Klucze

26 i 27 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbyły się uroczystości Podsumowania XIII edycji Ogólnopolskiej akcji i konkursu „Odblaskowa Szkoła” i wręczenie nagród laureatom w „Ogólnoszkolnym konkursie plastycznym’ i „Ogólnoszkolnym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego”.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście: Minister Członek Rady Ministrów Pani Agnieszka Ścigaj i Wójt Gminy Klucze Pan Norbert Bień – nasi honorowi patroni oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Jarosława Kraszewska, Kierownik Centrum Usług Społecznych – Pan Jarosław Rak, Przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Magdalena Rutkowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach – Pani Elżbieta Szatan, przedstawiciel Komisariatu Policji w Kluczach – kom Maciej Milczanowski.

W czasie uroczystości w auli szkolnej byli obecni również, uczniowie z klas od I do VIII wraz z wychowawcami.

Na początku Miś Błysk – nasza szkolna odblaskowa maskotka przedstawił prezentację zawierającą wszystkie działania podjęte podczas trwania akcji „Odblaskowa Szkoła”. Następnie uczniowie klasy 2a i 2b zaprezentowali krótki występ artystyczny o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Mali artyści otrzymali gromkie brawa.

Po części artystycznej zabrała głos Pani dyrektor Marta Dziura, która podziękowała wszystkim uczniom za udział w tej akcji i konkursach, uczniom klas drugich za piękny występ oraz koordynatorom tej akcji: Sylwii Pilarczyk, Annie Góźdź i Adrianie Nowakowskiej.

Później odbyło się wręczenie nagród i dyplomów uczniom z najlepszymi wynikami w konkursie plastycznym i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Nagrody wręczali: Pani dyrektor Marta Dziura, wicedyrektor Anna Konieczniak, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Jarosława Kraszewska i Kierownik Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych – Jarosław Rak oraz Przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Magdalena Rutkowska. Były one ufundowane przez sponsorów akcji: Radę Rodziców, Centrum Usług Społecznych, E-system Marcin Ficek Wolbrom, Emized Małgorzata Paś Rodaki, Pas-Kam Jacek Kamionka Kolbark.

Udział naszej szkoły w tej akcji na pewno przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, którą uczniowie wykorzystają w drodze do szkoły.

Organizatorzy akcji „Odblaskowa Szkoła” pragną podziękować wszystkim, dzięki którym wszystkie działania te mogły być zrealizowane: Pani Minister- Agnieszce Ścigaj, Panu Wójtowi Gminy Klucze Norbertowi Bieniowi za objęcie naszej akcji Honorowym Patronatem, Panu Komendantowi Jerzemu Wilkowi i policjantom Z Komisariatu Policji w Kluczach za pomoc i współpracę w realizacji zadań, Pani Przewodniczącej Rady Rodziców Iwonie Kulawik za zakup nagród oraz naszej Dyrekcji za wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji, sponsorom, rodzicom i przede wszystkim uczniom za udział w konkursach i licznych działaniach.

Organizatorzy: Adriana Nowakowska, Sylwia Pilarczyk, Anna Góźdź0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze