Powiat

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę o podziale środków finansowych na realizację zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.  Wśród 108 pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się trzy, dotyczące obiektów z terenu powiatu olkuskiego – dwa z gminy Wolbrom i po jednym z gmin Klucze i Trzyciąż.

W oparciu o przyjęte zasady, w terminie do 15 grudnia 2021 r. złożonych zostało 205 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2022 wyniosła aż 21 910 708,24 zł. Komisja oceniająca wnioski zaproponowała udzielenie dofinansowania w ogólnej kwocie 3 218 550 zł w podziale na 93 zadania. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie wnioskodawców na wykonanie w 2022 roku prac konserwatorskich zabytków, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował się ostatecznie zwiększyć budżet konkursu o 2 mln zł do kwoty 5 218 550 zł i zrealizować 108 zadań.

Wśród beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na przeprowadzenie oraz kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich znalazła się Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej (gm. Wolbrom), której przyznano dotację w wysokości 100 tys. złotych na odsłonięcie oraz konserwację techniczną malowideł w prezbiterium miejscowego kościoła z XIV w.

Kolejne 70 tys. złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej (gm. Wolbrom). Tegoroczna dotacja zostanie przeznaczona na konserwację i restaurację ołtarza bocznego NSPJ, ambony i dwóch ław kolatorskich w kościele pw. św. Marcina pochodzącego z 1766 roku.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle (gm. Klucze), która jest następnym beneficjentem z powiatu olkuskiego, dotację w wysokości 49 tys. zł ma zamiar przeznaczyć na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza Świętej Anny Samotrzeć z poł. XVII w.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie (gm. Trzyciąż), która od kilku lat skutecznie zabiega o środki na restaurację zabytkowego kościoła parafialnego z 1822 r., pozyskała tym razem  50 tys. zł, które wykorzysta na prace remontowo-konserwatorskie tynków wewnętrznych – etap IV.

Jak przypomina Sejmik Województwa Małopolskiego w uzasadnieniu do uchwały, opieka nad zasobami regionalnego dziedzictwa kulturowego jest zadaniem samorządu województwa. Udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków pozwoli na wykonanie wielu prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze