2

Od 1 kwietnia usługi dotyczące ratownictwa medycznego mogą świadczyć podmioty, w których 51 proc. udziałów mają samorządy lub Skarb Państwa. Wiele wskazuje na to, że w naszym powiecie usług tych nie będzie wykonywał – tak jak do tej pory, olkuski szpital. Powiatowi radni nie zgadzają się na takie rozwiązanie i apelują do wojewody.

Skąd te zmiany?

Kilka lat temu scentralizowano dyspozytornie medyczne. W Małopolsce funkcjonują dwie: w Krakowie i w Tarnowie. Krakowska obejmuje swym zasięgiem 12 powiatów (w tym olkuski) i miasto Kraków. Obecnie na tym terenie ratownictwem medycznym zajmuje się konsorcjum skupiające kilkanaście podmiotów (szpitale i stacje pogotowia), którego liderem jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym usługi dotyczące ratownictwa medycznego mogą świadczyć „(…) zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51 proc. udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego”. Olkuski Nowy Szpital, aby spełnić ustawowe wymogi przystąpił do powołanej z inicjatywy Grupy Nowy Szpital Holding S.A. spółki Ratownictwo Medyczne sp. z o. o., której większościowym udziałowcem (51 proc.) jest powiat świebodziński.
– Przedmiotem działalności spółki Ratownictwo Medyczne jest wyłącznie udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego. Szpital w Olkuszu jest udziałowcem i siedzibą oddziału spółki. Kierownik oddziału – członek zarządu szpitala w Olkuszu oraz koordynator ratownictwa w Olkuszu sprawują bezpośredni nadzór nad pracą zespołów ratownictwa medycznego. Taka formuła działania gwarantuje utrzymanie sprawdzonej współpracy między szpitalem a ratownictwem medycznym, wysoką jakość usług medycznych oraz pełne wykorzystanie potencjału ludzi i infrastruktury, jaki udało się zbudować w Olkuszu. (…) Nasze starania popierają szpitale powiatowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Szpitali Małopolskich. Podobnie jak my, uważają one, że utrzymanie obecnego modelu współpracy szpitala i ratownictwa pozwala w pełni realizować misję dbania o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej lokalnej społeczności – informował w lutym na naszych łamach Nowy Szpital w Olkuszu.

Konkurs ofert ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej w postaci ratownictwa medycznego nie został jeszcze rozstrzygnięty. Niedawno okazało się, że olkuska placówka nie jest już brana pod uwagę jako członek konsorcjum ubiegającego się o nowy kontrakt. Dlaczego? Na poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z udziałem zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu oraz przedstawiciela wojewody małopolskiego nikt nie umiał odpowiedzieć na to pytanie.

Dla mieszkańców bez zmian
Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska zapewnia, że organizacja i model funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie olkuskim nie ulegnie zmianie. W piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Osucha czytamy, że „(…) zespoły ratownictwa medycznego w niezmiennej ilości i strukturze będą stacjonowały w dotychczasowych miejscowościach, zgodnie z planem działania systemu PRM w województwie małopolskim opracowanym przez wojewodę małopolskiego i zatwierdzonym przez ministra zdrowia. Zmiany dotyczą dysponenta ratownictwa medycznego, którym staje się Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jednostka samorządu województwa małopolskiego, a nie firma Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. starosty powiatu świebodzińskiego z województwa lubuskiego i holdingu Grupa Nowy Szpital. Zespoły ratownictwa medycznego funkcjonują w obszarze zabezpieczenia medycznego przedszpitalnego i ich działanie w żaden sposób nie jest uwarunkowane „przynależnością” do konkretnego szpitala. Zadania szpitala rozpoczynają się od momentu przekazania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Zmiana dysponenta zespołów nie narusza funkcjonowania szpitala w systemie PRM (…) Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zadeklarowało wolę przyjęcia do pracy dotychczasowy personel na dowolnych umowach – czytamy w piśmie.

Nowy Szpital nie składa broni
Olkuski szpital jako jedyny w województwie może być wykluczony z systemu ratownictwa medycznego. – Zespoły ratownictwa medycznego należące do olkuskiej placówki są profesjonalnie przygotowane do pełnienia swojej misji, znają najlepiej szpital i okolice. Utrzymanie ratownictwa przy szpitalu to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Z niezrozumiałych powodów szpital w Olkuszu jest eliminowany z systemu ratownictwa medycznego. Placówka spełnia wszystkie wymogi prawne, zatrudnia wykwalifikowany i doświadczony personel, posiada sprzęt i infrastrukturę niezbędną do działania w systemie ratownictwa medycznego. Mimo to, szpital został wykluczony z konsorcjum podmiotów, które od 1 kwietnia br. będzie realizowało zadania ratownictwa medycznego w województwie małopolskim – tak brzmi fragment komunikatu wydanego ostatnio przez Nowy Szpital w Olkuszu.

W podobnym tonie wypowiadali się na poniedziałkowej sesji przedstawiciele olkuskiego szpitala. – Ratownictwo nie polega tylko na dowiezieniu pacjenta pod bramę szpitala. Ratownictwo to SOR, lądowisko, OIOM. Jest przecież ciągłość leczenia – od momentu zabrania pacjenta z ulicy czy z domu do momentu wypisania ze szpitala. W większości szpitale w Małopolsce posiadają to ratownictwo. Oddzielenie pogotowia od struktur szpitala to krzywda dla pacjentów. Niepotrzebnie psuje się coś, co dobrze działa – mówił prezes zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu dr Norbert Kubański. Pracownicy szpitala złożyli również petycję u wojewody małopolskiego.

Pogotowiem powinien zająć się olkuski szpital
Powiatowi radni uważają, że usługi dotyczące ratownictwa nadal powinien świadczyć olkuski szpital. – Na terenie Małopolski są dwie dyspozytornie. Liderem konsorcjum organizującym ratownictwo medyczne w naszym wypadku jest KPR. Konkurs ofert na świadczenie opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Kontrakt jest przydzielany na konsorcjum i wykonywany przez jego poszczególne jednostki. Nowy Szpital został z konsorcjum usunięty. Nie może występować samodzielnie do NFZ, bo nie ma na terenie Olkusza osobnej dyspozytorni. Dla nas to pewnego rodzaju osłabienie integralności powiatu olkuskiego. W imieniu naszego powiatu to spółka Nowy Szpital wykonywała zadania z zakresu ratownictwa. Zabrano nam nie tylko zadanie, ale również kontrakt. To pogarsza sytuację finansową jednostki w całości – mówił na poniedziałkowej sesji przewodniczący Rady Powiatu Jacek Osuch.

Radni obawiają się o ewentualny wpływ utraty kontraktu na ratownictwo medyczne na dalsze losy olkuskiego szpitala.  -Są znane w Polsce przypadki, że likwidacja szpitala na danym terenie zaczęła się od likwidacji pomocy doraźnej typu pogotowie. Obawiam się, że następnym krokiem będzie ograniczenie działalności do czterech głównych oddziałów – mówiła radna Zdzisława Szczygieł.

Ustawa została znowelizowana w maju ubiegłego roku. Radni dopytywali starostę, czy jeszcze w ubiegłej kadencji były prowadzone rozmowy ze spółką Nowy Szpital, aby wspólnie utworzyć spółkę z 51 proc. udziałem powiatu olkuskiego, by spełnić ustawowe wymogi dotyczące podmiotów mogących zająć się ratownictwem.
-Temat przyszłości pogotowia był podejmowany w ubiegłym roku. W umowie o współpracy z Grupą Nowy Szpital jest jednoznaczny zapis, że powiat powstrzyma się od jakichkolwiek działań konkurencyjnych w zakresie zadań medycznych pod kątem roszczeń regresywnych ze strony GNS. Zaproponowano nam nie 51 proc, a 1,5 proc. w spółce Ratownictwo Medyczne – odmówiliśmy z pełną świadomością jakie to może rodzić konsekwencje. Jeśli będzie zgoda, by powiat mógł utworzyć taki podmiot, konkurencyjny dla Nowego Szpitala, myślę, że żaden radny nie będzie się temu sprzeciwiał. Nie wiem, czy uda nam się to tak szybko wprowadzić, by tym kontraktem objąć działania po 1 kwietnia. Nie było woli – nie ze strony Nowego Szpitala w Olkuszu, ale większościowego wspólnika, wobec tego trzymamy się zapisów umowy. Nam nie wolno świadczyć czy kreować żadnych zadań medycznych, ponieważ narażamy się na wielomilionowe odszkodowania. Musimy więc znać swoje miejsce w szeregu. Ten temat pojawił się w trakcie dyskusji ze wspólnikiem – wyjaśniał starosta Paweł Piasny.

Radni apelują do wojewody
Radni zaapelowali do wojewody, aby usługi z zakresu ratownictwa medycznego nadal były realizowane przez Nowy Szpital w Olkuszu.

Rada Powiatu w Olkuszu negatywnie odniosła się do przejęcia przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu olkuskiego. Dlatego jej członkowie wystąpili z apelem do wojewody małopolskiego. – W naszej ocenie model oparty na współpracy tutejszych Zespołów Ratownictwa Medycznego z Nowym Szpitalem w Olkuszu, który funkcjonuje od lat, najlepiej służy mieszkańcom naszych lokalnych społeczności gwarantując bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Jednocześnie w pełni popieramy zmiany ustawowe, które zostały wprowadzone z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, aby zwiększyć wpływ państwa na stabilizację i niezawodność systemu ratownictwa medycznego. Sytuacja na terenie powiatu olkuskiego jest szczególna, gdyż to spółka prawa handlowego, a nie powiat jest organem prowadzącym szpital. Jako lokalni samorządowcy, stoimy jednak na stanowisku, że ideą ustawodawcy nie było wyprowadzenie części kontraktów NFZ przypadających niepublicznym szpitalom (w przypadku spółki Nowy Szpital w Olkuszu ok. 5,5 mln zł) do innego podmiotu – w tym konkretnym przypadku do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. (…) Na chwilę obecną nie ma przeszkód prawnych, aby spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o. o. przyjąć do konsorcjum, co zostało potwierdzone przez NFZ w piśmie z dnia 15. 01.2019. Takie rozwiązanie jest akceptowane przez NFZ i umożliwia współdziałanie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym na dotychczasowych zasadach. Starania spółki zostały również poparte przez szpitale powiatowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Szpitali Małopolskich – piszą radni.

Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze
We wtorek wojewoda małopolski Piotr Ćwik wydał oświadczenie, w którym przypomina, że do jego kompetencji należy wskazanie miejsc stacjonowania, rodzajów i liczby Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Na terenie powiatu olkuskiego nadal mają funkcjonować 4 całodobowe zespoły ratownictwa medycznego: 2 specjalistyczne w Olkuszu i Wolbromiu oraz 2 podstawowe: w Olkuszu i Hutkach.

Wojewoda Piotr Ćwik podkreśla, że nie decyduje o strukturze konsorcjum podmiotów, które realizują zadania z zakresu ratownictwa medycznego. – Podmioty, które przystępują do konkursu ogłoszonego przez NFZ, winny spełniać określone standardy. Jednakże prowadzone przez te podmioty ewentualne działania reorganizacyjne czy wypracowywanie kształtu konsorcjum, które przystępuje do konkursu – nie należą do kompetencji Wojewody. Wojewoda nie może w te działania ingerować. Wojewoda nie jest też organem założycielskim żadnego szpitala, więc nie ma wpływu na politykę kadrową szpitali i jej nie ocenia. Priorytetowym założeniem Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego jest wskazanie możliwie najlepszych rozwiązań. Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. Z kolei standardy określane w konkursach ogłaszanych przez NFZ mają pozwolić wyłonić najlepszych dysponentów ratownictwa medycznego, którzy będą obsługiwać dany rejon. Kluczowym założeniem jest zapewnienie sprawnego systemu gwarantującego jakość i ciągłość świadczeń. Kwestia tworzenia konsorcjum dla zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze danego rejonu operacyjnego jest decyzją dysponentów, którzy wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy z NFZ, a jedynym warunkiem akceptacji przez wojewodę oraz NFZ zaproponowanego kształtu konsorcjum jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Nadrzędnym celem wszystkich podjętych aktywności – wobec znacznej presji czasu – jest sprawny, niezakłócony przebieg postępowania konkursowego przeprowadzanego przez NFZ. Wyłoni ono świadczeniodawców, którzy będą gwarantowali bezpieczną dla mieszkańców Małopolski realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego – to zdanie wojewody Piotra Ćwika.

O przyszłości olkuskiego pogotowia będziemy informować na bieżąco.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Patriot
Patriot
5 lat temu

Trzeba było nie sprzedawać szpitala… Teraz płacz, że tylko Olkusz się nie dostał do Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Bo tylko Olkusz w Małopolsce ma szpital (o ile można to nazwać szpitalem) prywatny. Widać też niezłe kombinatorstwo… Olkuskim pogotowiem zarządza Starosta Świebodziński…

theon
theon
5 lat temu

[quote name=”blue”]A przed wyborami – kandydat Łukasz, poseł Jacek , ksiądz dobrodziej – chwalili, święcili, fotki cykali … Teraz muszą się zaangażować, bo taczki czekają…[/quote]
– hm, może co łaska za pokropek było mało hojne ? 🙂

bluealmonds1313
bluealmonds1313
5 lat temu

A przed wyborami – kandydat Łukasz, poseł Jacek , ksiądz dobrodziej – chwalili, święcili, fotki cykali … Teraz muszą się zaangażować, bo taczki czekają…