bus

Codzienny dojazd z Olkusza do Krakowa stanowi jeden z najbardziej palących problemów mieszańców naszego miasta. Sytuację miało poprawić zapowiadane od kilku lat włączenie Olkusza do sytemu komunikacji realizowanego w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Termin uruchomienia usługi został jednak po raz kolejny odłożony w czasie.

Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to rozwiązanie, które z założenia ma za zadanie zintegrować funkcjonujące w regionie usługi związane z publicznym transportem zbiorowym w jeden spójny i przyjazny system. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jednym z celów tego projektu jest zapewnienie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego jak największej grupie mieszkańców regionu. Województwo dąży do tego, aby system MKA, w skład którego wchodzą: mobilne automaty biletowe (zamontowane we wszystkich pociągach będących własnością samorządu), stacjonarne automaty biletowe (zamontowane lub planowane do montażu na większości stacji i przystanków kolejowych w regionie) oraz spersonalizowana aplikacja mobilna iMKA, stanowił podstawowy kanał dystrybucji biletów w Małopolsce.

Ideą tego rozwiązania jest stworzenie „superbiletu”, którym będzie można regulować płatności za transport publiczny w całym regionie. Według założeń MKA już w niedalekiej przyszłości oferować będzie wszystkie dostępne usługi publicznego transportu zbiorowego. W systemie funkcjonować mają m.in. linie autobusowe organizowane przez województwo małopolskie oraz linie obsługiwane przez przewoźników prywatnych.

Małopolska Karta Aglomeracyjna zaczęła funkcjonować w 2015 roku. W 2016 ogłoszono zamiar rozszerzenia zasięgu jej działania o kolejne miejscowości w ramach specjalnie utworzonych linii autobusowych. Miały one skomunikować Kraków m.in.: z Wieliczką, Myślenicami, Proszowicami, Olkuszem oraz Wolbromiem. Dla mieszkańców Srebrnego Grodu oznaczało to, że na trasach zdominowanych do tej pory przez właścicieli minibusów pojawiłby się nowy, alternatywny przewoźnik. Posiadacze Karty mogliby także przy użyciu jednego biletu dotrzeć do Krakowa a później poruszać się po mieście tamtejszą komunikacją publiczną. Teoretycznie istniałaby także możliwość zintegrowania olkuskiej komunikacji miejskiej z systemem MKA.

Nowe linie obsługiwać mieli przewoźnicy wyłonieni w ramach przetargu, który miał objąć świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. Jak wyjaśnia Magdalena Opyd z Biura Prasowego UMWM, ze względu na trwające prace związane z nowelizacją Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przewidywana data rozpoczęcia postępowania oraz okres świadczenia usług ulegają corocznym przesunięciom.

– Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 09.11.2018 r. przedłuża ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym do 31 grudnia 2021 r. i wprowadza nowe zasady organizacji rynku od 1 stycznia 2022 r. Termin ten uwzględnia czas niezbędny na sporządzenie planów transportowych, publikacje ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy oraz na wyłonienie operatorów i zawarcie umów. Po wejściu w życie zmian w powyższej ustawie, publiczny transport zbiorowy funkcjonował będzie w oparciu o model wskazany w planie transportowym, który rozstrzygał będzie, na których liniach komunikacyjnych, sieci komunikacyjnej lub obszarach będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, a które linie mogą być przeznaczone do obsługi przez przewoźników na podstawie zezwolenia na wykonywanie – tłumaczy Magdalena Opyd.

Oznacza to, że wszystkie prace związane z uruchomieniem nowych połączeń są zamrożone, dopóki nie zostanie uchwalona nowa ustawa. Na przestrzeni najbliższych lat osoby dojeżdżające busami do Krakowa nie mają więc co liczyć na diametralną zmianę swojej sytuacji.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze