ośrodek zdrowia

Trzy podmioty świadczące usługi medyczne z terenu powiatu olkuskiego mają szanse poprawić warunki swojej pracy dzięki dotacjom z funduszy unijnych, o które zabiegają. Na Forum Subregionu Małopolski Zachodniej rozdzielono 53 mln zł wsparcia. O blisko 9 mln. z tej kwoty starają się olkuski Nowy Szpital, wolbromski WOL-MED oraz SP ZOZ w Trzyciążu.  

O kosztownych inwestycjach planowanych przez Nowy Szpital już pisaliśmy. Pozytywną opinię Forum Subregionu Małopolski Zachodniej, które zdecydowało o kwalifikacji merytorycznej 20 złożonych kart projektów w ramach poddziałania 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR uzyskały także projekty dwóch innych podmiotów medycznych z terenu naszego powiatu.

Promesę na środki unijne z przeznaczeniem na poprawę warunków funkcjonowania ośrodka filialnego w Imbramowicach uzyskał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu. Modernizacja budynku filii ośrodka zdrowia w Imbramowicach kosztować będzie 880 tys. zł z czego pomoc z funduszy RPO WM 2014-2020 ma wynieść 704 tys. zł. Dzięki zastrzykowi unijnej gotówki planowane sa poprawa  poszerzenie zakresu usług medycznych poprzez uruchomienie nowych poradni specjalistycznych. Środki  z ewentualnej dotacji mają być przeznaczone na poprawę stanu budynku ośrodka zdrowia w Imbramowicach, w tym na wymianę okien i termomodernizację obiektu, naprawę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz inne udogodnienia dla tej grupy pacjentów. SP ZOZ w Trzyciążu planuje także montaż windy w ośrodku zdrowia w Trzyciążu, ale o środki na cel gmina Trzyciąż, jako organ prowadzący jednostkę, zabiega w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

NZOZ Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED w Wolbromiu ubiega się o fundusze na poszerzenie zakresu usług w głównej przychodni w Wolbromiu oraz na modernizację obiektów stanowiących własność spółki w przychodniach wiejskich. Pierwszy wniosek, opiewający na 620 tys. zł, z czego oczekiwane dofinansowanie stanowi kwotę 464 tys. zł, ma przyczynić się do kompleksowej modernizacji i doposażenia laboratorium analitycznego, mającego siedzibę w budynku przychodni przy ul. Skalskiej w Wolbromiu, dzięki czemu placówka chce znacząco poszerzyć ofertę i podnieść jakość badań laboratoryjnych. WOL-MED zamierza również poprawić warunki pracy lekarzy i zwiększyć dostępność do usług medycznych dla pacjentów w swoich ośrodkach wiejskich. Zaplanowano tam m. in. szeroko pojętą modernizację w zakresie likwidacji barier i ograniczeń dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Koszty prac wyceniono wstępnie na 575 tys. zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 460 tys. zł.

Pozytywna kwalifikacja wstępna udzielona w ramach projektów subregionalnych umożliwia podmiotom starającym się o wsparcie złożenie wniosków o dofinansowanie w konkursie, który ma być jeszcze w lutym. Jego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na koniec kwietnia.

2
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
2 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
eNFZetJanJan Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
eNFZet
eNFZet

NZOZ Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED w Wolbromiu przypomina raczej skansen, a nie przychodnię zdrowia XXI wieku. Ile już lat minęło od możliwości ubiegania się o środki europejskie, a tu pustynia. Pani Prezes za poprzedniej koalicji PO-PSL w Sejmie nic znaczącego nie zrobiła w tym kierunku. Poziom leczenia i obsługi pacjentów systematycznie spada. Tu potrzebna jest raczej zdrowa konkurencja, tak jak u sąsiadów za miedzą, a nie monopol. Polecam odwiedzić ośrodek zdrowia np. w Gołczy.
W służbie zdrowia trzeba przede wszystkim wziąć się do pracy, a nie tylko gadać i gadać… droga Pani Poseł Gądek!!!

JanJan
JanJan

I znowu to samo! Powinno być ze znakiem zapytania. Tak znak zapytania wygląda drogi redaktorze. ?????? Krzykliwy tytuł artykułu wprowadza w błąd czytelników!