Z ciekawą inicjatywą, wystąpiły Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Olkuszu i Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Musica”. Oto ogłosiły one I Olkuski Konkurs Skrzypcowy „Mały wiolinista”. Do udziału zostali zaproszeni uczniowie szkół muzycznych I stopnia klas pierwszych, drugich i trzecich sześcioletniego cyklu edukacyjnego, a odzew okazał się imponujący. Zgłosiło się 21 szkół z różnych dużych i małych miast, bo wszędzie są dzieci uzdolnione muzycznie – i dobrze, że ich uzdolnienia są rozwijane. Były więc dzieci ze Stolicy, z Krakowa, z Katowic, Lublina, Jaworzna, Olesna, Koźla i innych miejscowości i naturalnie z Olkusza: Julia Gałka, Katarzyna Filo i Magdalena Kaliś. Razem 59. uczniów, którzy prezentowali swoje umiejętności w trzech grupach wiekowych.

Konkurs ten miał wielorakie wartości; był promocją Olkusza i jego Szkoły Muzycznej, dla uczniów był okazją do zmierzenia swojego talentu przed kompetentnym, zawodowym Jury. Dla nauczycieli – okazją do porównań. A dla słuchaczy nie tylko przyjemnością płynącą z słuchania muzyki, ale i zachwycenia się urodą dzieci, ich pasją grania, zaangażowania i emocji. Więcej naturalnie wymaga się od uczniów, którzy uczą się gry na tym skomplikowanym instrumencie przez wiele lat, niż od maluszków, grających na skrzypeczkach dostosowanych do ich wzrostu i możliwości, choć są to skrzypce jak najbardziej prawdziwe.

Ale kiedy na estradę wyszli uczniowie trochę starsi, nieduża aula Szkoły Muzycznej zabrzmiała prawdziwą muzyką. Niektóre występy były prawdziwymi artystycznymi popisami, oczywiście na miarę wieku  wykonawców. To było piękne i wzruszające widowisko.
Piszący te słowa szczególnie zachwycił się grą  „drużyny” z Jaworzna, a szczególnie Małgosi Majcherczyk i Kaspra Solarza, co naturalnie nie musiało się pokrywać z decyzjami Jury.

Laureatami  Festiwalu zostali
w Grupie I:
I miejsce     Małgorzata  Majcherczyk z Jaworzna
                   Piotr Brzezicki z Myślenic
II miejsce:  Magdalena Kaliś z Olkusza
III miejsce: Kasper Solarz z Jaworzna

w Grupie II:
I miejsce:    Magdalena Bista z Jaworzna
II miejsce:   Julianna Geisler z Dąbrowy Górniczej
III miejsce:  Rozalia Latko z Chrzanowa

w Grupie III:
I miejsce:    Monika Kraśniewska z Oświęcimia
                   Izabela Mistarz z Myślenic
II miejsce:  Aleksandra Bogacz z Lublina
                   Wiktoria Białostocka  z Krakowa

III miejsce: Damaris Sutor z Krakowa
                    Julia Gałka z Olkusza

Kilkunastu innych małych muzyków otrzymało wyróżnienia, a wszyscy dyplomy pamiątkowe. Jury wyróżniło także nauczycieli akompaniatorów. Obserwacja ich udziału w występie ucznia wskazuje, jak ważna to rola i jak ważny jest wkład akompaniatora w ostateczny wynik występu. Solista i akompaniator tworzą swoisty duet.

13. maja w Sali BWA odbył się piękny konkurs laureatów, którzy dostali jako pamiątkę z występów w Olkuszu okolicznościowe nagrody. Dyrektorka Szkoły Halina Barańska wyraziła zadowolenie, że w  Festiwalu, który dopiero rozpoczyna swój „żywot” brało udział tak wiele szkół i tylu uczestników. Dziękowała także sponsorom, a głównie Staroście Powiatowemu i Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz, firmie Bol-sped, Złoty Róg i magazynowi reklamowemu „Żółty Jeż”. Oceniając konkurs przewodnicząca Jury Irena Wójtowicz podkreśliła jego wysoki poziom i dobre przygotowanie do występów. Dziękowała także sponsorom za materialne wparcie tej pięknej imprezy i wyraziła nadzieję, że Festiwal na stałe wejdzie do kalendarza imprez szkół muzycznych I stopnia.

Gratulujemy Olkuskiej Szkole Muzycznej bardzo udanej imprezy, a uczniom pięknych występów.

Kilka słów o tym instrumencie. Skrzypce, albo jak dawniej mówiono skrzypice, bo istotnie muzyka na nich przypomina skrzypienie, wywodzą się ze skrzypiec barokowych. Przyjmuje się na ogół hipotezę, że początków skrzypiec należy szukać Polsce, czego dowodem są instrumenty smyczkowe z XI i XV wieku wykopane na ziemiach polskich. Bezpośrednim przodkiem skrzypiec były prawdopodobnie „skrzypce polskie”, o których wspomina się w tekstach z XVI i XVII wieku, a które przeniknęły z Polski do Włoch i tam osiągnęły artystyczne i techniczne mistrzostwo. Najstarsze zachowane skrzypce zostały wykonane w roku 1560 w Cremonie przez Andrea Amatiego na zamówienie króla Francji Karola IX. Skrzypce są chyba jedynym instrumentem, który ma „duszę”, bez której nie wydobędzie się z nich artystycznego dźwięku, a jedynie „ skrzypienie”. Budowniczy skrzypiec, lutnik, jest artystą w swoim rękodzielniczym fachu.

Zobacz naszą fotogalerię:

{joomplu:19794}{joomplu:19786}{joomplu:19769}{joomplu:19810}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze