Bukowno

Od kilku miesięcy w Bukownie działa ekologiczny program dotacji dla mieszkańców do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. – Spore zainteresowanie świadczy o tym, że mieszkańcy stawiają na ekologię – uważają władze miasta.

Przypomnijmy, że chodzi o dofinansowanie na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m3 na dobę (w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566- 3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika) albo szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m3. W programie dopuszczono możliwość złożenia jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków może wynieść 80 proc. kosztów budowy (maksymalnie 12 000,00 złotych brutto), a do zbiorników bezodpływowych 70 proc. kosztów budowy (maksymalnie 2 500,00 złotych brutto). Pozyskanie dotacji oznacza likwidację dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub zaprzestanie jego użytkowania przez zlikwidowanie podłączenia. 

Kto może ubiegać się o gminne wsparcie? Właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i współużytkownicy wieczyści nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych) zamieszkanej nieruchomości położonej na terenie Bukowna poza tzw. obszarem aglomeracji, czyli gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.

Ekologiczny program spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców. – Zależy nam na wspólnym dbaniu o środowisko. Cieszymy się, że kolejna forma wsparcia na ten cel spotyka się z dużym zainteresowaniem. Gdy uruchamialiśmy ten program mieliśmy nadzieję, że atrakcyjne warunki finansowe zaproponowane naszym mieszkańcom spowodują znaczące zainteresowanie proekologicznymi inwestycjami dotyczącymi lokalnej gospodarki ściekowej. I tak się właśnie stało – mówi wiceburmistrz Bukowna Marcin Cockiewicz.

Zainteresowani mogą nadal składać wnioski – nowe formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno oraz w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie. Tam też można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat programu (tel. 32 626-18-45, email: ochronasrodowiska@umbukowno.pl). 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze