Dopiero od 1 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie przyjmował wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na kolejny rok. Dotychczasowy tzw. okres zasiłkowy przedłużono o 2. miesiące, a to za sprawą zmian ustawowych. Rodziców najbardziej zapewne zainteresuje fakt, że od 1 listopada dostaną więcej pieniędzy. Ważna zmiana dotyczy rodziców, którzy po raz pierwszy będą chcieli skorzystać z dodatku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego. Aby otrzymać pieniądze muszą złożyć wniosek we wrześniu lub październiku. Jeśli zrobią to w listopadzie – pieniądze w tym roku przepadną.

Co roku gorącym okresem dla opieki społecznej był lipiec i sierpień. Tzw. „rodzinne” przyznawane było bowiem zawsze rodzinom na rok, a okres zasiłkowy kończył się właśnie 31 sierpnia. Aby otrzymać nowe świadczenie, rodzice musieli zdążyć ze złożeniem wniosku w wakacje, najlepiej w lipcu. Teraz termin ten przesunął się o 2 miesiące. Opieka społeczna ma więc nadal wiele pracy, bo wszystkim dotychczasowym klientom trzeba przedłużyć przyznane na rok świadczenie o kolejne 2 miesiące, a już od września czeka ich wydawanie   decyzji – na nowy okres zasiłkowy. Teraz będzie on trwał od listopada  do końca września przyszłego roku.

Rodzice cieszą się ze zmian. Główny powód do zadowolenia to podwyżka. Od 1 listopada zasiłek rodzinny przysługujący na dziecko do 5. roku życia wyniesie 68 zł, na dziecko w wieku 6-18 lat – 91 zł, natomiast na dziecko w wieku 18-24 lata – 98 zł. Przypomnijmy jednak, że w tym ostatnim przypadku zasiłek przysługuje tylko wtedy, jeżeli dziecko się uczy – do 24. roku życia mogą go otrzymywać rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w pozostałych przypadkach rodzinne przysługuje do 21 roku życia.

Wzrasta także kwota innego świadczenia rodzinnego – tzw. świadczenia pielęgnacyjnego. Wyniesie ono od 1 listopada 520 zł, a więc o 100 zł więcej niż dotychczas. Nie zmienia się natomiast kryterium dochodowe. Prawo do zasiłku nadal posiadają rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Nie zmieniają się też kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego, jednak niektóre z nich będą teraz przyznawane na nieco innych zasadach. Pierwsza zmiana dotyczy zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka. Po 1 listopada aby matka mogła je otrzymać, będzie musiała przedstawić w MOPS zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi, że była ona pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do czasu porodu. Dodatek ten wynosi nadal 1 tys. złotych. Ta sama zasada będzie dotyczyła także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a więc tzw. becikowego. Także matki, które nie korzystają ze świadczeń rodzinnych, ale chcą uzyskać tę zapomogę, będą musiały przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Zmiana zachodzi także w przypadku dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. przysługuje on raz w roku rodzicom dzieci uczących się w szkole, ale także rozpoczynających naukę w „zerówce”. Jednak to, że okres zasiłkowy rozpocznie się teraz nie we wrześniu, ale w listopadzie, będzie miało wpływ na to, że i o przyznanie dodatku trzeba ubiegać się wcześniej. Problem nie dotyczy tych, którzy już w ubiegłych latach korzystali z tego dodatku. Takim osobom MOPS, przedłużając prawo do przyznanego świadczenia do listopada, automatycznie przyzna też dodatek za rok szkolny 2009/2010. Jeżeli jednak ktoś po raz pierwszy składa wniosek o przyznanie „rodzinnego”, albo też dziecko dopiero teraz zaczyna naukę w „zerówce”, to należy pamiętać, że musi z tym zdążyć do końca października. Jeśli bowiem rodzic złoży wniosek w listopadzie, będzie to oznaczało, że ubiega się on o dodatek już w nowym okresie zasiłkowym, a więc w roku szkolnym 2010/2011. Dodatek otrzyma więc dopiero we wrześniu przyszłego roku. Pieniądze na rozpoczynający się właśnie rok szkolny nie przepadną, jeśli wniosek zostanie złożony jeszcze przed rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego. Dodatek wynosi 100 zł.

Przypomnijmy , że rodzice korzystający z zasiłku rodzinnego mogą też otrzymywać inne dodatki. Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nadal przysługuje 400 zł, dla osoby samotnie wychowującej dziecko – jest to wciąż 170 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej jest to 80 zł, a tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 zł, jeśli dziecko nie ukończyło 5. roku życia i 80 zł od ukończenia 5. lat aż do 24. roku życia. Ponadto jeżeli dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania, to rodzic może otrzymywać 50 zł jako rekompensatę kosztów dojazdu, lub 90 zł, jeżeli dziecko mieszka w internacie.

Aby otrzymywać zasiłek od 1 listopada wnioski można składać już we wrześniu. – Wnioski, które wpłyną do końca września, muszą być rozpatrzone i wypłacone do końca listopada. Natomiast te, które wpłyną w październiku i listopadzie, muszą być wypłacone do końca grudnia – przypomina Wiesława Sochacka, kierownik działu Świadczeń rodzinnych olkuskiego MOPS. Kierownik przypomina też, że do złożenia wniosku wymagane jest zaświadczenie o dochodach za 2008 rok. Takie trzeba uzyskać z  Urzędu Skarbowego. Warto zrobić to już teraz, bo na wydanie dokumentu trzeba będzie poczekać.

Iwona Krzystanek

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o