nowy_szpital_olkusz

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzednie i obecne władze powiatu. Sprawa dotyczy procesu przekształcenia szpitala oraz zarządzania majątkiem ZOZ – u. Zawiadomienie to efekt kontroli, jaką NIK prowadził w ubiegłym roku w Starostwie Powiatowym Olkuszu i Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Olkuszu.

Kontrolerzy NIK-u uważają, że wysokość czynszu dzierżawnego, jaki płaci spółka Nowy Szpital powiatowi, nie została rzetelnie ustalona i nie ma żadnego dokumentu uzasadniającego taką kwotę. Funkcjonariusze Izby twierdzą, że czynsz nie pokrywa kosztów amortyzacji majątku ZOZ-u: w 2010 roku był niższy o 340 tys. złotych od kosztów amortyzacji, a w okresie od stycznia do lipca 2011 roku – o 110 tys. złotych. Zdaniem kontrolerów, czynsz stanowi niecały 1 procent wartości netto majątku ZOZ-u.

Kolejna kwestia dotyczy kosztów restrukturyzacji szpitala. – Kontrolerzy NIK podnoszą, że w grudniu 2009 roku przeznaczono 742 tys. złotych na wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, mimo że od stycznia 2010 roku na tym oddziale ZOZ miał nie prowadzić działalności. Przez ten czas spółka Nowy Szpital korzystała z tego sprzętu nieodpłatnie, a w kwietniu 2011 roku odkupiła go za 583 tys. złotych – informuje prokurator rejonowy Wiesław Zięba. Poza tym koszty związane ze zwolnieniami i odejściem z pracy kilkudziesięciu osób, 518 tys. złotych, nie zostały pokryte przez spółkę zarządzającą szpitalem.

Zdaniem NIK-u nieprawidłowości pojawiły się również w grudniu 2010 roku, kiedy to Zarząd Powiatu nieodpłatnie użyczył spółce dokumentację projektową dotyczącą przebudowy pomieszczeń po byłym laboratorium dla potrzeb dziennego oddziału chemioterapii. Koszt wykonania projektu wyniósł 49 tys. złotych. NIK podkreśla też, że w marcu 2011 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę o zamrożeniu waloryzacji czynszu dzierżawnego na okres trzech lat. Według wyliczeń decyzja ta na dzień 30 września 2011 przyniosła powiatowi 20 tys. złotych straty.

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na to, że w 2009 roku szpital wypracował zysk w wysokości 394 tys. złotych netto. Tymczasem w 2010 roku szpital odnotował stratę – 2 mln 785 tys. złotych.

– Zawiadomienie wpłynęło w marcu. Do wykonania jest 90 czynności. Wszczęliśmy śledztwo, sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury – dodaje prokurator rejonowy Wiesław Zięba.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
47 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu
Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
10 lat temu

Prokuratura Rejonowa w Olkuszu przekazała prowadzenie śledztwa Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Niżej treść artykułu w tej sprawie : dziennikpolski24.pl/…/…

JanOrkisz radny UP
JanOrkisz radny UP
10 lat temu

Wg informacji Prokuratora śledztwo trwa od 11 kwietnia br di 11 października br, ma być zakończone na przełomie października i listopada br.

OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
10 lat temu

adam1I co w tym takiego dziwnego że chcą się pozbyć strupa i jeszcze może zarobią parę groszy

adam1
adam1
10 lat temu
Prawnik
Prawnik
10 lat temu

Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prawnik
Prawnik
10 lat temu

Art. 63.ust.1 i 2 Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli stanowi:
1. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy lub samorządowy.
2. Organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń obowiązany jest zawiadomić Najwyższą Izbę Kontroli o wynikach postępowania.
Z wyżej podanych zapisów ustawy o NIK jednoznacznie wynika, że NIK kieruje zawiadomienie do organów powołanych do ścigania przestępstw tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń. Zaś ustęp 2 tego artykułu nakłada obowiązek na organ powołany do ścigania przestępstw tj. Prokuraturę w Olkuszu zawiadomienia NIK o wynikach tego postępowania.
Postępowanie trwa w oparciu o art.296 &1 kodeksu karnego.

Doktor Murek
Doktor Murek
10 lat temu

[quote name=”murarz”]
Podobnych bzdur dawno nie słyszałem. Piasek był z Maczek k/Jaworzna. Pół Olkusza na tym piasku zbudowano i jakoś nikt nie świeci. Czego to ludziska nie wymyślą.[/quote]

Jak to nikt nie świeci? Józef S. świeci głupotą! 🙂

Ekspert
Ekspert
10 lat temu

[quote name=”murarz”][quote name=”Józef S.”] No i to o czym już przed laty słyszałem – radioaktywność w szpitalu wynikając ponoć z tego ze budynek budowany był na zaprawie budowlanej na bazie piasku z naszych kopalń. A przecież wiadomo ze gdzie galman i ołów tam radioatywność.
Były pacjent[/quote]

Podobnych bzdur dawno nie słyszałem. Piasek był z Maczek k/Jaworzna. Pół Olkusza na tym piasku zbudowano i jakoś nikt nie świeci. Czego to ludziska nie wymyślą.[/quote]

Ależ to święta prawda. Podobno radioaktywność jest większa niż w Hiroszimie po spuszczeniu bomby atomowej, a woda jest specjalnie zatruwana bo ci z Nowego Szpitala to są Iluminati i chcąc wprowadzić w życie NWO dążą do zbiorowej eutanazji chorych, w celu światowej depopulacji. Posiłki są z roślin modyfikowanych genetycznie, a jak już dają mięso do od padniętych na chorobę Kreuzfelda- Jackoba krów, pędzonych wcześniej na paszy skoszonej w okolicach Czernobyla.

murarz
murarz
10 lat temu

[quote name=”Józef S.”] No i to o czym już przed laty słyszałem – radioaktywność w szpitalu wynikając ponoć z tego ze budynek budowany był na zaprawie budowlanej na bazie piasku z naszych kopalń. A przecież wiadomo ze gdzie galman i ołów tam radioatywność.
Były pacjent[/quote]

Podobnych bzdur dawno nie słyszałem. Piasek był z Maczek k/Jaworzna. Pół Olkusza na tym piasku zbudowano i jakoś nikt nie świeci. Czego to ludziska nie wymyślą.

Doktor Murek
Doktor Murek
10 lat temu

[quote name=”Józef S.”]Już kiedyś pisałem o polityce kadrowej w Olkuskim szpitalu. Zwalniano pielęgniarki, pracowników administracyjnych, a żona jeździła po Olkuszu by zebrać odpowiednie papiery niezbędne do odebrania zwłok matki. Na oddziale gdzie teściowa leżała wielu pacjentów i dwie pielęgniarki, obskurne ściany ciemny korytarz, o prosektorium (tez sprywatyzowanym)już nie mówiąc. No i to o czym już przed laty słyszałem – radioaktywność w szpitalu wynikając ponoć z tego ze budynek budowany był na zaprawie budowlanej na bazie piasku z naszych kopalń. A przecież wiadomo ze gdzie galman i ołów tam radioatywność.
Były pacjent[/quote]

Józefie S. lecz się skuteczniej.

Zofia Apelacyjna
Zofia Apelacyjna
10 lat temu

Sąd olkuski i olkuska prokuratura to dwie najuczciwsze i najbardziej zaufane instytucje w mieście: HA! HA! HA! 😆

do admina
do admina
10 lat temu

[quote name=”HOSPITALIZOWANY”]Pan Konarski leży w olkuskim szpitalu , który sam ……………….
Ponoć na kardiologii. Ale najczęściej można go zobaczyć w kącie przy wejściu głównym z papierosem w ustach i telefonem przy uchu. Raczej na chorego nie wygląda. Tylko łóżko blokuje naprawdę potrzebującym. Na własne oczy widzę jak ze szpitala są wypisywane osoby naprawdę chore. Ale nie dla psa kiełbasa. No chyba żeby to one zasłużyły sobie tak jak Konarski. Kpina i parodia. A jak koło niego chodzą. Nawet w czeskiej komedii tego się nie zobaczy. Jak w szpitalu na peryferiach.[/quote]

Czy to przypadkiem nie jest juz przekroczenie pewnych granic prawnych, w tym prawa do prywatnosci. Bo dobrego smaku, obyczaju i stosowności na pewno…

HOSPITALIZOWANY
HOSPITALIZOWANY
10 lat temu

Pan Konarski leży w olkuskim szpitalu , który sam ……………….
Ponoć na kardiologii. Ale najczęściej można go zobaczyć w kącie przy wejściu głównym z papierosem w ustach i telefonem przy uchu. Raczej na chorego nie wygląda. Tylko łóżko blokuje naprawdę potrzebującym. Na własne oczy widzę jak ze szpitala są wypisywane osoby naprawdę chore. Ale nie dla psa kiełbasa. No chyba żeby to one zasłużyły sobie tak jak Konarski. Kpina i parodia. A jak koło niego chodzą. Nawet w czeskiej komedii tego się nie zobaczy. Jak w szpitalu na peryferiach.

Józef S.
Józef S.
10 lat temu

Już kiedyś pisałem o polityce kadrowej w Olkuskim szpitalu. Zwalniano pielęgniarki, pracowników administracyjnych, a żona jeździła po Olkuszu by zebrać odpowiednie papiery niezbędne do odebrania zwłok matki. Na oddziale gdzie teściowa leżała wielu pacjentów i dwie pielęgniarki, obskurne ściany ciemny korytarz, o prosektorium (tez sprywatyzowanym)już nie mówiąc. No i to o czym już przed laty słyszałem – radioaktywność w szpitalu wynikając ponoć z tego ze budynek budowany był na zaprawie budowlanej na bazie piasku z naszych kopalń. A przecież wiadomo ze gdzie galman i ołów tam radioatywność.
Były pacjent

Józef S.
Józef S.
10 lat temu

W odpowiedzi.
Szanowny Panie[Pani. Pisząc o tomografie chciałem przypomnieć jak to ci wybrani wybrańcy i nieomylni z p. Konarskim na czele niszczyli wiarę w społeczne zaangażowanie. Setki tysięcy złotych wyrzucono w błoto. Kto za to zapłacił – naiwni darczyńcy ufający tym którzy tak chętnie podpierają się do dzisiaj (w zależności od okazji i potrzeb) sztandarem dawnej „S”, a czasami – w zależności od środowiska – byłą PZPR. Więc kiedy nadejdą kolejne wybory nie głosujcie w ślepo na nazwiska, czy też kierując się ulotkami w których obiecywać będą złote góry a na kandydatów których znacie, o których posiadacie jaką taką wiedzę
Józef S.

OBSERWATOR OLKUSKI
OBSERWATOR OLKUSKI
10 lat temu

Nie tak dawno jak w kwietniu, były starosta olkuski Konarski szydził i kpił z radnego Orkisza posądzając go o pomieszanie zmysłów. Pitera zanegowała kierowanie przez niego komisją promocji zdrowia. Nie wspomnę już tego co na forum wypisywały ” Zosie, Krystyny , i inne Anny. ” Pan poseł nabrał wody w usta. A pan starosta Kwaśniewski , tak zauroczony GNS-em niech jeszcze odda jak planuje 30% udział powiatu w szpitalu spółce N.Szpital. Ale to już sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego, za złamanie Konstytucji, która zobowiązuje starostów do sprawowania nadzoru nad zdrowiem i życiem mieszkańców powiatu. A co na to wszystko dzisiejsi radni , którzy w poprzedniej kadencji głosowali i popierali przejęcie szpitala przez grupę cwaniaków ze Szczecina. Panie Kwaśniewski- gdzie te paczki dla dzieci , gdy od 3 lat nie było nawet jednozłotowej podwyżki dla pracowników szpitala. Zaraz jakaś Krystyna zarzuci mi kłamstwo . Ale taka jest prawda, o ile regulacja w grupie to podwyżka.

Jan Orkisz
Jan Orkisz
10 lat temu

Aby internauci mogli lepiej zorientować się w sprawie zakresu kontroli NIK , jak sądzę również związanych w nim zarzutów i podejrzeń, można zapoznać się z moim wnioskiem, który kierowałem do NIK oraz do do posła Jacka Osucha. Wniosek ten jest dostępny na Forum Przeglądu Olkuskiego pt. „Unia Pracy prosi posła Osucha.

analityk
analityk
10 lat temu

„Zorientowany” podaje ,że :
– koszty związane ze zwolnieniami pracowników wynosiły 518 tyś. zł,
– koszty zaległych odsetek od tzw. trzynastek wypłacone przez ZOZ ok. 700 tys. zł,
– oraz koszty umów ze spółkami ze Szczecina na konsultacje i doradztwo od stycznia 2010 r. wyniosły prawie .3 mln. zł.

RAZEM DAJE KWOTĘ PONAD 4mln. 200 tyś zł. MYŚLĘ ,ŻE KOMENTARZ TUTAJ JEST ZBĘDNY.

zorientowany
zorientowany
10 lat temu

Radny Orkisz pisał w prośbie do posła Osucha :
cyt – „jeżeli prawdą jest, że pan Marcin Szulwinski – Prezes spółki Nowy Szpital w Olkuszu, i zarazem Dyrektor NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, zawarł właśnie taką umowę z panem Marcinem Szulwinskim – Prezesem Spółki Grupa Nowe Szpitale w Szczecinie,( ta sama Osoba ) oraz z panem Adamem Roślewskim Prezesem spółki Zakład Usług Consultingowych NOW – HOW w Szczecinie, a Pan Adam Roślewski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Nowy Szpital w Olkuszu, to czy aby nie jest to działanie na szkodę NZOZ i spółki Nowy Szpital w Olkuszu?
Z protokołu kontroli NIK wiemy ,że jest to prawda, że miesięcznie szpital płaci kwotę ponad 100 tyś. zł, że umowy są bezterminowe.
Czy prokurator uzna ,że jest to działanie na szkodę spółki Nowy Szpital w Olkuszu ?, jeżeli tak to jakie są tego konsekwencje?, przecież od początku działania NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu poniósł z tego tytułu koszty prawie 3 mln zł przeznaczone na leczenie.

OBSERWATOR OLKUSKI
OBSERWATOR OLKUSKI
10 lat temu

[quote name=”Z”][quote name=”prac ZOZ”]no cóż może przypomnijmy ,,ojców” prywatyzacji Szpitala. Panie Janie Orkisz proszę przypomnieć wszystkich Radnych którzy głosowali, bo ja pamiętam tylko liderów> L. Konarski. E. Klich, L. Gądek, J. Kwaśniewski, A. Feliksik. Poznajmy TYCH ORŁÓw.
Gratuluję doprowadzenia do tego co powinno już być doprowadzone 2 lata temu. A Pani Pitera, na cóż jedyny efekt jej misji to rachunek za śledzia, cha, cha.[/quote]

Jak już podpisujesz się nickiem prac. ZOZ to może byś się przedstawił z imienia i nazwiska, albo uściślił, że były, bo tych obecnych pracowników jest teraz nie wielu i nie upoważniali nikogo do wypowiadania się w ich imieniu.[/quote]
Prawda w oczy kole „Z „.Mam nadzieję że padnie tutaj o wiele więcej nazwisk matek i ojców tej prywatyzacji.Brawo prac. ZOZ

OBSERWATOR OLKUSKI
OBSERWATOR OLKUSKI
10 lat temu

[quote name=”Krystyna”][quote name=”Józef S.”]Jest jeszcze jedna sprawa w związku z prywatyzacją – remonty i zakupy. Otóż przed prywatyzacja(!!!) wykonywane są remonty co miało miejsce w Olkuskim szpitalu. Ot chociażby sławny tomograf i ta sławna społeczna zbiórka na jego zakup. Ileż inwencji w tym „temacie” wykazał były starosta – Konarski… Osoby prywatne i instytucje dawały pieniądze a teraz prywatni ot tak sobie tę inicjatywę wykorzystują.
Józef S.[/quote]

Co ma pan konkretnie na myśli? Ten zdezelowany, ciągle psujący się dwurzędowy tomograf? Gdyby nie spółka, pewnie dalej byśmy się męczyli z tym sprzętem. Nowy Szpital kupił w tym roku 16-rzędowy tomograf. Za własne pieniądze.
Czy mam rozumieć, że to działanie świadczy, że mieszkańcom Olkusza jest teraz gorzej niż za czasów SP ZOZ?[/quote]
I co z tego Krystyno , skoro badania trzeba robić w innych szpitalach, na innych tomografach , bo na ten nie ma kontraktu, albo czekać w kilkumiesięcznych kolejkach.

zorientowany
zorientowany
10 lat temu

….cyt.z w/w artykułu :
„Poza tym koszty związane ze zwolnieniami i odejściem z pracy kilkudziesięciu osób, 518 tys. złotych, nie zostały pokryte przez spółkę zarządzającą szpitalem.”…

Do tej kwoty należy dodać prawie 700 tyś. zł zaległych odsetek od trzynastek, które pracownikom także wypłacił ZOZ, oraz ponad 1mln 200 tyś. zł rocznie za konsultacje, doradztwo, które spółka w Olkuszu płaci spółkom ze Szczecina.

Dyzio
Dyzio
10 lat temu

[quote name=”prac ZOZ”]do Z
zrób doktorat z nazewnictwa: byli, nie byli, prac, ZOZ, NZOZ czy Nowy Szpital.
Fakt jest jeden, paru światłych radnych oddało za marne pieniądze to czego nie wybudowali cwaniaczkom i nie po to by żyło (chorowało) sie lepiej mieszkańcom ale pytanie po co a może i za…?.[/quote]

O!!!. Bardzo nieładnie podawać się za kogoś kim się nie jest.. To stawia w podejrzanym świetle twoje opinie i intencje. Bardzo, bardzo nieładnie mały oszuście.

prac ZOZ
prac ZOZ
10 lat temu

do Z
zrób doktorat z nazewnictwa: byli, nie byli, prac, ZOZ, NZOZ czy Nowy Szpital.
Fakt jest jeden, paru światłych radnych oddało za marne pieniądze to czego nie wybudowali cwaniaczkom i nie po to by żyło (chorowało) sie lepiej mieszkańcom ale pytanie po co a może i za…?.

prawnik
prawnik
10 lat temu

Prokuratura Olkuska winna się wyłączyć z prowadzenia tej sprawy. Przecież szef Prokuratury jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa , której przewodniczył w poprzedniej kadencji i przewodniczy w tej Starosta Olkuski.Jeżeli nie uczyni tego sama , wniosek w sprawie wyłączenia jej winna złożyć Unia Pracy , która wnioskowała do NIK o kontrolę prywatyzacji szpitala, albo radny Orkisz, który przez trzy lata konsekwentnie monituje tę sprawę.

Z
Z
10 lat temu

[quote name=”prac ZOZ”]DO ,,Z”
Cytuję prac ZOZ:

Jak już podpisujesz się nickiem prac. ZOZ to może byś się przedstawił z imienia i nazwiska, albo uściślił, że były, bo tych obecnych pracowników jest teraz nie wielu i nie upoważniali nikogo do wypowiadania się w ich imieniu.

Ja nie głosowałem a może TY, a po drugie tych orłów Radnych winni poznać mieszkańcy Powiatu[/quote]

Nie chodzi o to czy ktoś głosował, czy nie głosował i co ma na temat prywatyzacji do powiedzenia.

Nie jesteś pracownikiem ZOZ-u, więc nie używaj takiego nicka, może nim byłeś, albo jesteś pracownikiem NZOZ-u Nowy Szpital w Olkuszu, albo ZOZ-u w innym mieście,ale na pewno nie ZOZ-u.w Olkuszu. To taka subtelna , ale istotna różnica.

prac ZOZ
prac ZOZ
10 lat temu

DO ,,Z”
Cytuję prac ZOZ:

no cóż może przypomnijmy ,,ojców” prywatyzacji Szpitala. Panie Janie Orkisz proszę przypomnieć wszystkich Radnych którzy głosowali, bo ja pamiętam tylko liderów> L. Konarski. E. Klich, L. Gądek, J. Kwaśniewski, A. Feliksik. Poznajmy TYCH ORŁÓw.
Gratuluję doprowadzenia do tego co powinno już być doprowadzone 2 lata temu. A Pani Pitera, na cóż jedyny efekt jej misji to rachunek za śledzia, cha, cha.

Jak już podpisujesz się nickiem prac. ZOZ to może byś się przedstawił z imienia i nazwiska, albo uściślił, że były, bo tych obecnych pracowników jest teraz nie wielu i nie upoważniali nikogo do wypowiadania się w ich imieniu.

Ja nie głosowałem a może TY, a po drugie tych orłów Radnych winni poznać mieszkańcy Powiatu

Z
Z
10 lat temu

[quote name=”prac ZOZ”]no cóż może przypomnijmy ,,ojców” prywatyzacji Szpitala. Panie Janie Orkisz proszę przypomnieć wszystkich Radnych którzy głosowali, bo ja pamiętam tylko liderów> L. Konarski. E. Klich, L. Gądek, J. Kwaśniewski, A. Feliksik. Poznajmy TYCH ORŁÓw.
Gratuluję doprowadzenia do tego co powinno już być doprowadzone 2 lata temu. A Pani Pitera, na cóż jedyny efekt jej misji to rachunek za śledzia, cha, cha.[/quote]

Jak już podpisujesz się nickiem prac. ZOZ to może byś się przedstawił z imienia i nazwiska, albo uściślił, że były, bo tych obecnych pracowników jest teraz nie wielu i nie upoważniali nikogo do wypowiadania się w ich imieniu.

Krystyna
Krystyna
10 lat temu

[quote name=”wisdom_tooth”]

Nie kupili za własne, tylko za pieniądze z kontraktu szpitala,czyli przeznaczonych na leczenie. Jakoś nie widziano żadnych pieniędzy spółki przy zakupach.[/quote]

??????
nie rozumiem tego. absolutnie.
wykonanie kontraktu z NFZ jest pewną usługą. działalnością gospodarczą. szpital wykonuje usługę zgodnie z zamówieniem NFZ. Najpierw szpital przyjmuje pacjentów i ponosi związane z tym koszty – później NFZ płaci. I są to pieniądze szpitala-spółki. Jej własne. Zarobione.

wisdom_tooth
wisdom_tooth
10 lat temu

Co ma pan konkretnie na myśli? Ten zdezelowany, ciągle psujący się dwurzędowy tomograf? Gdyby nie spółka, pewnie dalej byśmy się męczyli z tym sprzętem. Nowy Szpital kupił w tym roku 16-rzędowy tomograf. Za własne pieniądze.
Czy mam rozumieć, że to działanie świadczy, że mieszkańcom Olkusza jest teraz gorzej niż za czasów SP ZOZ?[/quote]

Nie kupili za własne, tylko za pieniądze z kontraktu szpitala,czyli przeznaczonych na leczenie. Jakoś nie widziano żadnych pieniędzy spółki przy zakupach.

realistka
realistka
10 lat temu

[quote name=”pytajnik”]umorzą, jak myślicie? naciski będą z wysoka…[/quote]
A jak myślisz? Prokurator ci odpowidział. [quote name=”Prokurator”]No to tempo mają zaj..ste. Zawiadomienie wpłyneło w marcu, a opinia publiczna dowiedziała się w poowie maja i to pewnie tylko dlatego, że był przeciek z NIK, bo przecież miejscowe asy nie puściłyby same farby. Jak to olkuska prokuratura prowadzi to o wynik mozna być spokojnym. :sad:[/quote]
Koń by się uśmiał. W sprawę zamieszany jest świecznik olkuskiego półświatka politycznego i sprawe prowadzi olkuska prokuratura. Z miejsca powinna się wyłaczyć i przekazać innej.

Krystyna
Krystyna
10 lat temu

[quote name=”Józef S.”]Jest jeszcze jedna sprawa w związku z prywatyzacją – remonty i zakupy. Otóż przed prywatyzacja(!!!) wykonywane są remonty co miało miejsce w Olkuskim szpitalu. Ot chociażby sławny tomograf i ta sławna społeczna zbiórka na jego zakup. Ileż inwencji w tym „temacie” wykazał były starosta – Konarski… Osoby prywatne i instytucje dawały pieniądze a teraz prywatni ot tak sobie tę inicjatywę wykorzystują.
Józef S.[/quote]

Co ma pan konkretnie na myśli? Ten zdezelowany, ciągle psujący się dwurzędowy tomograf? Gdyby nie spółka, pewnie dalej byśmy się męczyli z tym sprzętem. Nowy Szpital kupił w tym roku 16-rzędowy tomograf. Za własne pieniądze.
Czy mam rozumieć, że to działanie świadczy, że mieszkańcom Olkusza jest teraz gorzej niż za czasów SP ZOZ?

anka
anka
10 lat temu

[quote name=”bat”][quote name=”ps”]Poprzedni starosta i ekipa zapewniali,że jest to jedyny ratunek dla szpitala i będzie tylko lepiej. Oddali w obce ręce majątek wartości około 50 mln…[/quote]
Jak chce sie uderzyc to i bat się znajdzie![/quote]
pobudka!!! 😉

anka
anka
10 lat temu

[quote name=”prac ZOZ”]no cóż może przypomnijmy ,,ojców” prywatyzacji Szpitala. Panie Janie Orkisz proszę przypomnieć wszystkich Radnych którzy głosowali, bo ja pamiętam tylko liderów> L. Konarski. E. Klich, L. Gądek, J. Kwaśniewski, A. Feliksik. Poznajmy TYCH ORŁÓw.
Gratuluję doprowadzenia do tego co powinno już być doprowadzone 2 lata temu. A Pani Pitera, na cóż jedyny efekt jej misji to rachunek za śledzia, cha, cha.[/quote]
Gratuluję, byłam tylko przypadkowym świadkiem, ale tak było!!!

prac ZOZ
prac ZOZ
10 lat temu

no cóż może przypomnijmy ,,ojców” prywatyzacji Szpitala. Panie Janie Orkisz proszę przypomnieć wszystkich Radnych którzy głosowali, bo ja pamiętam tylko liderów> L. Konarski. E. Klich, L. Gądek, J. Kwaśniewski, A. Feliksik. Poznajmy TYCH ORŁÓw.
Gratuluję doprowadzenia do tego co powinno już być doprowadzone 2 lata temu. A Pani Pitera, na cóż jedyny efekt jej misji to rachunek za śledzia, cha, cha.

bat
bat
10 lat temu

[quote name=”ps”]Poprzedni starosta i ekipa zapewniali,że jest to jedyny ratunek dla szpitala i będzie tylko lepiej. Oddali w obce ręce majątek wartości około 50 mln…[/quote]
Jak chce sie uderzyc to i bat się znajdzie!

ps
ps
10 lat temu

Poprzedni starosta i ekipa zapewniali,że jest to jedyny ratunek dla szpitala i będzie tylko lepiej. Oddali w obce ręce majątek wartości około 50 mln. W radzie nadzorczej 2 obcych i jeden przedstawiciel powiatu. kapitał założycielski tej spółki 50 000 PLN !!!!!!!! Panowie ze Szczecina zrobili świetny interes. O takich interesach mówiła Sawicka pamiętacie. Właśnie dostała 3 lata. Zobaczymy jak się to skończy u nas. I jeszcze jedno miesięczny czynsz dla powiatu 70 000 PLN.

ZEN
ZEN
10 lat temu

W naszym kraju chyba tylko kara śmierci byłaby adekwatną karą za takie przestępstwa, i jedyną która byłaby w stanie odstraszyć potencjalnych przestępców…

Józef S.
Józef S.
10 lat temu

No cóż prywatyzacja jaka jest każdy widzi. A na czym polega? Na kolesiostwie. Ot takie władze powiatu, jak w każdym grajdołku powiązane układami które szyja pod siebie lub pod swoich. Jest jeszcze jedna sprawa w związku z prywatyzacją – remonty i zakupy. Otóż przed prywatyzacja(!!!) wykonywane są remonty co miało miejsce w Olkuskim szpitalu. Ot chociażby sławny tomograf i ta sławna społeczna zbiórka na jego zakup. Ileż inwencji w tym „temacie” wykazał były starosta – Konarski… Osoby prywatne i instytucje dawały pieniądze a teraz prywatni ot tak sobie tę inicjatywę wykorzystują. Może więc prokuratura raczy się i tym tematem zainteresować? Przy okazji dorzucę swoje trzy grosze – prosektorium. Aby odebrać ciało matki zona pół dnia spędziła na rozjazdach po różne papierki żona. To też wynik prywatyzacji i tej części szpitala. Osobnym tematem ale ściśle związanym z prywatyzacją jest sprawa remontu sanatorium w Jaroszowcu. Może i tą sprawą ktoś się zainteresuje?
Józef S.

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
10 lat temu

A jeszcze 23 marca br pani poseł Julia Pitera, była pełnomocnik Rządu ds walki z nieprawidłowościami, w odpowiedzi na mój wniosek w tej sprawie skierowany w marcu 2011 r. twierdziła miedzy innymi :…”Brak jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przekształcenia szpitala w Olkuszu rodzi podejrzenie do intencji leżących u podstaw licznie składanych przez Pana wniosków i aktywności w internecie. Budzenie niepotwierdzonych przez żaden organ podejrzeń przynosi jedynie negatywny skutek, jakim jest podważenie zaufania do olkuskiej służby zdrowia. Dlatego proponuję rozważyć, czy bycie wiceprzewodniczącym MZZPOZ ZOZ, którego zadaniem jest przede wszystkim zabieganie o sprawy związkowe oraz własna praca na stanowisku specjalisty ds. BHP w NZOZ Nowy Szpital, czyli przekształconej instytucji będącej przedmiotem Pana interwencji, nie stoi w konflikcie z funkcją przewodniczącego Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia „….

zainteresowany
zainteresowany
10 lat temu

Prokuratura winna także wyjaśnić wszystkie wątpliwości podnoszone przez radnego Jana Orkisza we wniosku do posła Osucha, który jest dostępny na Forum Przeglądu Olkuskiego.
Wpis pt.” Unia Pracy prosi posła Osucha”.

aaa
aaa
10 lat temu

Wystąpienia pokontrolne Delegatury NIK w Krakowie na stronie : http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8771.html

Olkuszaninek
Olkuszaninek
10 lat temu

[quote name=”pytajnik”]umorzą, jak myślicie? naciski będą z wysoka…[/quote]
… z samego nieba, via VATICAN!

pytajnik
pytajnik
10 lat temu

umorzą, jak myślicie? naciski będą z wysoka…

Prokurator
Prokurator
10 lat temu

No to tempo mają zaj..ste. Zawiadomienie wpłyneło w marcu, a opinia publiczna dowiedziała się w poowie maja i to pewnie tylko dlatego, że był przeciek z NIK, bo przecież miejscowe asy nie puściłyby same farby. Jak to olkuska prokuratura prowadzi to o wynik mozna być spokojnym. 🙁

Stefan
Stefan
10 lat temu

Wreszcie…