111

21 listopada b.r. w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu odbyła się konferencja edukacyjna pod hasłem: „Oswój mój świat”, realizowana przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu w ramach zadania: „Uczyć by pomóc” – działania edukacyjne upowszechniające wiedzę na temat trudnych zachowań zakłócających funkcjonowanie osób z zaburzeniami integracji sensorycznej i spektrum autyzmu w przestrzeni publicznej. Działanie to zrealizowano jako zadanie projektu „Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Honorowym patronatem konferencja została objęta przez Agnieszkę Ścigaj – Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Romana Piaśnika Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu.

Konferencja ta, dotycząca obserwacji, diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu na stałe wpisała się w kalendarz ważnych przedsięwzięć edukacyjnych w naszym powiecie, co potwierdziła liczba przybyłych na nią gości (około 150).

11

Rokrocznie konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników instytucji oświatowo – edukacyjnych (szkół, przedszkoli z zespołami integracyjnymi), a także placówek terapeutycznych (Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych czy Warsztatów Terapii Zajęciowej), jak również rodziców.

W myśl idei –„ Dobro dziecka najwyższą wartością” staramy się wspólnie budować płaszczyznę dialogu, umożliwiającą zrozumienie potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy zespołem Aspergera , które bardzo wiele rozumieją, ale są nierzadko nierozumiane przez świat.

1111

W tym roku misyjny charakter konferencji wspierało aż 6 prelegentek. Panie: Magdalena Huba, Natasza Sitko, Izabela Suchta, Monika Kłeczek, Marta Ir i Izabela Wojciechowska dzieliły się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno w procesie wczesnej diagnostyki, jak też określenia właściwej formy i metody pracy z dzieckiem, które w dużej mierze zależą od stopnia jego dysfunkcji, jak też indywidualnych potrzeb.

Kompleksowości doświadczeń sprzyjała różnorodność tematyki. Obok szczerej, przepełnionej prawdziwym świadectwem miłości, relacji matki chłopca z autyzmem Magdaleny Huby pojawiła się merytoryczna i fachowa próba odkrywania tabu seksualności osób ze spektrum autyzmu w prelekcji Izabeli Suchty.

111111

Nie zbrakło także doświadczeń z treningów umiejętności społecznych, które mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych poprzez poszukiwanie skutecznych form komunikowania dzieci ze spektrum autyzmu ze światem zewnętrznym. Zagadnienia te w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się w prelekcjach Nataszy Sitko, Moniki Kłeczek i Marty Ir.

Z kolei Izabela Wojciechowska zrelacjonowała innowacyjny, autorski projekt Anny Skręt realizowany przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu pod nazwą „Przez zabawę do samodzielności”, który ma pomóc w wypracowaniu modelu ułatwiającego zdobywanie samodzielności i niezależności przez dzieci niepełnosprawne ze spektrum autyzmu. Wypracowany model efektywnie realizowany ma szansę na wdrożenie go i wykorzystanie w całym regionie, a nawet kraju.

11111

Myślę, że powtarzając metaforę mostu, użytą w prezentacji przez Martę Ir, możemy z całą stanowczością stwierdzić, że konferencja „Oswój mój świat” jest udaną próbą budowania mostu pomiędzy 2 światami, światem niepełnosprawnych dzieci i ich pełnosprawnych rodziców, rówieśników, nas samych. Te 2 światy nieustannie się przenikają. Odpowiedzialność za dialog, którego fundament stanowi przesłanie: „Kocham, rozumie, toleruję” spoczywa na nas.
Mając na względzie tę misję, wiem, że za rok znów się spotkamy!!!

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze