W przyszłym roku rusza budowa rurociągu Boronów-Trzebinia. Jego trasa przebiegać będzie częściowo przez tereny powiatu olkuskiego. Budowa instalacji służącej do przesyłu paliw realizowana będzie przez państwową spółkę PERN S.A. Trasa rurociągu wytyczona została zarówno przez grunty państwowe, samorządowe jak i prywatne działki. Czy mieszkańcy mają się czego obawiać?

W przyszłym roku rusza inwestycja realizowana przez grupę PERN – państwową firmę zajmującą się  transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw. Przedsiębiorstwo zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, która w najbliższym czasie powiększy się o nowy odcinek. Rurociąg produktowy relacji Boronów – Trzebinia przetnie miasta i gminy województwa śląskiego i małopolskiego: Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię.

Inwestycja stanowić będzie przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. Na terenie powiatu olkuskiego trasa przebiegać będzie przez gminę Bukowno (ok. 11,5 km) oraz gminę Bolesław (ok. 2 km).

Co z bezpieczeństwem ludzi?

Niedawno do naszej redakcji zgłosili się czytelnicy z pytaniem, czy taka inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla mieszkańców. Jak twierdzą przedstawiciele spółki, trasa rurociągu zaprojektowana została tak, aby zachować określoną przepisami technicznymi odległość od zabudowań mieszkalnych. Inwestor zapewnia również, że zadba o zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, m.in. poprzez użycie najwyższej jakości materiałów, współpracę z wykwalifikowanymi wykonawcami oraz właściwy nadzór nad pracami.

– Łączenie rur w sieć rurociągu odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych technik spawalniczych pozwalających na zapewnienie bardzo wysokiej dokładności wykonywanych zadań.  Przed rozpoczęciem użytkowania rurociągu zostanie przeprowadzone szereg czynności potwierdzających bezpieczeństwo techniczne wybudowanej infrastruktury, w tym wodna próba ciśnieniowa. Bezpieczeństwo instalacji w trakcie jej eksploatacji będzie zaś zapewnione dzięki działającym bez przerwy, automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków – wylicza Agata Zwolan, ekspert ds. Komunikacji Społecznej w spółce PERN S.A.

Co z tego będą mieć ludzie i gmina?

Służby prasowe spółki informują, do budżetu samorządów trafiać będzie co roku podatek w wysokości 2% wartości wybudowanej infrastruktury na terenie danej gminy. Właścicielom nieruchomości, na których zostanie wybudowany rurociąg będzie zaś przysługiwało odszkodowanie. Jego wysokość zostanie ustalona w odrębnej decyzji wydanej po zakończeniu inwestycji na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez powołanych przez Wojewodę rzeczoznawców majątkowych. Odszkodowanie będzie obejmowało szkody rzeczywiste i utracone korzyści wyrządzone budową rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Czemu nikt nas nie pytał o zdanie?

Cześć czytelników  chce również wiedzieć, czy i w jaki sposób projekt konsultowany był z miejscową ludnością. Spółka wyjaśnia, że spotkania z mieszkańcami odbywały się w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, czyli na etapie wyłożeń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dyskusji publicznej.

– Projekt, jako strategiczna inwestycja w sektorze naftowym realizowana jest w oparciu o specjalną ustawę, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r. W związku z powyższym odbyły się spotkania z władzami samorządowymi, których celem było omówienie dalszego sposobu realizacji inwestycji w oparciu o Specustawę, a dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców udostępniono na terenie Urzędów broszury informacyjne wraz z adresami kontaktowymi do wykonawcy prac projektowych i inwestora. Mieszkańcy zadawali pytania, zgłaszali uwagi, na które udzieliliśmy odpowiedzi i wyjaśnień poprzez formularz kontaktowy na stronie dedykowanej projektowi www.boronowtrzebinia.pl, mailowo na skrzynkę info@boronowtrzebinia.pl lub telefonicznie, pod numerem 532 242 910 – mówi  Agata Zwolan.

Rzeczniczka spółki zapewnia, że na wszystkich etapach inwestycji przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy prac projektowych i formalno-prawnych pozostają do dyspozycji mieszkańców gmin, przez które będzie przebiegał rurociąg. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby w dalszym ciągu korzystać z powyższych danych kontaktowych.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl oraz na naszej stronie na Facebooku!

fot: pixabay

Jakub Fita Bukowno, Bolesław

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze