Publikujemy treść interpelacji, którą nadesłano do naszej redakcji:

INTERPELACJA w sprawie planowania przestrzennego i stanowiska burmistrza w związku z planowaną lokalizacją „kontrowersyjnej galerii przy ul. 29 Listopada”

Od doświadczonego samorządowca – a za takiego uważa się Pan Burmistrz – wymaga się wzięcia pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje – w tym za szczególnie wrażliwe projekty uchwał tj. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej. Ze zdziwieniem więc odczytuję fakt, iż Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik w pełni podziela obawy Mieszkańców dot. lokalizacji – jak to nazwano w tekście kontrowersyjnej „galerii” przy ul. 29 Listopada”.

Osobiście, po rozmowie z wieloma Mieszkańcami z tego terenu uważam, że to gmina Olkusz popełniła duży błąd umożliwiając w dokumentach planistycznych rozpoczęcie starań przez inwestora i właściciela terenu dot. budowy w tej lokalizacji dużego i uciążliwego dla okolicznych Mieszkańców obiektu handlowego. Odpowiedzialność za ten błąd musi wziąć jednak Pan Burmistrz. Wszak, nie byłoby tego błędu, gdyby nie zaproponowany Radzie przez Burmistrza projekt planu zagospodarowania przestrzennego i dopuszczenie takiego rodzaju uciążliwej zabudowy.

Przypomnę, że Pan Burmistrz Roman Piaśnik od lat forsował zabudowę części tzw. „zielonych wzgórz w Olkuszu” czyli w znacznej części obszaru położonego w obrębie os. Młodych – pomiędzy ul. 29-Listopad i Aleją 1000-lecia (teren oznaczony obecnie w planie jako B1MN/U). Od lat teren ten stanowił swoiste „zielone płuca” Olkusza. Przypomnę, że również na tym terenie dopuszczono zabudowę usługową. Teoretycznie więc, może okazać się, że powstanie tu kolejny duży sklep, który będzie powodował znaczne zwiększenie ruchu i paraliż komunikacyjny tej część miasta. Obawy Mieszkańców są więc w pełni uzasadnione i nie powinny dotyczyć wyłącznie terenu obok „kapliczki”, ale także terenu po południowej stronie Alei 1000-lecia.

Wracając do kwestii – jak to określa Pan Burmistrz – „kontrowersyjnej galerii”, jeśli już istniała konieczność zabudowy tego terenu, to za naturalne wydaje się dopuszczenie w MPZP zlokalizowania w rejonie (ul. 29-listopada, ul. Parkowej) – a więc w miejscu „kontrowersyjnej” galerii – ograniczonej zabudowy usługowej (przeznaczenie typu: małe salony fryzjerskie, kosmetyczne itp.), a w części zabudowy wielorodzinnej z ograniczeniami – np. dwupiętrowe, eleganckie i stylowe apartamentowce. Niestety, takie zapisy nie znalazły się w projekcie przedstawionym Radzie przez Burmistrza.

Panie Burmistrzu, czytając treść artykułu można odnieść wrażenie, że dziś przerzuca Pan odpowiedzialność za ewentualną realizację inwestycji (wydanie pozwolenia na budowę) na powiat i na starostę. Mam jednak przekonanie, że to działanie obliczone wyłącznie na poklask społeczny, a nie na pozytywne dla protestujących Mieszkańców rozstrzygnięcie.

Dogłębnego wyjaśnienia wymaga także fakt, że Mieszkańcy os. Czarna Góra poinformowali mnie zobowiązując jednocześnie do wyjaśnienia tematu, iż Pana materiały wyborcze w czasie kampanii wyborczej na urząd burmistrza w 2018 r. oraz 4 lata wcześniej (ogromny bilbord na stalowych konstrukcjach) znajdywał się właśnie na terenie inwestora, który dziś planuję budowę „kontrowersyjnej galerii”. Proszę więc dla pełnej transparentności o dołączanie do odpowiedzi na interpelację kopii dokumentów poświadczających, iż posiadał Pan stosowne umowy opłacone przez Pana komitet wyborczy dla lokalizacji w tych miejscach swoich materiałów wyborczych (bilbordów) – zarówno w obrębie skrzyżowania ul. 1000-lecia i 29-listopada jak i na tablicy bilbordowej przy budynku Apteki k. Szpitala. Przypominam, że właścicielem tych miejsc jest właśnie właściciel terenu, na którym ma być posadowiona „kontrowersyjna” galeria – być może zbieżność ta jest przypadkowa, ale jednak jest szeroko komentowana przez Mieszkańców Olkusza i dla dobra sprawy wymaga przedstawienia pilnych wyjaśnień z Pana strony.

Reasumując, proszę także o informacje, czy gmina Olkusz zleciła analizę planów zagospodarowania pod kątem lokalizacji w m. Olkusz innych galerii handlowych i dużych obiektów handlowych w obszarach zabudowy jednorodzinnej, które mogą negatywnie wpływać na otoczenie i życie naszych Mieszkańców.

Wierzę głęboko, że jako gospodarz miasta odniesie się Pan w sposób wyczerpujący do moich pytań i wątpliwości, które pojawiły się wśród Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku:

Łukasz Kmita, Przemysław Kwiatkowski, Zbigniew Stach

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Tania Zablokowana
Tania Zablokowana
3 lat temu

Burmistrz nie jest jedynym winnym, starosta pomimo młodego wieku i niedoświadczenia też powinien ponosić odpowiedzialność. Mieszkańcy Olkusza stracili miejsca pracy w OFNE i nic w zamian się nie pojawiło, dzięki układom wybrani mogą znaleźć pracę w rozrośniętej biurokracji a co z resztą? A możę by tak budki handlowe dla babci z pietruszką i tym podobnych? Fundusze można by pozyskać z diet radnych -powróćmy do dawnych czasów kiedy tylko posłowie dostawali małe diety i gołota nie miała prawa głosu