5g

Wojewoda małopolski uznał, że nałożenie na przewoźników opłat za korzystanie z przystanków jest zgodne z prawem. Stosowną uchwałę podjęła kilka tygodni temu Rada Powiatu. Wątpliwości w tym zakresie miał zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

W lutym Rada Powiatu zdecydowała, że przewoźnicy będą płacić za korzystanie z przystanków położonych przy drogach powiatowych (w ubiegłym roku rada przyjmowała już taką uchwałę, określając stawkę za zatrzymanie się na przystanku na poziomie 0 złotych – przyp. red.). Teraz za każde zatrzymanie przewoźnicy muszą zapłacić 5 groszy. To maksymalna wysokość opłaty określona w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sprzątanie przystanków.

Zarząd ZKG KM zwrócił się do wojewody o zbadanie legalności podjętej uchwały. Wydział prawny i nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wystąpił do władz powiatu o stosowne wyjaśnienia.  – Jak wynika z informacji uzyskanych od Starosty, decyzja o ustaleniu opłat za korzystanie z przystanków była podyktowana dobrem pasażerów, którzy niejednokrotnie są zmuszeni oczekiwać na publiczny środek transportu na „brudnym i zaśmieconym przystanku”. W związku z tym, że Gminy nienależycie wywiązywały się z obowiązku utrzymania przystanków, podjęto decyzję o zmianie stawki opłaty za korzystanie z nich – pisze radca prawny Artur Słowik.

Wysokość opłaty nie była konsultowana z gminami. W ustawie znajduje się zapis o ustalaniu stawek w drodze negocjacji pomiędzy gminą, na terenie której znajduje się przystanek a jego zarządcą. Zdaniem starosty, jednoznacznie odnosi się to do innych niż jednostki samorządu terytorialnego zarządców lub właścicieli. Z takim wyjaśnieniem zgodzili się prawnicy wojewody. Stwierdzili również, że został zachowany warunek uwzględnienia niedyskryminujących zasad, ponieważ dla wszystkich przewoźników ustalono jedną stawkę.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze