spotkanie kosiniak kamysz

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, obchodzące w tym roku szkolnym Jubileusz 100-lecia swojego istnienia, przygotowało szereg różnorodnych uroczystości oraz przedsięwzięć nie zapominając o swoich absolwentach. To oni są dumą dostojnej Jubilatki i powracają do niej z sentymentem i radością . 24 lutego 2016 r. swoją Szkołę odwiedził kolejny niezwykły absolwent prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak – Kamysz, który ukończył liceum w 1962 r. Kazimierz Kosiniak – Kamysz jest profesorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalistą w zakresie hodowli i rozrodu koni. Pełnił wiele ważnych funkcji m. in.: w latach 1984-1987 był dziekanem Wydziału Zootechnicznego, w latach 1987-1993 – prorektorem d.s. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w latach 1993-1999 – rektora ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował także m.in. w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na stanowisku wiceprzewodniczącego Komisji Organizacji i Rozwoju oraz w Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
spotkanie kosiniak kamysz2Prof. Kazimierz Kosiniak – Kamysz jest wysoko cenionym naukowcem, dydaktykiem i praktykiem. Dowodem na to może być choćby Jego członkostwo we włoskich towarzystwach naukowych i zawodowych. Jego niekwestionowane umiejętności dydaktyczne i dorobek naukowy zdecydowały o tym, że przez wiele lat kierował także studiami podyplomowymi dla kadr lekarzy weterynarii i zootechników na terenie całego kraju. Szczególne znaczenie mają prowadzone wielokrotnie przez Profesora kursy, szkolenia i wykłady na wydziałach weterynaryjnych i zootechnicznych uniwersytetów poza granicami kraju, zwłaszcza na terenie Włoch, wielu państw Europy Zachodniej i Wschodniej, a także USA i Kanady. Należy podkreślić również, że dorobek naukowy profesora jest bardzo wartościowy i obfity- obejmuje łącznie 332 prace naukowe, spośród których większość stanowią oryginalne artykuły opublikowane w języku angielskim w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz krajowych. Jest także współautorem pięciu książek naukowych, licznych instrukcji wdrożeniowych oraz przewodników i opracowań dla praktyków.

spotkanie kosiniak kamysz4
Od lat służy swoim doświadczeniem współpracując z ukraińskimi uczelniami. 6 czerwca 2008r. w Auli Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie – otrzymał z rąk ówczesnej Premier – Julii Tymoszenko – zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa. Profesor Kazimierz Kosiniak – Kamysz otrzymał ponadto: 12 nagród Ministra Edukacji Narodowej, 26 nagród Rektora uczelni oraz Prezesa PAN. Za działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony wieloma krzyżami zasług, medalami, orderami i odznaczeniami.
spotkanie kosiniak kamysz5Kazimierz Kosiniak- Kamysz dał się poznać obecnym uczniom liceum jako człowiek niezwykle otwarty, bezpośredni i życzliwy. W dyskusji z młodzieżą poruszył temat szkolnictwa wyższego i nowych kierunków. Podzielił się także wrażeniami z licznych naukowych podróży zagranicznych. Opowiadał o swoich pasjach i zainteresowaniach. Z wielkim sentymentem wspominał lata nauki w liceum, podkreślając ogromny wpływ szkoły średniej na życie młodego człowieka. Z niezwykłą wdzięcznością opowiadał zarówno o swym wychowawcy, obecnym na spotkaniu mgr Józefie Januszku, jak i innych uczących go wówczas nauczycielach.
spotkanie kosiniak kamysz8Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I LO w Olkuszu: prezes Stowarzyszenia Barbara Kiszko, wiceprezes Maria Kallista oraz Pani Antonina Januszek, z którą Pan Kazimierz Kosiniak Kamysz uczęszczał do jednej klasy.
Spotkanie z cyklu „Poznajemy niezwykłych absolwentów” zorganizowały: dyrektor mgr Irena Majda, wicedyrektor mgr Barbara Tarczyńska, mgr Bogusława Wajdzik.
spotkanie kosiniak kamysz10Najlepszym wsparciem dla uczącej się młodzieży w ich poszukiwaniu celowości nauki i innych rozterkach szkolnych jest doświadczenie osób, którzy szkołę ukończyli. O ile przekazywanie własnego doświadczenia przez rodziców i nauczycieli nie wzbudza zbyt dużego zainteresowania wychowanków, o tyle słowa absolwentów, którzy ukończyli tę samą szkołę trafiają celnie do ucznia. Z myślą o tym zaplanowaliśmy cykl spotkań z absolwentami, gdyż ich osiągnięcia, sukcesy, kariera i piastowane stanowiska są najlepszym drogowskazem dla uczącej się młodzieży. Chcemy, aby nasi absolwenci podzielili się swoimi cennymi uwagami, wspomnieniami, refleksjami, rozterkami z czasów nauki w naszej szkole, na studiach i w pracy zawodowej. Myślimy i mamy nadzieję, iż ich cenne uwagi, mądrości, refleksje staną się jednocześnie wskazówką i motywacją dla uczniów obecnie uczących się i być może rozwiążą ich dylematy z wybraniem drogi życiowej.

spotkanie kosiniak kamysz12
16 listopada swoją obecnością zaszczycił nas nasz absolwent Jerzy Kędra. Pan Kędra jest wójtem gminy Krzywda. Na spotkaniu z uczniami podzielił się własnymi wspomnieniami i refleksjami z czasów jego nauki w naszej szkole. Zaznaczył, jakie umiejętności i kwalifikacje wykształciła w nim szkoła, a które pomagają mu dziś w piastowaniu tak zaszczytnej funkcji. Pan wójt jest wzorem dla uczniów, a jego praca dobrym przykładem celowości nauki.

spotkanie kosiniak kamysz14
Absolewnci naszej szkoły są dla nas ważni.  Opuszczali  jej mury przed laty a życie wyznaczyło im różne role do spełnienia,  los rzucał ich w miejsca dalekie a czasem całkiem bliskie.  Zapraszamy naszych absolwentów do szkoły, aby podzielili się z naszymi uczniami swoimi doświadczeniami oraz opowiedzieli o swoich losach. Nasi uczniowie mogą z nich czerpać wzory do naśladowania, przecież to ludzie im bliscy!

I LO w Olkuszu

spotkanie kosiniak kamysz1

spotkanie kosiniak kamysz3

spotkanie kosiniak kamysz6

spotkanie kosiniak kamysz7

spotkanie kosiniak kamysz9

spotkanie kosiniak kamysz11

spotkanie kosiniak kamysz13

spotkanie kosiniak kamysz15

spotkanie kosiniak kamysz16


spotkanie kosiniak kamysz17

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze