Paweł Piasny

OGŁOSZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO
Szanowni Państwo! Ósmego maja 2019 roku grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie mnie ze stanowiska Starosty Olkuskiego. W sytuacji w której pojawiła się ze strony części radnych inicjatywa by mnie odwołać, została uruchomiona procedura przewidziana we właściwych przepisach prawa.

Wniosek o moje odwołanie będzie rozpatrywany w najbliższą środę, tj 12 czerwca 2019 roku. Nie wiem jaka będzie wola radnych, nie wiem czy zostanę odwołany, czy nie. Wiem za to jedno. Zawsze byłem odpowiedzialny przed wszystkimi mieszkańcami powiatu – to Wam, mieszkańcom powiatu olkuskiego – składając ślubowanie radnego, przyrzekałem rzetelną pracę na rzecz całej wspólnoty powiatowej, a nie wobec partykularnym interesom kilkoro radnych.

Pozwólcie Państwo, że poniżej w telegraficznym skrócie złożę sprawozdanie za okres piastowania funkcji Starosty Olkuskiego, zaś w drugiej części odniosę się do wniosku o moje odwołanie.

Obejmując ster zarządzania powiatem, otrzymałem jednostkę w każdej mierze niewydolną. Byliśmy jedynym powiatem w Małopolsce – a nawet jedynym w Polsce – któremu został narzucony program oszczędnościowy wynikający z ustawy o finansach publicznych. Ogromne zadłużenie, przerost zatrudnienia, zapaść inwestycyjna, niewydolna sieć szkół, to tylko niektóre z bolączek trawiących wówczas nasz powiat.

Co zrobiliśmy?

1. Największym wyzwaniem bez wątpienia były kredyty zaciągane w poprzednich kadencjach. Przypomnę, że kiedy obejmowałem stanowisko w Zarządzie Powiatu, dług wynosił ponad 40 000 000 pln /czterdzieści milionów złotych/. Obecnie zadłużenie wynosi 19,5 mln /plan na koniec 2019 roku/. Zakładałem, by kontynuować redukcją zadłużenia w tej kadencji, by na jej koniec wartość kredytu spadła do 15 milionów.

2. Będąc Starostą nie pozwoliłem na sprzedaż majątku. Nie sprzedałem ani jednego metra kwadratowego ziemi, ani jednego metra kwadratowego budynku mienia powiatowego.

3. W ostatnich pięciu latach gruntownie przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg i chodników.

 • W sumie na drogi i chodniki wydaliśmy ok 60 000 000 pln /sześćdziesiąt milionów złotych/.
 • Jako pierwszy zarząd skutecznie wystąpiliśmy o dofinansowanie na remont dróg w ramach programu tzw „powodziówek”. Dzięki temu wyremontowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, a w gwarantowanym portfelu mamy jeszcze ponad 20 km.
 • Bieżąca praca jest ważna, ale nie mniej ważne jest planowanie zadań na lata przyszłe. Dlatego zlecone zostały prace na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na kolejne odcinki dróg: w Olkuszu ul. Ks. Gajewskiego, Biema i Dworska; Trzyciąż – Porąbka – Budzyń; Bogucin Duży – Bogucin Mały; Pazurek.
 • Istnieje bardzo duża szansa na otrzymanie dofinansowania na kolejne odcinki dróg /Gołaczewy, Bolesław, Osiek/.
 • Czekamy na korzystne rozstrzygnięcie przetargu na generalną przebudowę 2,5 km ulic Głównej i Osadowej w Bolesławiu.
 • Przypomnę tylko Witeradów, Kąpiele, Kąpiołki, Troks, Braciejówkę, Cieślin, Kwaśniów, Bukowno ul 1 Maja. Obecnie prace trwają na kolejnych odcinkach /Żurada, Kwaśniów, Chełm, Gołaczewy/.

4. Drogi to nie tylko przebudowa i remonty, to także bieżące utrzymanie.

 • Pięć lat temu w Zarządzie Drogowym na stanie były stare i wyeksploatowane Lubliny, Gazele, Matizy, „sześćdziesiątki i trzydziestki”. Brak właściwego sprzętu był porażający.
 • Dzisiaj sytuacja jest zgoła inna. Własne koparko-ładowarki, nowoczesne traktory, pługi do odśnieżania, rozsiewacze do zimowego utrzymania dróg, kosiarki bijakowe, zamiatarki, samochody brygadowe, własna stacja paliw i wiele pozycji drobnego sprzętu – wszystko, całe wyposażenie było kupowane fabrycznie nowe, a nie z drugiej ręki.
 • Sprzęt, sól, piach, czy kruszywa powinny być przechowywane i magazynowane we właściwych warunkach. Stąd decyzja o budowie nowej hali warsztatowo – magazynowej, która zostanie oddana do użytkowania za kilka tygodni.
 • Właściwe przechowywanie maszyn i materiałów pozytywnie wpłynie na okres użytkowania i ekonomikę.
 • Inwestycje w Zarządzie Drogowym w tym czasie wyniosły niemal 8 000 000 pln /osiem milionów złotych/.

5. Szkoły – w 2015 roku mieliśmy niewydolną sieć szkół, która pochłaniała ogromne kwoty. Podjęliśmy trudną decyzję o racjonalizacji sieci szkół. Dzisiaj w powiecie funkcjonuje właściwa sieć zarówno pod względem demograficznym, jak i kosztowym.
W ostatnich pięciu latach nakłady na infrastrukturę szkolną wyniosły kilkanaście milionów złotych.

 • Gruntownie wyremontowaliśmy LO I, ZS3 i ZS4.
 • Gruntownie przebudowaliśmy sześć boisk przyszkolnych.
 • Odnowiliśmy /nowa podbudowa, nowa kostka brukowa/ kilka tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni utwardzonych.
 • Położyliśmy kilka tysięcy metrów kwadratowych nowych pokryć na dachach
 • Remontujemy na bieżąco łazienki w szkołach
 • Wykonujemy nowe nawierzchnie wewnątrz szkół i sal gimnastycznych
 • Montujemy energooszczędne oświetlenie i panele PV
 • Wyposażamy szkoły w nowe meble, szafki dla uczniów i inne wyposażenie
 • Zawarliśmy umowę z gminą dla Zespołu Szkół Specjalnych
 • Także dzięki dobrej współpracy z gminą Olkusz, zawarliśmy umowę na zwiększenie powierzchni użytkowej dla LO IV
 • Miałem nadzieję na wybudowanie nowego pawilonu z salami lekcyjnymi przy ZS1, jest przygotowana dokumentacja, prawomocne pozwolenie na budowę. Decyzja o tej inwestycji zapadła jeszcze w poprzedniej kadencji, niestety część radnych obecnej kadencji wstrzymało to zadanie. Ufam, że chwilowo – inaczej ZS1 „się udusi”.

6. Urząd – urząd to nie tylko sam budynek, ale także wszystko co w środku i wokół, to widoczne i niewidoczne.

 • Każdy z Was, kto pamięta Starostwo Powiatowe z 2015 roku i zderzy swą pamięć z obecnym wyglądem, na pewno zauważy różnicę.
 • Gruntownie remontujemy budynek urzędu. Celowo piszę w czasie teraźniejszym, ponieważ ten proces cały czas trwa. Nowe korytarze, nowe klatki schodowe, nowe łazienki, pomieszczenie socjalne.
 • Wydział Geodezji już korzysta z odnowionych pomieszczeń, wkrótce pracownicy Wydziału Architektury oraz Rolnictwa także będą korzystać z wyremontowanych pomieszczeń.
 • W tym roku zaplanowane są remonty gabinetów Starosty, Wicestarosty oraz sali konferencyjnej wraz z sekretariatami.
 • Zanim zostałem Starostą, w urzędzie prawo do wydawania decyzji administracyjnych miało kilka osób. Zmieniłem tę zasadę – dzisiaj prawo do wydawania decyzji posiada kilkadziesiąt osób. To jest nie tylko przyspieszenie procedur, to jest /przepraszam za wyrażenie/ upodmiotowienie pracownika. Jako Starosta dałem szerokie i daleko idące uprawnienia pracownikom urzędu. Dałem je, ponieważ im ufam.
 • Wprowadziliśmy elektroniczny rejestr pracy.
 • Jako pierwsi wprowadziliśmy elektroniczny, spersonalizowany system głosowania. Dzięki temu każdy wie, jak radny głosował. Dzisiaj jest to obligatoryjne zadanie, ale wówczas był to ewenement.
 • Jako pierwsi wprowadziliśmy możliwość płatności kartą i telefonem.
 • W całym budynku jest nowa sieć komputerowa, nowe komputery i osprzęt, drukarki sieciowe, nowe serwery.
 • Wokół Starostwa został uporządkowany teren, wyremontowany parking, założyliśmy nowy ogród, a w nim jako jedyny powiat w Polsce posiadamy własną pasiekę /5 uli/.

7. Wydział Komunikacji – bez wątpienia jeden z najbardziej obleganych wydziałów. Kilka lat temu warunki obsługi, warunki pracy, warunki oczekiwania odbiegały znacząco od obowiązujących standardów. Postanowiliśmy to zmienić – obecnie wydział mieści się w odrębnym budynku, uporządkowany został system pracy i obsługi petenta. Ponadto utworzyliśmy wydział zamiejscowy w Wolbromiu, gdzie mieszkańcy tej gminy mogą dokonać wszystkich formalności związanych z rejestracją auta.

8. Wynagrodzenia – temat delikatny, ale powinien zostać także poruszony. Każdy pracownik powinien zarabiać godziwe pieniądze, by być zadowolony z pracy i by być do niej odpowiednio zmotywowany. Wynagrodzenia w Starostwie
Powiatowym oraz w podległych jednostkach organizacyjnych nadal są niskie. Kilka lat temu „zawarłem niepisany pakt” z pracownikami. Obiecałem, że każdego roku otrzymają podwyżki. I tak się dzieje. Wierzę, że ta niepisana umowa zostanie zachowana w przyszłości.

9. Estetyka – mało kto dzisiaj pamięta, że sprzątanie ulic nie było czymś normalnym, cyklicznym. Zamiatarki z reguły wyjeżdżały dwa razy na rok. Po zimie i przed zimą. Dzisiaj dzięki posiadanym na własność zamiatarkom nasze ulice są sprzątane na bieżąco, nawet w zimie. Cieszy mnie także ukwiecenie głównych ulic w Olkuszu – coś, czego także dawniej nie było.

10. Jedyne w Polsce programy proekologiczne.

Posadź swoje drzewo – nikt w Polsce dotychczas nie rozdawał drzew owocowych oraz miododajnych. Zainteresowanie tą akcją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W sumie rozdaliśmy kilkanaście tysięcy sadzonek drzew owocowych i krzewów oraz lipy drobnolistnej. Na tę jesień planowanych jest zakup kolejnych kilku tysięcy drzew.

Zostań bartnikiem – jako jedyni w Polsce realizujemy program skierowany do pszczelarzy oraz osób zainteresowanych pszczelarstwem. Przekazaliśmy mieszkańcom powiatu 150 uli. W tym roku w czerwcu przekażemy kolejnych 100 uli. A na liście oczekujących pozostanie jeszcze kilkaset osób. W programie tym nie chodzi o rozdawnictwo, ale o budzenie świadomości społecznej i działalności proekologicznej. Niezmiernie cieszy mnie, że cel ten jest osiągany – wielu z obdarowanych postanowiło na własny koszt zwiększyć ilość posiadanych uli i „zarazić” pasją swoich znajomych.
Pomimo tego, że w obecnej Radzie Powiatu jest kilkoro radnych, którzy są przeciw tym programom ufam, że te programy będą kontynuowane.

Działania proekologiczne – każdego roku wspieramy pszczelarzy zrzeszonych w dwóch powiatowych kołach, wędkarzy i  koła łowieckie.Zainstalowaliśmy budki lęgowe m.in. dla jerzyków i wiele innych inicjatyw prośrodowiskowych.

Wyżej wymienione to tylko kilka z wielu setek, jak nie tysięcy prowadzonych spraw, inicjatyw i działań. Będąc Starostą Olkuskim przyjmowałem każdego mieszkańca, w każdej sprawie. W ogromnej części każdy mógł wejść ze swoją sprawą od razu, bez zapisywania się do kolejki. Z każdą osobą rozmawiałem, każdej osobie wraz ze współpracownikami tłumaczyłem co i jak ma robić. Na pewno nie wszyscy wyszli z rozstrzygnięciem jakiego oczekiwali, ale zawsze znali powód odmowy. Z pełną odpowiedzialnością napiszę, że jestem też jedynym Starostą, który nie ma oporów, by spotykać się z mieszkańcami na ogólnych zebraniach. Nie bałem się wchodzić w polemikę, nie unikałem trudnych tematów.

Dlatego dzisiaj każdemu z Was – mieszkańców powiatu olkuskiego mogę spokojnie spojrzeć w oczy i nie będę unikał Waszego wzroku. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie kłamałem, nigdy nie składałem obietnic bez pokrycia. Tak bowiem wyobrażam sobie pracę polityka – zawsze prawda, zawsze rzetelność, zawsze transparentność.

Dotrzymałem słowa!

Szanowni Państwo,
pozwólcie, że teraz w kilku punktach odniosę się do wniosku o moje odwołanie i zawartych tam „zarzutów”. Robię to, ponieważ jak wspomniałem na wstępie odpowiadam przed Wami – mieszkańcami powiatu olkuskiego.

1. Zarzut – brak należytej dbałości o sprawy powiatu
Wcześniej w kilku punktach przedstawiłem Państwu ów „brak należytej dbałości”. Oddłużenie powiatu, reforma powiatu, kilkadziesiąt milionów pozyskanych środków, inwestycje sięgające kwoty 100 000 000 pln.
Proszę sobie samemu odpowiedzieć, czy trafiony „zarzut”.

2. Zarzut – brak współpracy z większością gmin Powiatu Olkuskiego.
Nie wiem jak skomentować ten punkt w sytuacji, kiedy wraz z gminami zrealizowaliśmy szereg zadań. Owszem, tam gdzie pojawiają się pieniądze, tam pojawiają się emocje. Ale dla mieszkańca najważniejsze jest, by zadanie zostało zrealizowane i tak też się działo.
Jeszcze kilka lat temu obowiązywała zasada, że powiat był swego rodzaju „chłopcem do bicia”. Wynikało to z tego, że w przeważającej części drogi /wymagające remontu/ należą do powiatu i włodarzom gmin łatwo było wskazywać palcem winnego. Zapominają w takich sytuacjach dodać, że osoby mieszkające przy tych drogach wszystkie podatki od nieruchomości wpłacają tylko i wyłącznie do kasy gminy. Moi poprzednicy nie reagowali na to, ponieważ ich interesowało trwanie. I znowu byłem pierwszym Starostą, który nazwał rzeczy i sprawy po imieniu, a to nie podoba się kilku osobom.
Dlaczego to robię? Ponieważ mnie nie interesuje „stołek”, mnie interesuje powiat, mnie interesuje mieszkaniec powiatu i jego problemy oraz sposób jak je rozwiązać.

3. Zarzut – prowadzenie polityki dezinformacji względem Radnych Rady Powiatu.
Tego zarzutu zupełnie nie rozumiem. Być może części radnych chodzi o to, że niemal na wszystkie pytania potrafię odpowiadać na bieżąco z głowy, bez kartki. Nie ma spraw na które radny nie otrzymałby odpowiedzi, nie ma dokumentów do których radny nie miałby wglądu.
Dlaczego? Dlatego, że powiat jest dobrem wspólnym nas wszystkich i należy do nas wszystkich.

4. Zarzut – podejmowanie decyzji bez Zarządu Powiatu.
Tu także chętnie wysłuchałbym więcej konkretów. Zawsze, ale to absolutnie zawsze sprawy należące do kompetencji Zarządu Powiatu były przez ten organ procedowane. Odsyłam do protokołów z posiedzeń zarządów – są to informacje jawne, publikowane na BIP. Nigdy nie miało miejsca siłowe przepychanie uchwał, a tym bardziej w ostatnim półroczu. Nigdy też nie doprowadzałem do głosowania, Zarząd Powiatu podejmował decyzję jednomyślnie, albo wcale. Dlatego zarzut ten jest jak najbardziej chybiony i kłamliwy.

5. Opieszałość w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w Kluczach – Osadzie.
Kolejny dziwny zarzut, bowiem w opinii instytucji nadzorujących zrobiliśmy wszystko na co pozwalają przepisy prawa w czasie, w którym żaden inny samorząd tego nie dokonał. Śmieci można było wywieźć więcej, ale podmioty które deklarowały pomoc finansową nie wywiązały się z danego słowa. Zaś budżet powiatu olkuskiego nie jest z gumy i nie można mnożyć wydatków. Dość powiedzieć, że powiat wydał na ten cel milion złotych. Milion, którego nie odzyska.

Dzięki temu, że jestem w Zarządzie Związku Powiatów Polskich, problematyka związana z działalnością w tym sektorze została poruszona na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Pojawiły się propozycje rozwiązań systemowych w kontekście nielegalnych wysypisk. Nie wiem jaki będzie ciąg dalszy procedowania tego problemu w sytuacji mojego odwołania, ponieważ na tym forum byłem jedyną osobą, która posiadała wiedzę empiryczną związaną z tą tematyką. Członkiem Zarządu ZPP jest się jako osoba, a nie „z klucza”. Tym sposobem Powiat Olkuski nie będzie na tym forum reprezentowany. Nieskromnie przypomnę, że jestem pierwszym Starostą Olkuskim wybranym do tego gremium.

6. Zarzut – zakup biurowca OFNE
Jako Zarząd Powiatu otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, w celu jej nabycia. Zleciłem oszacowanie wartości nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę. Następnie Zarząd Powiatu /w komplecie/, spotkał się z właścicielem. W toku rozmów uzgodniono cenę w wysokości 2,5 mln pln za biurowiec /3200 mkw powierzchni/ z działką /ok 3000 mkw powierzchni/. Mniej więcej w tym samym czasie grupa radnych udała się na wizję do tego budynku. Ustalono, by przeprowadzić jeszcze rozmowy z PINB, PIS, PSP w zakresie, czy da się dostosować budynek do obecnie obowiązujących przepisów. Takie narady miały miejsce ze skutkiem pozytywnym. Po jakimś czasie radni cofnęli zgodę na zakup nieruchomości.

Ktoś zapyta – po co ten budynek powiatowi?

 • Każdy kto był w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole do Orzekania o Niepełnosprawności, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wie, że warunki w tych instytucjach są odbiegające od standardów. W nowej lokalizacji zapewnilibyśmy odpowiedni poziom obsługi.
 • W tym budynku moglibyśmy utworzyć archiwum powiatowe z prawdziwego zdarzenia – dzisiaj już nie mamy powierzchni do przechowywania dokumentów.
 • W tym budynku moglibyśmy użyczyć powierzchnię dla Prokuratury, która dzisiaj znajduje się w budynku Szkoły Muzycznej. Rozwiązalibyśmy problem dotychczas nierozwiązywalny. Wspomnę tylko, że rozmowy na ten temat były na mocno zaawansowanym etapie.
 • W tym budynku wynajęlibyśmy powierzchnie biurowe dla ARiMR – tu także rozmowy były mocno zaawansowane.
 • Niewykluczone, że więcej instytucji państwowych chciałoby znaleźć tam swoją siedzibę.
 • Jeżeli zakup doszedłby do skutku, utworzylibyśmy swego rodzaju centrum usług publicznych w doskonałej lokalizacji. Wyprowadzilibyśmy także spory ruch samochodowy ze ścisłego centrum Olkusza.

Cóż, brak wizji i odwagi u części radnych spowodował odłożenie tego projektu na półkę. Górę wzięły partykularne interesy.

7. Służbowe auto – padają zarzuty, że jako Starosta używam służbowego auta. Szkoda, że ci którzy stawiają te zarzuty nie dopowiedzą, że jako jeden z nielicznych starostów nie jeżdżę z kierowcą. Szkoda też, że nie dopowiedzą, że używam tego auta tylko i wyłącznie do celów służbowych. Posiadam wystarczającą ilość swoich prywatnych pojazdów, w tym dwa motocykle, by cieszyć się z ich prowadzenia, kiedy tylko czas mi na to pozwoli.

Pada jeszcze kilka zarzutów, ale ich waga jest dokładnie taka sama jak wyżej przytoczonych. Zarzuty te kierują przede wszystkim osoby, których dokonania tak na niwie życiowej jak i publicznej są zerowe. Jedynym ich dokonaniem, a może szczęściem jest to, że posiadają legitymację partyjną, która dała im szansę objęcia mandatu radnego i funkcji publicznej.

Funkcja Starosty, to nie składanie kwiatów, wręczanie odznaczeń, bywanie na rautach i innych imprezach na koszt podatnika. Piastowanie tego stanowiska wiąże się z codziennym podejmowaniem decyzji, rozstrzyganiem spraw i zarządzaniem. Za każdym z problemów stoi człowiek, stoi jego problem. Przez niedopatrzenie, przez ignorancję, przez bufonadę można skrzywdzić niewinną osobę. Dlatego ta praca jest fascynująca, ale przede wszystkim wymagająca.

Szanowni Państwo,
Kilka lat temu użyłem sformułowania, że zrobię wszystko by Powiat Olkuski wstał z kolan, by przywrócić mu należyty splendor i miejsce na mapie samorządowej, by wejść na ścieżkę oszczędności, która zaprowadzi nas do autostrady inwestycji.
Dzisiaj z dumą piszę – słowa dotrzymałem!

Z wyrazami szacunku
Paweł Piasny
Starosta Olkuski

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
12 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kluczmen
Kluczmen
3 lat temu

I pawełka dyktatura się skończyła.

Olkuszanin6
Olkuszanin6
3 lat temu

Aż się cisną słowa piosenki zespołu Łzy: To ja, Narcyz się nazywam, przepraszam i dziękuję – ja tych słów nie używam. Bajkopisarz z ciebie pierwsza klasa a Andersen to przy tobie cienki bolek. Przyszedł czas rozliczenia twoich matactw, chamstwa, wywyższania się, znieważania, upokarzania i oszustw politycznych. Pracownicy Starostwa i wielu mieszkańców Naszego Powiatu świadectwo za twoje 6 letnie rządy już wystawili. Zobaczymy jaką oceną dadzą ci Radni. I prośba do Radnych wy……….. go też z Rady Powiatu, żeby wstydu nie przynosił więcej Naszej Ziemi Olkuskiej.

DK
DK
3 lat temu

Poniższe słowa same mi się cisną na usta: Kiepskich koalicjantów Pan sobie wybrał, Panie Starosto. Mądry Polak po szkodzie. 🙂

robert
robert
3 lat temu

Panie starosto, z całym szacunkiem, ale najwyższy czas aby pan zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Powiat potrzebuje człowieka, który będzie służył mieszkańcom, potrzebuje człowieka stanowczego, ale jednocześnie przyjaznego ludziom, dobrego stratega, ale z uśmiechem na twarzy i z dobrym słowem dla każdego petenta….Pan nie posiada cech empatii, zrozumienia i zwyczajnych ludzkich gestów….dziękuję, przepraszam, proszę….a przecież to My- ludzie wybraliśmy pana, nie odwrotnie…..
Na przyszłość Panie Pawle….więcej uśmiechu i zrozumienia, a mniej arogancji i pychy….

tm.brngr
tm.brngr
3 lat temu

Nie będę płakał po Piasnym.

Adam SZ.
Adam SZ.
3 lat temu

Nie rozumiem skąd w takim człowieku bierze się taka buta i arogancja.Na poieszałość w wywiezieniu śmieci z nielegalnego wysypiska śmieci odpowiada że to dziwny zarzut.Dla przypomnienia,podczas spotkań z mieszkańcami Klucz-Osady sam godnie to obiecywał https://www.youtube.com/watch?v=6Qr7cCu-Zyo ,teraz już zapomniał, cóż za chamstwo ironia i obłuda.Kiedyś na tym forum napisałem że niestety to miasto nie ma szczęścia do rzetelnych i uczciwych polityków.Mając trochę honoru już dawno powinien podać się do dymisji,ale to oczywiście nie w jego stylu, a patrząc na cały aparat rządzący tym miastem jestem prawie pewny że pozostanie dalej na stanowisku starosty.

wiosna
wiosna
3 lat temu

pkt 5 – śmieci w Kluczach
Wydał Pan MILION złotych PUBLICZNYCH PIENIĘDZY na procesy sądowe, a i tak Sąd Najwyższy stwierdził, że Starosta ma OBOWIĄZEK zabezpieczyć teren wysypiska i usunąć pozostałe goowno.
pkt 1 _ dbałość o sprawy powiatu
Jak to się dzieje, że lukratywne przetargi budowlane wygrywa firma zrb paciej, ta sama co buduje Pana NOWY DOM?

curyk1
curyk1
3 lat temu

„Dlaczego to robię? Ponieważ mnie nie interesuje „stołek”, mnie interesuje powiat, mnie interesuje mieszkaniec powiatu i jego problemy oraz sposób jak je rozwiązać. ” KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ!!!!
Panie jeszcze Starosto! Pluje Pan wszystkim w twarz i każe twierdzić, że deszcz pada. Tak jak Pan to robi, traktowało się poborowego na początku jego służby i kazano im adorować kaprali. Najbardziej przykrym jest fakt, że Pana samoocena jest tak chorobliwie wyrafinowana, że przekracza wszelkie granice przyzwoitości. W dalszym ciągu nie odważył się Pan na przeproszenie mieszkańców jednym prostym słowem; -przepraszam. Nie dziękuje Pan mieszkańcom za okres swej działalności (nie za wybór, bo to uczyniła większość radnych), bo jest Pan przekonany, że nie zostanie odwołany. Pan naprawdę uważa, że jest nieomylny!! Odnoszę wrażenie, że po odwołaniu Pana otrzyma Pan wiele zarzutów prokuratorskich. Osobiście jestem bardzo ciekaw, na jakiej podstawie prawnej uzyskiwał Pan informacje z komendy rejonowej policji dotyczących osób, piszących komentarze o Pana działalności, co świadczyło tylko o tym, że ta dziedzina była Pana prywatnym folwarkiem. Zapomniał Pan, że był Pan i jeszcze jest osobą publiczną.

Iza
Iza
3 lat temu

Samochwała …
Wysypisko w Kluczach – „dziękujemy” Szanowny Panie Starosto.

myszor
myszor
3 lat temu

Pan Starosta zapomniał pochwalić się perfekcyjnym zarządzaniem swoim personelem przy pomocy krzyku, wyzwisk, knucia i donosicielstwa itp. metod. Zapomniał też dodać, że zwolnił dyscyplinarnie kilkanaście osób min. kobietę w widocznej ciąży, z którą potem zawarł ugodę w sądzie. Zapomniał napisać, że ta Pani od kilku lat nigdzie nie pracuje bo pozostaje pod opieką specjalistów. Czy złamał prawo? Pewnie nie, złamał tylko tej Pani życie…

Zojda
Zojda
3 lat temu

W nawiązaniu do komentarza #1 admin informuję, jako ten wyborca, że Radni powiatowi pytali nas, co sadzimy na temat odwołania Starosty.
Tak, więc reagujemy pozytywnie na – jak to nazwano: przepychanki.
Starosta natomiast nigdy nie liczył się z głosami wyborców. Zachowywał się w stosunku do nas na przemian lekceważąco lub niegrzecznie.

amin
amin
3 lat temu

Może Radni zapytają swoich wyborców, co sądzą na temat odwołania Starosty? Jestem ciekaw jak mieszkańcy powiatu zareagują na partyjne przepychanki tak w powiecie jak i w mieście?
Czy rzeczywiście Starosta swoim działaniem zasługuje na odwołanie?
Czy opinie mieszkańców Radni wezmą pod uwagę?