Olkusz

„Wolontariat maluje świat każdego z Was” – te słowa prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Anny Deli najlepiej opisują młodych ludzi, dla których niesienie pomocy to codzienność. Tradycyjnie na początku grudnia, gdy obchodzony jest Dzień Wolontariusza, w powiecie olkuskim organizowane są Targi Wolontariatu: podczas tegorocznej, XVI edycji podsumowano całoroczną działalność szkolnych klubów wolontariackich oraz nagrodzono najlepszych w dorocznym konkursie „Wolontariusz roku 2023”.

Targi Wolontariatu zorganizowało Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” wraz z Zespołem Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Gala odbyła się natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

„Nie istnieje żadne dobro, chyba, że się go czyni. Zatem dobro to nie wiedza, ale konkretny gest i uczynek. Jak mówi historia dobroczynności, my, ludzie nauczyliśmy się idei dobra dzięki mitologicznemu Prometeuszowi, tytanowi, który ulepił nas z gliny pomieszanej z łzami. Byliśmy słabi, bezradni, dlatego postanowił nas wzmocnić i tchnął w naszą duszę ogień niebieski. Naraził się bardzo bogom i cierpiał przykuty do skał Kaukazu. Cierpiał, ale jego cierpienie miało sens. Od tamtego czasu minęło wiele wieków i w zasadzie można powiedzieć, że w każdej epoce znajdowali się ludzie, którzy byli filantropami bądź wolontariuszami. Na szczęście tak jest świat skonstruowany, że oprócz sfery profanum istnieje sfera sacrum. Tak jest też na tej scenie – obok czerni, która jest symbolem zła, obok ludzi, którzy toną w marazmie kłamstwa, są inicjatorami wojen, są źli i występni, są również ludzie dobrzy, otwarci, dla których otwarte serce i wyciągnięta dłoń to codzienność. To od nas zależy którą w życiu stronę wybierzemy i jak będziemy zapamiętani. Na szczęście w każdej chwili możemy być oczyszczeni dobrem. W tym momencie widzę przed sobą ludzi, którym dobro nie jest obojętne. Widzę ludzi, którzy pomagają, są otwarci na prośbę i wszelkie inicjatywy.” – mówiła na otwarciu Targów dyrektor ZS Nr 4 w Olkuszu Marida Zoń.

Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w pięciu kategoriach: najlepszy wolontariusz w mojej organizacji; najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły średniej; najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły podstawowej; najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu w szkole średniej; najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu w szkole podstawowej.

„Cieszę się, że kolejny raz gromadzimy się tak licznie, aby podsumować symbolicznie kolejny rok działań wolontariuszy z naszych partnerskich szkół. Są z nami Ci, którzy świadcząc małą pomoc powodują wielką zmianę. W tym roku dało wdrożyć w Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” program wolontariatu długoterminowego, w który zaangażowało się aż 44 uczniów. Projekt „Wolontariat oparty na wyzwaniach”, w skrócie „wow”, będzie realizowany do 2026 roku. Jesteście „wow”, bo pomagacie. Cieszę się, że kolejny raz dajecie nam: animatorom, trenerom, koordynatorom wolontariatu, wychowawcom powody do wzruszeń. Słuchając waszych historii wolontariackich, upewniamy się, że wolontariat maluje świat każdego z was. Cieszę się, że wszyscy dziś tu zgromadzeni odnajdują w sobie duszę wolontariusza i udowadniają, że pomaganie powinno być jak oddychanie.” – mówiła prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Anna Dela.

Podziękowania trafiły również do Szkolnych Klubów Wolontariackich: z rąk Anny Deli odebrali je przedstawiciele klubów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Chechła (z opiekunkami Magdaleną Palską i Moniką Zalewską), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie (z opiekunkami Beatą Stach, Klaudią Andraką – Mączką i Karoliną Sikorską – Gęgotek), Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu (z opiekunkam: Sylwią Zawadą i Bogumiłą Sypień), Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu (z opiekunkami Dominiką Natkaniec i Martą Gurgul), Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu (z opiekunkami Bożeną Nogą, Joanną Gorajczyk i Pauliną Glanowską), II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu (z opiekunką Aleksandrą Gałką), IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu (z opiekunkam: Agatą Spyrą i Anną Bień) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (z opiekunkami Beatą Szymczyk – Bąchór, Agnieszką Mitką i Aleksandrą Mendak).

Do grona młodych ludzi, dla których bezinteresowna pomoc potrzebującym stanowi istotną część życia, stale się powiększa. W wolontariat coraz chętniej angażują się również uczniowie szkół podstawowych, któryc również wyróniożno tego dnia: pamiątkowe tabliczki odebrali dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. podpułkownika pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu Janusz Cieślik (gdzie powstał Klub Wolontariacki pod patronatem Centrum Wolontariatu działającego przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser”), a także dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie Julita Myszor i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle Anna Kotara dla prężnie działających klubów w tych placówkach.

Podziękowania i życzenia dla bohaterów tego dnia złożyli również Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Podsumowaniem gali był z kolei program artystyczny „Oczyszczeni dobrem” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu, a coroczną imprezę tradycyjnie zakończyły rozmowy przy torcie.

Zwycięzcy konkursu „Wolontariusz Roku 2023” i wygłoszone na Targach laudacje:

 

Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji – Dominika Maroszek

Dominika Maroszek jest wolontariuszką od 7 lat. Swoją działalność zaczęła w 2016 roku – udział w publicznej zbiórce na rzecz Michała Kalisia i akcje organizowane w Bukownie przez Panią Magdalenę Kubańską. Od 2019 roku była wolontariuszką Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół nr 3, od tego czasu współpracuje również ze Stowarzyszeniem „Otwarci” Bydlin. Działania Dominiki są regularne i cykliczne. Pomaga przy organizacji działań Stowarzyszenia, m.in.: Zawody Nordic Walking Szlakiem Walk Legionistów, Charytatywny Event na rzecz dzieci z dysfunkcjami. Dominika podejmuje sama inicjatywy, poproszona o pomoc również nigdy nie odmawia. Projektuje zaproszenia, dyplomy i potrzebne grafiki. Czynnie pomaga jako wolontariusz podczas różnorodnych działań.

Dominika nie przechodzi obojętnie obok osób, które potrzebują pomocy. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Jest osobą empatyczną, miłą i pomocną. Zawsze można liczyć na jej pomoc. Była również zaangażowana podczas działań związanych z COVID.

Działa stale, systematycznie. Współpracuję z LKS Kłos Olkusz – sekcja tenisa stołowego, Pedagogiem Szkolnym w Zespole Szkół nr 3, Centrum Wolontariatu w Olkuszu, Stowarzyszeniem „Res Sacra Miser”, środowiskowym domem samopomocy, Stowarzyszeniem Otwarci Bydlin.

 

„Najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły podstawowej” – Martyna Pichlak

Martyna Pichlak uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu to nastolatka od wielu lat zaangażowana w działaniach na rzecz innych. Przedsięwzięcia prowadzi regularnie i w bogatej formie. Niektóre inicjatywy prowadzi na rzecz lokalnej społeczności – np. praca na rzecz pensjonariuszek Domu Opieki dla Osób Starszych im. Sługi Bożej M. Józefy Hałacińskiej w Dąbrowie Górniczej (w latach 2028-2021) czy też praca w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Rafik” w Bolesławiu (2021).

Jest osobą zdeterminowaną, chce mieć realny wpływ na dobro ludzi. Pokazuje, że wiek nie jest przeszkodą w podejmowaniu istotnych działań społecznych. Wzbogacona o nowe doświadczenia i umiejętności (również interpersonalne) podejmuje się nowych wyzwań np.: działalność w grupie zuchowej od 2015 roku, a od 2022 roku w drużynie harcerskiej.

W 2023 roku jej działania wolontariackie to: udział w 31. Finale, działania w Szkolnym Kole Wolontariatu. WOŚP, działania na rzecz ochrony lasów przed pożarami w ramach inicjatywy Strażników Lasów Fabryki Aktywności Młodych, organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej „Botaniczna Piątka Mikołów – edycja letnia”, organizacja 15. Silesia Marathon wraz z Fundacją Silesia Pro Aktive.

„Najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły średniej” – Michał Gorajczyk

Michał Gorajczyk jest uczniem Technikum o profilu eksploatacja portów i terminali w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu. Pracuje w wolontariacie piąty rok. Jest osobą bardzo pracowitą, która przez całe 5 lat nauki poświęciła dużo swojego czasu na pracę dla osób potrzebujących. Michał pomaga i wspiera potrzebujących w sposób ciągły i systematyczny. W trakcie działania współpracował z organizacjami charytatywnymi między innymi Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser, Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz instytucjami takimi jak Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, Noclegownią dla osób bezdomnych „Przytulisko” w Krakowie (prowadzonej przez siostry zakonne), Gminą Olkusz, Starostwem Powiatowym, Caritas Senior + w Olkuszu, Jadłodajnią Caritas w Olkuszu.

Michał bardzo aktywnie pomaga w pracy Klubu Wolontariackiego, którego jest członkiem, angażując się w różnego rodzaju działania i akcje, między innymi co roku bierze udział w zbiórkach żywności, jest uczestnikiem corocznych zbiórek żywności dla podopiecznych Caritasu oraz produktów dla Jadłodajni Caritas w Olkuszu. Zawsze z wielkim zaangażowaniem włącza się w pracę dla seniorów Caritas i Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy uczestniczy w odwiedzinach pensjonariuszy. Potrafi świetnie integrować się z osobami starszymi. Dzięki otwartemu sercu i szczeremu uśmiechowi zachęca innych uczniów do działań charytatywnych , pokazuje ,że warto pomagać i życie ma sens gdy robimy coś dobrego dla drugiego człowieka. Michał uczestniczył również jako lider w projekcie Stowarzyszenia Res Sacra Miser, dzięki jego działaniu dostosowano wejścia do pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 4 ( tabliczki w języku Braillea) dla osób niewidzących. W czasie epidemii 2020r był jedną z osób, które wzięły udział w przygotowanej dla seniorów zabawie piknikowej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. Uczestniczył również w Jasełkach organizowanych dla seniorów w DPS w Olkuszu , które ze względu na epidemię odbyły się na placu przed budynkiem.

Jego poczucie obowiązku, rzetelność i chęć niesienia pomocy oraz empatia i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka jest przykładem do naśladowania dla innych uczniów.

„Najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły średniej” – Zofia Pichlak

Zofia Pichlak jest 17-letnią pasjonatką działalności społecznej i jednocześnie zafascynowaną uczennicą, która od najmłodszych lat hołduje zamiłowaniu do nauki. Jej zaangażowanie społeczne od 10 lat nie tylko świadczy o oddaniu dla innych, ale także o głębokim zrozumieniu otaczającego świata i potrzeby jego doskonalenia. Nieustannie podąża za możliwościami rozwoju, niezależnie czy to w kontekście edukacji czy wpływu na społeczność. Dąży do tworzenia pozytywnych zmian poprzez naukę i działanie widząc w tym nieograniczone perspektywy dla siebie oraz innych. Jej działania są ciągłe i długotrwałe. Swoją wiedzę stale poszerza poprzez liczny udział w projektach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach. Odnosi wiele sukcesów. Jest uczennicą III klasy liceum w trybie edukacji domowej, na którą zdecydowała się, aby poświęcić czas swoim pasją – działalności społecznej i nauce.

Lista jej działań w 2023 roku jest bardzo długa. Oto niektóre z nich: liderka projektu społecznego FemiAutyzm, mentor w Fundacji Tworzymy, liderka w społeczności w Fundacji Zwolnieni z Teorii, opiekun wolontariuszy w Fundacji Web-Korki, korepetytor w Fundacji Web-Korki, współorganizator wydarzeń w Fundacji OurFuture Foundation, korektor w Stowarzyszeniu Głos Pokolenia, liderka projektu społecznego klimat.ycznie, stażystka w projekcie Stowarzyszenia Youth Human Impact, animator strażników lasów Fabryki Aktywności Młodych, prelegentka na konferencji „Spoektakularne dziewczyny 2 Dobrostan”. Wolontariat akcyjny: WOŚP 2023, 15 Silesia Maraton, zawody Botaniczna Piątka Mikołów – edycja letnia, 2 Charytatywny Event Sportowy na rzecz osób z dysfunkcjami.

„Najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu w szkole podstawowej” – Beata Stach

Beata Stach jest założycielem Szkolnego Kola Wolontariatu działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zedermanie. Wolontariat w szkole działał od zawsze, a Beata w swojej 34 letniej pracy zawodowej inicjowała różne działania wolontariackie . To właśnie dzięki Niej został założony formalnie Klub wolontariusza. Wolontariat w szkole podstawowej jest bardzo trudną działką – dlatego Jej osoba jest tu nieodzowna.

Uczy empatii, otwartości na potrzeby innych i sprawnej organizacji pracy podczas akcji wolontariackich. A jest ich rzeczywiście imponująca ilość. Oto niektóre z nich: udział w ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórce Żywności, Organizowanie paczek dla rodzin najbardziej potrzebujących ze wsi i okolicy. Podejmowanie inicjatyw mających na celu niesienie pomocy potrzebującym, m.in.: zbiórki funduszy na ratowanie zdrowia i życia, zbiórki potrzebnych rzeczy dla Schroniska ,,Rafik” w Bolesławiu, zbieranie nakrętek dla chorej dziewczynki. Angażowała się również w pomoc uchodźcom z Ukrainy, organizuje liczne akcje na terenie szkoły i poza nią- m.in. akcje czytelnicze: ,,Dzień głośnego czytania”, ,Przerwa na czytanie”, ,,Wychowanie przez czytanie”, ,,Narodowe Czytanie”, ,,Cala Polska Czyta Dzieciom”, pisanie list6w i życzeń do chorych dzieci, ,,Kolęda dla Hospicjum”. Co roku wraz z wolontariuszami bierze udział w akcji ,,Szkoła Pamięta”- wraz z młodzieżą porządkuje groby na Cmentarzu Parafialnym w Przegini. Organizowała również na terenie szkoły akcje takie jak: ,,Dzień Szpilek”, ,,Idą!, Święta, nie o Smsie, lecz o kartce pamiętaj”, Gotujemy, nie marnujemy”. W ramach Klimatycznego Dnia Ziemi – Razem dla klimatu. W ramach pracy wychowawczej realizowała z uczniami Program ,,Godziny wychowawcze ze Światem” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

Beata Stach jest pedagogiem o wielkim sercu, któremu nie jest obce pomaganie. Wychodzi z założenia, ze szkoła uczy i rozwija w młodym człowieku umiejętności i kompetencje, które będą, mu pomocne w dorosłym życiu. Wolontariat natomiast umacnia wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, alternatywnych – dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Beata poprzez swoje zaangażowanie wspiera inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach życiowych. Promuje u młodzieży wartościowe formy spędzania wolnego czasu, potrzeby robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia bycia istotnym.

„Najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu w szkole średniej” – Marta Gurgul

Marta Gurgul jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu. W 2019 roku wspólnie z Panią Dominiką Natkaniec reaktywowała Szkolny Klub Wolontariatu, w którym aktywnie działa. Motywuje wolontariuszy do działania. Pomaga im w realizacji zaplanowanych akcji. Działania wykonuje poza zajęciami szkolnymi oraz w dni wolne od pracy. Realizując działania Szkolnego Klubu Wolontariatu na rzecz innych współpracuje z Centrum Wolontariatu w Olkuszu, Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser, Stowarzyszeniem Otwarci Bydlin,  Klubem LKS Kłos Olkusz, Uniwersytetem Przedszkolaka, Schroniskiem Rafik w Bolesławiu.

Marta Gurgul jest osobą, która zachęca i angażuje do pracy wielu uczniów szkoły. Uczy ich wrażliwości, odpowiedzialności i empatii. W szkolnym Klubie Wolontariatu jest obecnie 40 uczniów. Akcje charytatywne jakie podejmuje mają zarówno charakter cykliczny (coroczny) np. zbiórka żywności, światełko pamięci, dzień sportu dla przedszkolaków, charytatywny event na rzecz dzieci z dysfunkcjami, koncert charytatywny ,,scena dla każdego”, dzień życzliwości, dzień dawcy szpiku, zbiórka rzeczy do schroniska jak również reaguje na bieżące potrzeby wynikające z życia codziennego. Zainicjowała zakup różowych skrzyneczek do szkoły, tak aby zapewnić dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji oraz przeprowadziła prelekcje dla dziewcząt społeczności szkolnej na ten temat. Dostała Certyfikat Pedagog z życiem za cykliczne organizowanie Dnia Dawcy Szpiku. Współorganizuje dzień przeciwdziałania otyłości dla uczniów szkoły. Angażowała się również w zbiórki na rzecz Ukrainie.

Praca jako opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu przynosi wiele efektów wychowawczych dla młodzieży Zespołu Szkół nr 3.

- Wolontariat maluje świat każdego z was – słowa prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Anny Deli najlepiej opisują młodych ludzi, dla których niesienie pomocy to codzienność. Tradycyjnie na początku grudnia, gdy obchodzony jest Dzień Wolontariusza, w powiecie olkuskim organizowane są Targi Wolontariatu. Podczas tegorocznej XVI edycji podsumowano całoroczną działalność szkolnych klubów wolontariackich oraz nagrodzono najlepszych w dorocznym konkursie "Wolontariusz roku 2023".
« 1 z 4 »
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze