sms

Jak najszybciej przekazać jak największej liczbie osób ważne informacje dotyczące załamania pogody czy kilkudniowego braku prądu? W wielu samorządach uznano, że skuteczne są sms-y. Na taką formę komunikacji z mieszkańcami stawia coraz więcej gmin. Powiat chrzanowski wprowadził ten system jako pierwszy w Polsce ponad rok temu. W powiecie olkuskim podobne pomysły dopiero „raczkują”.

System jest prosty – jeśli ktoś chce otrzymywać informacje, loguje się za pomocą jednego sms-a. Jest to całkowity koszt, jaki ponosi mieszkaniec. W każdej chwili można zrezygnować z tej usługi. Chrzanowskie Starostwo Powiatowe za około 23 tys. złotych zakupiło sms-owy system w maju ubiegłego roku. W ciągu dwóch lat za tą kwotę można wysłać 50 tys. sms-ów. Za każdą następną wysłaną wiadomość powiat zapłaci średnią cenę wysłania sms-a.

– Serwisy informacyjne podzieliliśmy na pięć gmin. Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć otrzymywania takich sms-ów informowani są o wszelkich zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu. Chodzi głównie o zdarzenia meteorologiczne, jak zbliżające się wichury, silne opady deszczu czy śniegu, ale również informacje o długotrwałych awariach sieci wodociągowych czy energetycznych – wyjaśnia dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Zbigniew Adamczyk. Jak twierdzą w powiecie, system się sprawdza, a obecnie korzysta z niego około 2,5 procent wszystkich mieszkańców.

Do uruchomienia podobnego systemu przygotowane jest Bukowno. W ramach unijnego projektu dotyczącego elektronicznego obiegu dokumentów do systemu dodano specjalny moduł SMS. Umożliwia on wysyłanie wiadomości do interesantów np. o zakończeniu danej sprawy w urzędzie, a także może być wykorzystywany do rozsyłania wiadomości grupowych, np. informacji zarządzania kryzysowego lub o organizowanych przez miasto imprezach. W tym celu miasto korzysta z usługi MultiInfo, w ramach której może obecnie wysyłać 200 takich sms-ów miesięcznie. Miesięczny koszt usługi to 130 zł. Po przekroczeniu tego limitu naliczane są opłaty za każdy pojedynczy sms w wysokości 19 groszy. W razie większego zainteresowania tą usługą pakiet abonamentowy będzie można zwiększyć. – Obecnie system jest już gotowy do pracy. Tworzymy teraz bazę danych, zawierającą numery telefoniczne mieszkańców zainteresowanych tą formą komunikacji z urzędem. Po wakacjach podczas organizowanych przez nas imprez będziemy prowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjną, aby mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jak działa ten system – mówi sekretarz bukowieńskiego magistratu – Marcin Cockiewicz.

W Wolbromiu od trzech miesięcy wprowadzono system, przez który informacje o zagrożeniach otrzymuje 120 podmiotów. – Są to duże zakłady pracy, sołtysi, Ochotnicze Straże Pożarne. Powiadomienie szerszych grup mieszkańców leży już w ich gestii. Na pewno system będzie rozbudowywany, ponieważ się sprawdza – uważa sekretarz magistratu w Wolbromiu Waldemar Kolanko.

W Olkuszu i Trzyciążu zastanawiano się nad wprowadzeniem takiego systemu kilka lat temu. Burmistrz Dariusz Rzepka i wójt Roman Żelazny zgodnie mówią, że wówczas na przeszkodzie stanęły wysokie koszty. Teraz obaj nie wykluczają, że temat może powrócić. – Musimy najpierw przeanalizować koszty. Na pewno nie wprowadzimy systemu w tym roku – mówi burmistrz Rzepka. Olkuski starosta Jerzy Kwaśniewski oraz wójt gminy Bolesław Ryszard Januszek twierdzą, że pomysł można rozważyć, ale najpierw trzeba sprawdzić, ilu mieszkańców chciałoby z niego korzystać. – Zanim wydamy pieniądze, musimy zorientować się, jakie będzie zainteresowanie, na przykład przez ogłoszenia prasowe – wyjaśnia starosta.

W Kluczach władze gminy chcą mieć pewność, że system będzie skuteczny. – Powiadomić można każdego w każdej formie, pod warunkiem, że jest to skuteczne. Na pewno pomysł wprowadzenia komunikacji sms-owej jest godny rozważenia, ale chodzi przede wszystkim o zachowanie rozwagi, by pewnymi działaniami nie wprowadzać zamieszania. I należy skonsultować to ze służbami kryzysowymi województwa – to zdanie wójta Kazimierza Ściążko.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze