edukacja

Do 28. lipca tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia pomostowe dla najlepszych uczniów. Tego typu wsparcie po raz kolejny oferuje Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU i Fundacją Wspomagania Wsi.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów, którzy mają polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców w powiecie olkuskim (okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata), osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu na stronie stypendia-pomostowe.pl w zakładce regulaminy) i zostali przyjęci na jedną z państwowych uczelni w Polsce, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności).

Należy także uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia. W tym celu trzeba złożyć wypełniony kwestionariusz zamieszczony na stronie www.rsm.olkusz.pl, zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów za czerwiec 2016 oraz potwierdzone PIT-y za rok 2015 oraz zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Stypendia POMOST” do 28 lipca w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 lub wysłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze