Po przeczytaniu artykułu pt. „Walka o szpital czy prywatna wojna?”, zamieszczonego w Przeglądzie Olkuskim z 3 lipca br., pragnę Państwu wyjaśnić, dlaczego walczę o Publiczny Szpital Powiatowy w Olkuszu.

Art. 68 Konstytucji RP stanowi:”Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa” – tj. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie wolno likwidować jedynego w powiecie  publicznego szpitala. Na potwierdzenie tego stwierdzenia zacytuję fragment uzasadnienia wyroku w podobnej sprawie :”Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 29 listopada 2006 roku (II SA /Sz 523/06) przyznał, że mieszkaniec powiatu ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej zapewnionej przez powiat, zatem likwidacja jednostki organizacyjnej powiatu, jaką jest Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, godzi w jego interes prawny, rozumiany jako prawo do szerokiego dostępu do placówek opieki zdrowotnej”.

Prawie identycznie brzmi uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2009 r. (Sygn. Akt. II O.S.K. 1623/08) w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku  „Zadania publicznego zakładu należą do powiatu, zatem powiat powinien zapewnić ich realizację. Stąd przekazanie ich niepublicznemu zakładowi pozbawia ich charakteru publicznego, a wówczas ich realizacja wymyka się spod kontroli powiatu…. Ustawodawca przewidział publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zatem mogą one funkcjonować obok siebie. Władza publiczna stwarza gwarancję i zabezpieczenie równego dostępu poprzez publiczne zakłady, jako realizację prawa do ochrony zdrowia, którego zasady wykonywania określa ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawodawca nie przewidział funkcjonowania w zamian publicznych zakładów – niepublicznych…”

Szanowni Mieszkańcy !
Walczę o publiczny szpital, gdyż jego funkcjonowanie gwarantuje nam Konstytucja RP i Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, a przede wszystkim dlatego, że niepubliczny szpital będzie miał kontrakty z NFZ w takiej samej wysokości jak publiczny i nie zostanie oddłużony przez budżet państwa, czyli kolejki do lekarzy specjalistów wcale się nie skrócą. Ponadto szpital niepubliczny będzie ponosił większe koszty swej działalności (według mnie o ok. 1,5 mln. zł rocznie) z  następujących powodów:
– musi zapłacić powiatowi za dzierżawę majątku ruchomego i nieruchomego (publiczny zakład użytkuje bezpłatnie),
– musi ponieść koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej (w publicznych zakładach jest Rada Społeczna),  
– musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek CIT  (publiczny zakład podatku nie płaci).
Niepubliczny zakład nie ma gwarancji, że może skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na jego modernizację i rozbudowę.
Aby pokryć te zwiększone koszty działalności, przy takim samym kontrakcie z NFZ, oraz osiągnąć zysk, bo przecież po to powstaje spółka handlowa, szpital niepubliczny musi na kimś zaoszczędzić. Najczęściej odbywa się to kosztem pacjenta i pracownika, czyli –  w niepublicznym szpitalu będzie:
– krótszy pobyt pacjenta w szpitalu,
– mniej zlecanych badań dla pacjenta,
– mniej leków dla pacjenta,
– mniej personelu  medycznego średniego (pielęgniarek i położnych), pracowników działu higieny i nie tylko.

Szanowni Państwo !
Czy moralnym jest zaproponowanie przez Zarząd Powiatu w Olkuszu i przyjęcie przez radnych uchwały umożliwiającej zarabianie przez obcą spółkę na ochronie zdrowia, kosztem pacjentów i pracowników, czyli kosztem mieszkańców powiatu, którzy wybrali tych radnych?  
Uważam, że prawicowi radni, rządzący obecnie w naszym powiecie, w większości  wywodzący się z ruchu solidarnościowego, nawet nie powinni pomyśleć o takiej możliwości, a nie dopiero proponować i realizować takie rozwiązanie mimo sprzeciwu radnych lewicy, protestu ponad tysiąca Mieszkańców Powiatu Olkuskiego i sprzeciwu prawie wszystkich pracowników szpitala, wyrażonego w referendum.
Każdy radny na pierwszej sesji składał ślubowanie, w którym zobowiązywał się między innymi: … „czynić wszystko dla pomyślności wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Złożona przysięga zobowiązuje.
Ja swoich przyrzeczeń dochowuję – dlatego walczę o publiczny szpital.

Szanowni Państwo!
Mam nadzieję, że w tym liście wyjaśniłem Państwu motywy mojego działania.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań w tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. Mój nr tel.: 0 602 532 076, lub email: janorkisz@wp.pl.
Zachęcam Państwa do dyskusji.

Z wyrazami szacunku
Jan Orkisz
Radny Rady Powiatu w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze