Bukowno

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej Powiatu Olkuskiego pojawiło się ogłoszenie dotyczące przetargu pod nazwą „Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie”: inwestycja obejmie modernizację drogi z Bukowna do Jaworzna oraz budowę nowej drogi od skrzyżowania ulic Nowej i Puza do ulicy Gwarków w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie.

Bukowno od dawna boryka się z problemem dotyczącym skomunikowania ponad 150-hektarowej Strefy Aktywności Gospodarczej z „krajówką” oraz autostradą A4. Uwagę zwracali na to również potencjalni inwestorzy, odwiedzający tereny przemysłowe w Bukownie. Omawiany projekt ma zatem za zadanie rozwiązać tą kwestię: inwestycja zaplanowana została w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i w jej ramach modernizacji ma zostać poddany 7,5-kilometrowy odcinek drogi Bukowno – Jaworzno. Ponadto wybudowany zostanie nowy trakt o długości około 3 kilometrów, łączący drogę do Jaworzna ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Bukownie.

Przypominamy, że pod koniec 2022 roku Powiat Olkuski wspólnie z Gminą Bukowno pozyskał dofinansowanie na omawianą inwestycję drogową w wysokości 98 milionów zł (98% szacowanej wartości inwestycji) w ramach V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, która była adresowana do samorządów rozwijających na swoim obszarze strefy przemysłowe. Jak informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bukownie, oba samorządy zleciły wówczas opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który stał się teraz istotnym dokumentem w przetargu na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie to zlecono warszawskiej firmie VIVALO Sp. z o.o.

Opracowany projekt zakładał kolejno: przebudowę ulicy Bukowskiej (drogi powiatowej DP 1061K Bukowno-Jaworzno) wraz z budową wzdłuż niej wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej (odcinek I); budowę bezkolizyjnego połączenia (tunel pod torami) ul. Bukowskiej z ul. Nową (odcinek II); budowę nowej drogi – zachodniej obwodnicy Bukowna – od skrzyżowania ulic Nowej i Puza do ul. Kolejowej w okolicach Strefy Aktywności Gospodarczej (odcinek III) oraz przebudowę fragmentu ul. Kolejowej od SAG do ronda w Bolesławiu, tak aby dalej ruch do drogi krajowej Drogi Krajowej nr 94 mógł być prowadzony nowowybudowaną (choć obecnie zamkniętą) obwodnicą Bolesławia (odcinek IV).

Należy bowiem pamiętać, że obwodnica Bolesławia, która miała łączyć bukowieńską strefę z DK94 już przez niemal rok est zamknięta z powodu zapadlisk pojawiających się na skutek likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”: pierwsze zapadliska w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu pojawiły się w lutym ubiegłego roku, a kilka miesięcy później doszło do zapadnięcia się samego korpusu drogi i jej nawierzchni asfaltowej. Jak relacjonuje „Głos Bukowna”, do Powiatu Olkuskiego wpłynęło również oficjalne pismo od Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, które informuje, że przebieg części III odcinka planowanej drogi (w okolicach Tłukienki) oraz odcinka IV prowadzi po terenach, na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieciągłości terenowych, spowodowanych tzw. górnictwem historycznym.

Na skutek tych wydarzeń, władze Powiatu Olkuskiego i Bukowna podjęły decyzję o konieczności zmiany przebiegu trasy w taki sposób, aby ominąć te tereny, na których istnieje większe ryzyko wystąpienia nieciągłości terenowych. W wyniku ponownych ustaleń nie zmieniono zakresu prac związanych z I i II odcinkiem, jednak zrezygnowano z remontu odcinka IV, a trasę odcinka III zmodyfikowano w taki sposób, aby ta droga – po minięciu cmentarza komunalnego – nie skręcała już w prawo w kierunku Tłukienki. W zamian za to, będzie ona nadal biec prosto (równolegle do ul. Wodącej) w stronę Strefy Aktywności Gospodarczej, aby ostatecznie połączyć się z nią od strony zachodniej.

Tak istotne zmiany w projekcie, ze względu na uzyskaną dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, wymagały wniosku do Prezesa Rady Ministrów o zgodę na zmianę nazwy i zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem. Jak informują władze Bukowna, w lipcu ubiegłego roku Powiat Olkuski wystąpił z odpowiednim wnioskiem do BGK, który bardzo szybko uzyskał niezbędną akceptację Prezesa Rady Ministrów. Na początku bieżącego roku Rada Miejska w Bukownie podjęła zaś uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej, w której przekazała temu samorządowi dofinansowanie wkładu własnego dla tego zadania inwestycyjnego w wysokości 1 miliona złotych: to umożliwiło ogłoszenie przetargu, którego termin składania ofert upływa 27 lutego 2024 roku.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze