ufg

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomia pierwszy etap budowy platformy usług on-line, finansowanej ze środków Unii Europejskiej (uruchomiona została procedura przetargowa, zgodnie z podpisaną w październiku 2013 roku umową pomiędzy Funduszem z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie na realizację projektu „Portal Internetowy UFG”. Dofinansowanie odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”). Dzięki temu kierowcy, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje na terenie całego kraju otrzymają możliwość załatwiania spraw z Funduszem – za pośrednictwem Internetu. Budżet projektu przewiduje, poza budową samego portalu, również finansowanie kosztów jego utrzymania przez pierwsze trzy lata.

– UFG jest jedną z pierwszych instytucji na polskim rynku ubezpieczeniowym, która skutecznie sięgnęła po unijne pieniądze – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Możliwość skorzystania z tych środków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka niewątpliwie potwierdza wagę i znaczenia działalności ubezpieczeniowej , jako tej dziedziny rynku finansowego, która ma coraz większy wpływ na rozwój polskiej gospodarki – dodaje.

 

Realizacja projektu „Portal Internetowy UFG” polega na zakupie, wdrożeniu i promocji nowoczesnej platformy internetowej – dającej interesantom możliwość szybkiego dostępu do usług i informacji on–line – oferowanych przez Fundusz. Aktualnie funkcjonujące w Funduszu rozwiązanie (za pomocą obecnego rozwiązania udostępniane są niektóre informacje klientom indywidualnym oraz wymieniane informacje z ubezpieczycielami, członkami Funduszu) nie jest technologicznie przystosowane do przetwarzania i obsługi masowej liczby operacji i użytkowników, szacowanej nawet na kilkanaście milionów.
– UFG już wcześniej planował, razem z ubezpieczycielami, rozbudowę obecnego portalu Funduszu. Jednak ze względu na finansową skalę tej inwestycji jej realizacja miała być rozłożona na kilka lat – mówi Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Natomiast teraz dzięki środkom unijnym całe przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2015 roku. Dodatkowo trzy pierwsze lata funkcjonowania portalu, już po jego uruchomieniu – będą również finansowane z tych samych unijnych pieniędzy, pozyskanych przez UFG – dodaje.

Nowy Portal Internetowy UFG pozwoli na m.in.: skrócenie czasu obsługi interesantów; wyeliminowanie korespondencji papierowej i przejście na komunikację elektroniczną; usprawnienie przepływu informacji między UFG, a:  właścicielami pojazdów, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami; a także obniżenie kosztów świadczenia usług ponoszonych przez Fundusz.

Przykładowe usługi nowego Portalu Internetowego UFG:
-dla osób indywidualnych (kierowcy, posiadacze pojazdów, poszkodowani w wypadkach drogowych itp.): – możliwość komunikacji on-line w zakresie: pozyskiwania i przekazywania informacji oraz bezpośredniego dostępu do swoich danych w ogólnopolskiej bazie ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a także śledzenie statusu własnej sprawy w systemie, oraz  składanie reklamacji;
-dla firm ubezpieczeniowych – m.in.: automatyzacja w wykrywaniu i usuwaniu niezgodności w bazie polis komunikacyjnych OC i AC, wypracowanie bardziej  skutecznych mechanizmów wykrywania nieubezpieczonych w zakresie komunikacyjnego OC oraz sprawniejsza  identyfikacja przypadków przestępczości ubezpieczeniowej;
-dla instytucji zewnętrznych – np. dla policji możliwość przesyłania przez Internet zawiadomień o braku OC oraz potwierdzanie on-line posiadania polisy OC  lub jej braku.

UFG administruje ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC (ponad 230 mln rekordów o: sprzedanych polisach, zgłoszonych i wypłaconych odszkodowaniach z tych polis; również w latach poprzednich ). Ubezpieczyciele komunikacyjni powszechnie wykorzystują bazę do oceny ryzyka potencjalnego klienta oraz wyliczania wysokości składki za OC i AC, w zależności od jego historii ubezpieczenia (m.in. liczba wypadków). Ponadto zadaniem Funduszu jest wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców oraz ściganie kierowców bez OC.

Tekst nadesłany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze