Budynek po byłej szkole w Porąbce (gm. Trzyciąż) już niedługo zyska nowych użytkowników. Na parterze tego obiektu od kilku tygodni funkcjonuje już, prowadzone przez Stowarzyszenie Homestus Centrum Rozwoju dla Seniorów, realizujące projekt „Pogodni dojrzali w powiecie olkuskim”. Piętro wyżej już niedługo znajdzie nową siedzibę  kolejna specjalistyczna świetlica środowiskowa dla najmłodszych – Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy KIDS” – Świetlica Marzeń. Obydwa projekty są realizowane w partnerstwie z Gminą Trzyciąż.

Centrum Rozwoju dla Seniorów w Porąbce powstało dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z myślą o mieszkańcach powiatu olkuskiego, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.  Placówka świadczy usługi 5 dni w tygodniu, korzystają z niej głównie mieszkańcy gmin Trzyciąż i Wolbrom. Jest to ośrodek dzienny i oferuje podopiecznym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno-oświatowe, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, terapię zajęciową grupową oraz indywidualną. Seniorzy w centrum mogą uczestniczyć w zajęciach artystycznych, słuchać muzyki, czytać książki, wspólnie gotować, uczyć się obsługi komputerów, a także korzystać z odpowiednich dla swoich możliwości zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Wszystko to pod opieką doświadczonych specjalistów – opiekunów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów. Dodatkowo projekt zakłada wsparcie poprzez szkolenia, poradnictwo, informowanie oraz wsparcie psychologiczne. W Centrum Rozwoju Seniora Perspektywy Senior w Porąbce, na parterze zmodernizowanego budynku byłej szkoły podstawowej, znalazło się miejsce dla 40 osobowej grupy osób po sześćdziesiątym roku życia, potrzebujących wsparcia, opieki i towarzystwa rówieśników.

Stowarzyszenie Honestus dostrzegło też potencjał pozostałej części obiektu i po dokonaniu koniecznych prac modernizacyjnych, w tym wybudowaniu windy, w budynku powstanie kolejna placówka wsparcia – tym razem dla najmłodszych. Powołana do życia dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków unijnych świetlica – podobnie jak jej bliźniacze siostry w Jeżówce, gdzie realizacja projektu niedługo się kończy, i w Bolesławiu, gdzie świetlica funkcjonuje od niedawna – ma być miejscem stwarzającym przestrzeń do bezpiecznego rozwoju dla zamieszkałych na terenie gminy Trzyciąż dzieci i młodzieży od lat 6 do 18.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności w Porąbce powstało nowe miejsce opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego  „Centrum Rozwoju Dziecka – Perspektywy Kids”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie  HONESTUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Nad Białą Przemszą” oraz Gminą Trzyciąż – wyjaśnia Barbara Nowakowska-Mossór z LGD. – Na realizację tego projektu (dostosowanie budynku do nowych potrzeb oraz finansowanie działalności – przyp. red.) zostanie przeznaczona kwota 4.089 841,49, z czego 3.709.841,49 zł to dofinansowanie unijne. Gmina Trzyciąż wniosła do projektu zasoby rzeczowe w postaci budynku po byłej szkole w Porąbce. Celem projektu, zaplanowanego na 3 lata, jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Trzyciąż, z których skorzysta łącznie 96 dzieci/młodzieży.

– Pobyt podopiecznych w placówce będzie nieodpłatny i dobrowolny. Zajęcia organizowane będą po szkole, w godzinach 15-19, od poniedziałku do piątku, a ich uczestnicy będą mieli zapewnionym transport i dostaną darmowy posiłek – wyjaśnia Agnieszka Kowal, kierowniczka świetlicy.

Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy KIDS” – Świetlica Marzeń w Porąbce ma bardzo bogatą ofertę zajęć, skierowanych do młodych ludzi. Obok wsparcia specjalistów, m. in. wychowawców, psychologów, pedagogów, logopedów, otrzymają  pomoc w codziennym odrabianiu lekcji i wsparcie dydaktyczne, ale także bardzo bogatą ofertę możliwości rozwijania pasji, talentów i umiejętności w różnorodnym zakresie. Placówka zapewnia również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziny, a w okresie feryjnym i wakacyjnym organizowane będą półkolonie. Uczestnicy zajęć skorzystają również z wyjazdów do ciekawych miejsc i wycieczek turystycznych.

– Nasza kadra to doświadczeni fachowcy, pasjonaci o wysokich kwalifikacjach, stosujący podczas prowadzonych zajęć indywidualne podejście do podopiecznych  – podkreśla Agnieszka Kowal.

Projekt, na podstawie umowy o dofinansowanie, będzie realizowany do 31 marca 2021 roku.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o