Z przykrością i zażenowaniem stwierdzam, że w wystąpieniu Rady Pracowników ZOZ w Olkuszu oraz związków zawodowych działających w tym zakładzie słowo „pacjent” pojawia się tylko raz i to w bardzo ogólnym kontekście.
Na każdym spotkaniu z przedstawicielami Rady Pracowników i związków zawodowych, władze powiatu konsekwentnie podkreślały, że nadrzędnym celem działania powiatu jest zapewnienie mieszkańcom nieodpłatnych i dostępnych dla każdego świadczeń zdrowotnych na należytym poziomie. Zarzuty wobec Zarządu Powiatu, że niedostatecznie sprawuje funkcję nadzorczą w stosunku do ZOZ w Olkuszu są bezpodstawne. Najwyższa pora, żeby pracownicy uświadomili sobie, że powiat jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom, natomiast  jaki podmiot będzie świadczył te usługi, czy publiczny zakład opieki zdrowotnej czy niepubliczny jest sprawą drugorzędną.
Jeżeli formuła obecnie istniejącego ZOZ w Olkuszu jest niewydolna, aby zagwarantować godziwe wynagrodzenie lekarzom i pielęgniarkom , wypracować zysk, który pozwoliłby na zakup nowego sprzętu i aparatury w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz zwiększenia ich zakresu, to obowiązkiem tak Zarządu jak i Rady Powiatu jest zmiana tej sytuacji dla dobra mieszkańców. Przez ostatnie lata trwał proces stopniowej, ewolucyjnej poprawy gospodarki finansowej w Szpitalu . W tym okresie zadłużenie Szpitala zmniejszyło się o 7 mln. zł., średnie zasadnicze  wynagrodzenie wzrosło o 600 zł. Dzięki pomocy finansowej powiatu wykonano szereg prac modernizacyjnych oraz zakupiono sprzęt za ok. 7,5 mln. zł. ZOZ w Olkuszu z jednostki przynoszącej straty, od dwóch lat przynosi zyski, które są w całości wykorzystywane przez ZOZ.
Obecnie sytuacja ZOZ w Olkuszu  przez roszczenia płacowe oraz niezrozumiałą postawę związków zawodowych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Jeżeli poziom wzrostu wynagrodzeń na dzień dzisiejszy jest zaakceptowany przez związek zawodowy, a jest to ta sama kwota , którą Dyrekcja ZOZ proponowała związkom zawodowym przed strajkiem, którego każdy dzień przynosi 50.000 – 70.000 zł. straty dla jednostki,  to należy sobie zadać pytanie  o co w tym wszystkim chodzi?  Czy strajk ma na celu doprowadzenie do postawienia w stan likwidacji ZOZ w Olkuszu i przejęcie z Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktów przez prywatne gabinety lekarskie, czy ma na celu usunięcie Dyrektora ZOZ, czy też realizację celów politycznych? Zarzuca się Staroście Olkuskiemu obrażanie  pracowników. Czy mówienie prawdy jest obrażaniem? Czy etyczne jest nie przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a popołudniem przyjmowanie ich odpłatnie w gabinetach prywatnych? Czy w tym przejawia się troska o zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom? Czy 37 lekarzy swoim strajkiem ma moralne prawo do likwidacji ZOZ w Olkuszu  zatrudniającego 700 pracowników? Czy tak postawione pytania obrażają kogoś?
Czy Rada Pracowników ze wszystkimi związkami zawodowymi  odmawiająca Radzie Powiatu prawa do przeprowadzenia działań mających na celu poprawę efektywności Szpitala, żądając z drugiej strony wzrostu wynagrodzeń, nie zapomniała się? Czy z jednej strony żądanie znaczącej poprawy wynagrodzeń w okresie najbliższych miesięcy  w wysokości 1500 zł. na etat lekarski i 600 zł na etat pielęgniarski , a z drugiej strony negowanie działań, które by mogły to zapewnić nie świadczy o rozdwojeniu jaźni? Kto ma zagwarantować ten wzrost wynagrodzeń? Zarząd Powiatu i Rada Powiatu nie ma prawnej możliwości pompowania pieniędzy w niewydolną strukturę obecnego ZOZ. Może jedynie podejmować działania restrukturyzacyjne. Środki na zapewnienie wzrostu wynagrodzeń i rozwój powinna sobie wypracować efektywna finansowo struktura ZOZ.  Działania, które proponuje Zarząd do przyjęcia przez Radę Powiatu już dawno zostały wprowadzone w innych Szpitalach i przynoszą wymierne efekty.
Żądanie odwołania Dyrektora Szpitala i przeprowadzenie konkursu na to stanowisko w momencie trwania strajku, to skrajna nieodpowiedzialność, która spowodowałaby chaos oraz paraliż decyzyjny w tak trudnym momencie dla ZOZ.
Rada Pracowników i związki zawodowe tak ze strony Zarządu Powiatu jak i Społecznej Rady ZOZ otrzymały jednoznaczną wykładnię – wzrost wynagrodzeń po stronie wydatków musi być zapewniony wzrostem przychodów lub ograniczeniem kosztów. Zarząd ani Rada Społeczna nie  zaakceptują planu finansowego, który zakładałby straty. Nie pomoże tu straszenie Rady Powiatu i Dyrekcji ZOZ kontrolami Najwyższej Izby Kontroli, bo nic one nie wniosą. Sytuacja ekonomiczna i organizacyjna Szpitala jest wszystkim znana i jest przejrzysta. Czy działanie niektórych związkowców,  żywcem z poprzedniego systemu nie ma przypadkiem celu politycznego na użytek kampanii do Parlamentu Europejskiego?
„Rada Pracowników i związki zawodowe proszą o poważne potraktowanie naszych propozycji i zapoznanie z nimi Radnych Powiatu w Olkuszu”. Jakich propozycji – propozycji doprowadzenia do likwidacji ZOZ w Olkuszu ?
Zarząd Powiatu i Rada Powiatu uczyni wszystko co jest koniecznie niezbędne dla zapewnienia ciągłej opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu. Jeżeli nie będzie tego realizowała jednostka organizacyjna powiatu, będzie to czynił inny podmiot. A w jakiej  formie, to pokaże czas.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Olkuski
Leszek Konarski
0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze