnicy. To oznaczałoby zaś konieczność pokonywania dystansu dłuższego o kilkanaście kilometrów.

Ponowne konsultacje

Akcja protestacyjna odniosła swój pierwszy skutek. Dokumentacja dotycząca inwestycji uzupełniona została o dodatkową inwentaryzację przyrodniczą terenu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i obiektów chronionych. Materiały dotyczące powyższej sprawy zostały zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Klucze pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1977825,zawiadomienie-obwieszczenie-o-postepowaniu-administracyjnym-prowadzonym-z-udzialem-spoleczenstwa-obw.html

Ogłoszone zostały również ponowne konsultacje społeczne, które potrwają do 16 września b.r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Klucze lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: klucze@gmina-klucze.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze