1lo 2019

10 stycznia br. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, już po raz 21., ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2019. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zajęło 19 miejsce w Małopolsce i 224 w Polsce i jest, od lat, jedynym liceum w naszym powiecie, które znajduje się w czołówce najlepszych w województwie i w kraju. Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły jest przyznany tytuł honorowy „Srebrna Szkoła 2019”.

 

W Rankingu 2019 przeanalizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Ranking „Perspektywy” nie jest przypadkowym i subiektywnym zestawieniem. Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac czuwała  Kapituła Rankingu w skład której wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ranking „Perspektywy” został przygotowany w oparciu o sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół, a od wyboru właściwej szkoły średniej zależy często całe dorosłe życie.

perspektywy 2019Szczególne gratulacje należą się uczniom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 odnieśli sukcesy w olimpiadach. Są to: Mateusz Frejlich – laureat LXVII Olimpiady Fizycznej, laureat XI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka, finalista
XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej, finalista Olimpiady Statystycznej; Jakub Waszkiewicz – laureat XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureat VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, finalista XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego; Krystian Pietrasik – laureat VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Bartłomiej Kiszka – finalista Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, Dariusz Kluczewski – finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,O diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka, Jakub Kubat – finalista XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej, Anna Więcek – finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej, Piotr Wiśniewski – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Michał Rusinek – finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geodezji. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne, dwóm tegorocznym absolwentom: Mateuszowi Frejlichowi oraz Jakubowi Waszkiewiczowi zostało przyznane Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Warto przypomnieć, że Mateusz Frejlich jest ponownym stypendystą MEN, został nagrodzony również za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Należy zauważyć, że w każdym roku wszyscy absolwenci I LO przystępują do egzaminu maturalnego, jego zdawalność, zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wynosi 100 % i wyniki są znacznie wyższe w porównaniu ze średnimi wynikami osiąganymi w kraju, województwie czy też powiecie.

W kolejnym rankingu „Perspektywy” – Rankingu Liceów STEM – wskazującym polskie licea najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki, w gronie najlepszych znalazło się 12 liceów z województwa małopolskiego, a wśród nich jedyne z powiatu olkuskiego – I LO, które zajęło 6 pozycję w województwie i 137 w kraju.

Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy się również pod tym względem. EWD pokazuje, że nasze I Liceum nie spoczywa na laurach i nie marnuje potencjału swoich uczniów.

Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach i różnorodnych badaniach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła prezentuje się w zestawieniu z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia, a przede wszystkim – jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół „Perspektywy” jest więc źródłem wiedzy dla uczniów i ich rodziców, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by odpowiadała zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom ucznia. I chociaż poszczególne kryteria rankingu nie obejmują wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły, to wzięte łącznie pozwalają uznać, iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież zdolna, pracowita i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma stworzone najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.

Ogólnopolski Ranking „Perspektywy” nie jest jednakże jedyny, w którym najstarsze w Olkuszu Liceum zostało wyróżnione. Zajmuje także czołowe miejsca w Rankingu IT-Szkoła NASK opracowanym w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół średnich w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W Rankingu 2018 szkoła uplasowała się na 11 miejscu w Małopolsce i 180 w Polsce na niemal 700 zgłoszonych do projektu.

I LO to nie tylko miejsce przygotowań do matury. To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła, Szkoła Kompetencji Przyszłości. Jako dowód uznania za zaangażowanie w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych liceum otrzymało też certyfikat Szkoły Łowców Talentów.

Niebezpodstawnie I Liceum jest Laureatem Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO – prestiżowej nagrody ustanowionej celem uhonorowania placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury, mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Powodem do dumy są osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach nauki zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności językowych, artystycznych i sportowych. Potwierdzeniem tych ostatnich jest chociażby grudniowy sukces uczniów – I miejsca w Powiatowej Licealiadzie Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców. Zgodnie z klasyfikacją szkół, opracowaną przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 I LO jest najlepszą szkołą w powiecie i znajduje się na 13 pozycji w województwie.
Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, wykładowcy goszczą także w I LO.

Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi ludźmi- często absolwentami- najlepiej świadczy o tym, że każdy w I Liceum znajduje coś dla siebie i ma szansę w przyjaznej atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności.

I Liceum to nowoczesna szkoła z ponad stuletnią tradycją, której celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspakajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu to SZKOŁA ROKU 2018. W finale wojewódzkim pierwszej edycji plebiscytu SZKOŁA NA MEDAL zorganizowanym przez „Gazetę Krakowską” i „Dziennik Polski” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zajęło I miejsce w Małopolsce zdobywając tym samym, oprócz tytułu, cenne nagrody.

Dziękujemy bardzo za nominację do plebiscytu jak również za niesamowite wsparcie, będące dowodem uznania podejmowanych przez nas działań. Zdobyte wyróżnienie to nie tylko zaszczyt ale także motywacja do dalszej pracy na rzecz naszych uczniów oraz całej społeczności I Liceum i regionu.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych kontynuacją nauki w I LO do udziału w organizowanych przedsięwzięciach. Zapraszamy na Dni Otwarte. Zapraszamy do społeczności najstarszego liceum w powiecie olkuskim.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze