Mieszkańców czterech gmin: Olkusza, Klucz, Bolesławia i Bukowna nie czeka jeszcze podwyżka taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Dotychczasowe stawki obowiązywać będą do końca roku, a nie tylko do 5 czerwca.
Radni miejscy jednogłośnie opowiedzieli się za takim rozwiązaniem, zaproponowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. PWiK uzasadniał swój wniosek dobrymi warunkami ekonomicznymi, które pozwalają na „pełne pokrycie uzasadnionych kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa w przedmiocie działania obejmującym dostawę wody i odbiór ścieków – przychodami z ich sprzedaży”.

Oznacza to, że do końca roku stawki wynoszą w dalszym ciągu: 4,23 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody i 4,62 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków. W tym czasie woda zostanie dostarczona przez olkuski PWiK do prawie 16 tys. 300 odbiorców, a według przewidywań będzie to 2 mln 774 tys. m3. To o 2,4 proc. więcej niż w 2009 roku, głównie z powodu  zakupu sieci wod.kan. w ulicy Wspólnej w Olkuszu. Jeśli chodzi o ścieki, planowane ich odprowadzenie od 3513 odbiorców z terenu miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno i gminy Klucze wyniesie 1 mln 768 tys. m3 i będzie większe o 3 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym. Jest to spowodowane większą liczbą podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego rada gminy może przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o jeden rok.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
olek
olek
13 lat temu

IDĄ WYBORY!!!
Koncert życzeń właśnie się zaczął.
Panie Burmistrzu, to już nie ma potrzeby gromadzenia środków na „Fundusz Spójności”?