Bukowno

Wyjątkowy plac zabaw oraz wejście do Urzędu Miejskiego bez architektonicznych barier – na te dwa projekty Bukowno otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości niemal 800 tys. złotych.

Środki te pochodzą z programu „Dostępna przestrzeń publiczna”: „Zawsze staramy się maksymalnie optymalizować finansowanie miejskich inwestycji. Jeśli tylko istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na jakieś zadanie, staramy się składać nasze wnioski o dofinansowanie. Bardzo się cieszę, że obie nasze aplikacje uzyskały dofinansowanie z PFRON. To blisko 800 tys. zł, które zamiast z budżetu miasta zostanie teraz wydatkowane ze środków zewnętrznych. Fakt, że często się nam udaje skutecznie sięgać po dofinansowania świadczy też o sprawnym zespole osób przygotowujących nasze wnioski, bo gdyby nasze wnioski nie były dobrze przygotowane nie udało by się pozyskać tych dotacji. W przypadku konkursu «Dostępnej przestrzeni publicznej» nasz wniosek dotyczący wejścia do budynku Urzędu zajął na liście rankingowej 70. miejsce spośród 844 wszystkich zgłoszonych wniosków. Z kolei wniosek dotyczący naszego placu zabaw zajął 3. miejsce w Polsce na 305 wszystkich złożonych wniosków, spośród których dofinansowano zaledwie 120 z nich. Dlatego wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie i konsultowanie tych wniosków raz jeszcze serdecznie dziękuję.” – mówi zastępca Burmistrza Miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Jak będą wyglądać zaplanowane inwestycje?

Pierwsze z przedsięwzięć dotyczy przebudowy i rozbudowy placu zabaw przy ul. Niepodległości: „Podczas planowania tego zadania przeprowadzono konsultacje z podopiecznymi oraz zarządem Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser, będącego organem prowadzącym m.in. dla Przedszkola Terapeutycznego Smykałka, w zakresie dostosowania placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Niepodległości w Bukownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem. Uzyskano również opinię Członka Fundacji Wspólnoty Nadziei, Tworzącej Farmę Życiem Członka Zarządu Porozumienia Autyzm – Polska. Na ich podstawie wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem oraz pozyskano prawomocne zgłoszenie budowy dla zadania przebudowy i budowy integracyjnego gminnego placu zabaw z układem komunikacji pieszej przy ulicy Niepodległości w Bukownie.” – informuje Urząd Miejski w Bukownie.

Zmodernizowany plac będzie się składał z wielu stref: relaksu; sensorycznej, zagospodarowanej zielenią; sprawnościowo-integracyjnej (tutaj zaplanowano m.in. montaż urządzenia zachęcającego dzieci do wspinaczki czy koordynacji ruchowej, a także innych zabawek); zabaw integracyjnych w piasku z klasyczną piaskownicą oraz uniesioną na słupkach piaskownicą, umożliwiającą wjazd pod urządzenie wózkiem oraz sensorycznej roślinnej w centrum ogrodu (naturalnie oddzielającej strefy zabawowe od głównej komunikacji placu zabaw). Ponadto na placu zabaw powstanie strefa huśtawek integracyjnych, strefa ruchowa trampolin integracyjnych, zacieniona strefa relaksu z ławkami, dwie strefy odpoczynku z miejscami do siedzenia oraz ze stojakami rowerowymi, strefa sensoryczna z poprowadzoną po łuku ścieżką sensoryczną, a także strefa odpoczynku i wyciszenia.

W strefie zabawowo-ruchowo-integracyjnej znajdzie się największa zabawka, czyli integracyjny, wielofunkcyjny, kolorowy zamek dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych: „To wypełnione różnorodnymi elementami zabawowymi urządzenie będzie dostarczało wielu możliwości zabawy integracyjnej, oferując doskonałą aktywność ruchową, sprawnościową poprzez zastosowanie ścianek wspinaczkowych, ścianek linearnych. Trzy kolorowe ślizgi (2 otwarte i 1 zamknięty) dostarczą wspaniałą zabawę dla wielu dzieci. Urządzenie zaopatrzone zostanie w wygodną rampę z uchwytami umożliwiającą wjazd dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Na końcu rampy zamocowana zostanie huśtawka integracyjna, przypominająca łódź z wygodnymi ławkami, zamykaniem umożliwiająca jednoczesną zabawę wielu dzieci zarówno pełno, jak i niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. W urządzeniu zastosowano poszerzane wejścia na platformy, które pozwalają na korzystanie z zabawki również przez dzieci o ograniczonej zdolności poruszania się, ale nie korzystające z wózków. Zastosowano również różnorodne kolorowe tablice manipulacyjne rozwijające i uczące różnorodnych umiejętności manualnych, motorycznych, rozwijających logiczne myślenie i spryt, uczących cierpliwości. Wprowadzono również instrument – ksylofon pozwalający dzieciom rozwijać umiejętności muzyczne.” – czytamy na stronie bukowieńskiego urzędu.

Drugie przedsięwzięcie polega natomiast na modernizacji wejścia głównego do Urzędu Miejskiego w Bukownie: zakres prac obejmuje m.in. wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych na przesuwne oraz montaż windy schodowej w celu umożliwienia samodzielnego przemieszczania się po parterze budynku, który został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zostanie również zamontowana tablica informacyjna tyflograficzna z rozkładem pomieszczeń parteru budynku, uwzględniająca opisy w alfabecie Braille’a oraz piktogramy i rozwiązania pozwalające na orientację w budynku osobom z dysfunkcjami intelektualnymi.

„Ze względu na zły stan techniczny schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano środki na przebudowę tego wejścia. Ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program «Dostępna przestrzeń publiczna» dał nam jednak szansę na podjęcie próby pozyskania środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Dlatego też wstrzymano zlecenie tych prac do czasu rozstrzygnięcia przez PFRON naboru wniosków. Z perspektywy czasu widać, że była to decyzja słuszna, bo dzięki decyzji PFRON o przyznaniu dofinansowania Gminie Bukowno, zadanie o wartości 312.060,15 zł aż w 80% (249.648,12 zł) zostanie pokryte ze środków PFRON. Powstałe w ten sposób oszczędności budżetowe będą mogły być wykorzystane na inne zadania.” – dodaje wiceburmistrz Cockiewicz.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze