kgw

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły ubiegać się o dotacje z budżetu państwa na realizowane przez siebie zadania oraz prowadzić działalność gospodarczą. To efekt nowej ustawy, którą właśnie podpisał prezydent RP Andrzej Duda.

Obecnie KGW działają na ogół jako kółka rolnicze. Teraz mogą zyskać osobowość prawną, co uczyni je samodzielnymi organizacjami. W ustawie określono zadania KGW. Są one podobne do obecnie realizowanych przez koła. Chodzi w szczególności o: prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i oświatowo – kulturalnej w środowiskach wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, rozwijanie kultury ludowej. Cały dochód uzyskany z prowadzenia działalności będzie mógł być przeznaczony wyłącznie na realizację statutowych zadań. 

 

Nowe przepisy dotyczą KGW, które zarejestrują się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Koła Gospodyń Wiejskich działające na naszym terenie to na ogół prężne organizacje, chętnie włączające się w różnego rodzaju działania na rzecz lokalnych społeczności. Nowe przepisy nie tylko ułatwią im realizację statutowych działań, ale otworzą nowe możliwości, głównie jeśli chodzi o pozyskiwanie dotacji – mówi zastępca dyrektora małopolskiego oddziału ARiMR – u Łukasz Piątek.  

Pod nadzorem Agencji

Krajowy Rejestr prowadzić ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do rejestru może zostać wpisane koło już istniejące albo nowo założone (do tego potrzebne jest minimum 10 pełnoletnich osób mieszkających na terenie danej wsi będącej terenem działalności koła). W sołectwie będzie mogło mieć siedzibę tylko jedno koło wpisane do rejestru ARiMR – u, ale nie wyklucza to możliwości dalszego funkcjonowania już istniejących kół, ale na starych zasadach. Biura ARiMR – u będą nie tylko nadzorować funkcjonowanie kół, ale również służyć pomocą w ich codziennej działalności. W tym celu w każdym powiatowym oddziale ARiMR- u zostaną powołani specjalni pełnomocnicy. Niewykluczone jest powołanie również wojewódzkich koordynatorów wspierania kół gospodyń wiejskich.

Jak to będzie działać?

W powiecie olkuskim planowane są spotkania informacyjne na temat nowych przepisów. To właśnie tam zainteresowani dowiedzą się o szczegółach nowych regulacji. – Chcemy takie spotkania zorganizować w każdej gminie. O terminach na pewno będziemy informować włodarzy gmin i sołtysów – dodaje Łukasz Piątek.

W najbliższą sobotę 1 grudnia w olkuskim biurze ARiMR przy ul. Bylicy 1 w godz. 9.00 – 14.00 pracownicy będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym nowymi przepisami.

Fot. dożynki w Rodakach 2018

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze