Do 4 października 2013 roku uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają wybitne osiągnięcia w nauce i spełniają kryteria, mogą aplikować o stypendia  w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, jakie koordynuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób napisać wniosek i jakie wymogi spełnić, żeby zwiększyć swoje szanse. Koordynatorami spotkania byli Aneta Kasprzyk i Grzegorz Kaszewski.

 

Uczniom, którzy nie byli na spotkaniu przypominamy, że aby ubiegać się o stypendium w wysokości 6 tys. zł na rok należy: być uczniem szkoły na terenie województwa małopolskiego, mieć średnią minimum 4,00 za rok szkolny 2012/2013, być laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady z listy ministerialnej oraz spełniać kryteria finansowe (dochód na jednego członka rodziny ucznia musi być niższe niż 1078 zł netto miesięcznie (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 1246 zł netto). Roczne wynagrodzenie dla opiekuna dydaktycznego stypendysty to 1160 zł za rok. Konieczne jest również przygotowanie planu rozwoju.

– Ważną częścią projektu jest opracowanie przez opiekuna dydaktycznego, we współpracy z uczniem i jego rodzicami, Indywidualnego Planu Rozwoju, który uczeń po otrzymaniu stypendium jest zobowiązany realizować. W ramach IPR określa się m.in. jakie cele edukacyjne uczeń stawia przed sobą w kolejnym roku szkolnym, jakie działania podejmie żeby zrealizować te cele, a także w jaki sposób stypendium Małopolskiego programu stypendialnego będzie przydatne w realizacji tych celów – tłumaczy Rafał Solecki, dyrektor MCP w Krakowie.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, Irena Majda, zwróciła szczególną uwagę na możliwości, jakie daje uczniom stypendium. Od 2008 roku ze swojej szansy skorzystało 37 uczniów z powiatu olkuskiego, którym przyznano łącznie 50 stypendiów. Połowę stypendystów stanowią uczniowie I LO w Olkuszu.

– Naprawdę warto starać się o stypendium, gdyż pomaga ono zrealizować cele i marzenia nie tylko edukacyjne, ale również zawodowe – przekonuje swoich rówieśników Bartosz Substelny, drugoklasista I LO, któremu przyznano stypendium naukowe.

Zainteresowani szczegółowymi informacjami znajdą je na stronie internetowej projektu: www.stypendia.mcp.malopolska.pl. Pomocą służą także urzędnicy MCP z Zespołu ds. Stypendiów MCP pod numerami telefonu (12 3769161, 3769164, 3769166), pod adresem e-mail: info.uczen@mcp.malopolska.pl oraz podczas konsultacji w siedzibie MCP przy ul. Jasnogórskiej 11 (II piętro, pok. 202).

lo1 stypendium1

lo1 stypendium2

lo1 stypendium3

lo1 stypendium4

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze