bolesław 2

Miejscy i gminni radni złożyli już ślubowania i wybrali prezydia rad. Pierwsze sesje zwołane przez komisarza wyborczego odbyły się w tym tygodniu w każdej z gmin powiatu olkuskiego.

BOLESŁAW
Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Bolesław została zwołana przez Komisarza Wyborczego na 19 listopada 2018 r. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu Elżbieta Kubańska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowym radnym, którzy następnie złożyli ślubowanie. Ponieważ mandat radnego i równocześnie wójta uzyskał Krzysztof Dudziński, w Radzie do czasu uzupełnienia składu zasiądzie czternastu radnych. O piętnasty – wolny obecnie mandat -kandydaci będą walczyli w wyborach uzupełniających, wyznaczonych już przez Wojewodę Małopolskiego na 20 stycznia 2019 r.
Przypomnijmy, że o mandaty do Rady Gminy Bolesław zabiegali kandydaci startujący z sześciu komitetów wyborczych. W radzie zasiądą przedstawiciele trzech z nich, przy czym większość zdobył Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Dudzińskiego – 11 mandatów (ostatecznie 10 – po rezygnacji z mandatu radnego Krzysztofa Dudzińskiego), a Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd 2018 uzyskały po 2 mandaty.

bolesław1

Zgodnie z porządkiem obrad, po złożeniu ślubowania radni rozpoczęli procedowanie wyboru prezydium Rady. W głosowaniu tajnym zdecydowano, że na czele Rady Gminy Bolesław stanie Ewa Dychtoń, którą poparło 12 radnych. Jej kontrkandydat – Zygmunt Banaś uzyskał 2 głosy poparcia.
Do wyborów na wiceprzewodniczącego RG Bolesław zgłoszono dwóch kandydatów, jednak Jacek Fałowski nie wyraził zgody na kandydowanie. Ostatecznie wiceprzewodniczącym został, poparty przez 13 radnych Bartłomiej Prychodko; 1 osoba wstrzymała się od głosu.
W ostatnich ważnych punktach porządku obrad przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu wręczyła zaświadczenie o wyborze na wójta Krzysztofowi Dudzińskiemu, który następnie złożył uroczyście ślubowanie rozpoczynające jego urzędowanie w kolejnej już kadencji.

BUKOWNO
Radni na pierwszej sesji spotkali się 20 listopada. Przypomnijmy, że decyzją wyborców 11 mandatów przypadło kandydatom startującym z KWW Mirosława Gajdziszewskiego, 2 mandaty z KWW „Razem dla lepszego Bukowna”, a po jednym mandacie zyskali kandydaci z KWW „Najlepszy wybór to my” oraz KWW Odnowa – Kontynuacja. 

Przewodniczącym rady został ponownie Edmund Gmitruk (15 głosów za). Był on jedyny zgłoszonym kandydatem na to stanowisko. Na wiceprzewodniczącą rady wybrano Justynę Markiewicz (10 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się). Podczas inauguracyjnej sesji wybrano również członków pięciu komisji działających w radzie.

Zgodnie z porządkiem obrad ślubowanie złożył burmistrz Mirosław Gajdziszewski. Jest to jego czwarta kadencja. 

KLUCZE
Tutaj pierwsza sesja odbyła się 21 listopada. Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Sylwię Wilk członkowie rady złożyli ślubowanie. W nowym gremium zasiada 10 osób z KWW Rozwój Gminy Klucze Wspólnym Celem, 2 z KWW Gmina Równych Szans, a pozostali trzej radni są z: KWW Kukiz’15, KWW Odnowa – Kontynuacja i KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej. Po zaprzysiężeniu, odbyło się głosowanie nad wyborem prezydium Rady. Przewodniczącym nowej Rady Gminy Klucze został Bogusław Paś (15 głosów za), a jego zastępcami Iwona Walnik (12 głosów za) i Paweł Krawczyk (13 głosów za).

Zaprzysiężony na drugą kadencję wójt Gminy Klucze Norbert Bień podziękował za udzielone mu zaufanie, zobowiązując się do wytężonej pracy. Dodał, że jako kierownik Urzędu Gminy dołoży wszelkich starań, by było to miejsce otwarte na potrzeby wszystkich mieszkańców, grup społecznych czy przedsiębiorców. 

TRZYCIĄŻ
Pierwszą sesję Rady Gminy Trzyciąż inaugurującą kadencję samorządową 2018-2023 komisarz wyborczy w Krakowie zwołał na 21 października 2018 r. Po jej oficjalnym otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Trzyciążu Bronisława Idzik wręczyła zaświadczenia 15 wybranym 21 października br. radnym. 

pierwsza sesja 2018 1

Przypomnijmy, że w Radzie Gminy Trzyciąż zasiądą radni startujący w wyborach z czterech komitetów wyborczych: KKW Przyjazna Gmina Trzyciąż uzyskał 9 mandatów, KW Prawo i Sprawiedliwość 4 mandaty, KKW Agnieszki Paluch 1 mandat, KKW Zbigniewa Kocjana 1 mandat.

Zanim dokonano wyboru nowego przewodniczącego Rady obrady poprowadził radny senior, którym w tej kadencji jest Zbigniew Kocjan. W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy Trzyciąż po raz czwarty z rzędu został wybrany Lucjan Gajda, którego poparło 9 radnych. Jego kontrkandydat – Zbigniew Kocjan uzyskał 5 głosów. W głosowaniu oddano jeden nieważny głos. Z poparciem 10 głosów wiceprzewodniczącym został Adam Kubik. Drugi kandydat – Zbigniew Kocjan uzyskał 5 głosów.

pierwsza sesja 2018 2

W ostatnim punkcie obrad przewodnicząca GKW wręczyła zaświadczenie o wyborze na wójta Romanowi Żelaznemu, który następnie złożył ślubowanie. Nowy-stary wójt będzie sprawował władzę w gminie Trzyciąż już czwartą kadencję z rzędu.
Dziękując za zaufanie wyborców zarówno przewodniczący Lucjan Gajda, jak i wójt Żelazny deklarowali współpracę ze wszystkimi radnymi, bez względu na to z jakiego komitetu wyborczego startowali. Wójt przedstawił też nowym radnym plan pracy na najbliższe tygodnie.

WOLBROM
Na 20 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie zwołał inaugurującą kadencję 2018-23 sesję Rady Miejskiej w Wolbromiu. Po jej oficjalnym otwarciu przez radną seniorkę, którą w tej kadencji jest Ewa Kazimierska i stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wolbromiu Helena Mączka, w obecności członka GKW Krzysztofa Maroszka wręczyła zaświadczenia wybranym 21 października br. radnym.

 rzb

Przypomnijmy, że w Radzie Miejskiej w Wolbromiu w rozpoczynającej się właśnie kadencji zasiądą radni ze wszystkich trzech komitetów, które wystawiły kandydatów na terenie gminy. Ponieważ mandaty radnego, a także burmistrza uzyskał Adam Zielnik, do Rady Miejskiej na jego miejsce do RM wszedł Stanisław Starzyk. Co prawda na liście wyników głosowania do rady, w dalszej kolejności – za Adamem Zielnikiem było dwóch kandydatów z identyczną liczbą głosów (178 głosów miał również Stanisław Biernacki), ale o wygranej radnego Starzyka zdecydowała zasada, że mandat w takiej sytuacji uzyskuje kandydat, który zwyciężył w większej liczbie okręgów wyborczych.

W wyborach do Rady Miejskiej 11 mandatów przypadło kandydatom startującym z KWW Odnowa – Kontynuacja, 8 mandatów – kandydatom KW Prawo i Sprawiedliwość, a 2 mandaty – kandydatom KWW Niezależni i Aktywni.

DSC08690 1

Na pierwszej sesji stawiło się 20 nowych radnych, radny Zbigniew Żyła zgłosił usprawiedliwioną nieobecność. Po wręczeniu zaświadczeń i uroczystym ślubowaniu, uczestniczący w obradach radni rozpoczęli pracę od wyboru prezydium. Pierwsze głosowanie nowej Rady, w którym zatwierdzono regulamin wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu było jednomyślne. Na to stanowisko zgłoszono tylko jedną kandydaturę – reprezentanta społeczności Chrząstowic, wiceprzewodniczącego RM w ubiegłej kadencji Bartłomieja Żurka. W tajnym głosowaniu poparło go 19 radnych, przy jednym głosie przeciwnym. Następnie, w podobnej procedurze zatwierdzono jednomyślnie regulamin wyboru zastępców przewodniczącego i w tajnym głosowaniu zatwierdzono wybór dwójki zgłoszonych kandydatów. Po prawicy przewodniczącego w wyniku tego głosowania zasiadła w prezydium radna seniorka – Ewa Kazimierska (radna wybrana na 5 kadencję), którą znów poparło 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, a po lewej stronie – zajął miejsce wybrany identycznym stosunkiem głosów najmłodszy radny tej kadencji, Artur Pajkiert (zasiada w radzie drugi raz).

Ostatnim ważnym punktem pierwszej sesji RM w Wolbromiu było złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza, który będzie rządził gminą drugą z kolei kadencję. – Kampania wyborcza za nami. Ponieważ kieruje się ona swoimi zasadami, różne rzeczy były w niej mówione i robione… – proponuję o tym zapomnieć. To, co było, należy oddzielić grubą kreską i zabrać się do pracy – podsumował Adam Zielnik, dziękując mieszkańcom za udział w wyborach i pomoc w ich wygraniu wszystkim współpracownikom.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze