Klamka zapadła? NZOZ grupy Nowy Szpital przejmie zadania olkuskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej? Teoretycznie  ostatnie słowo mają jeszcze radni powiatowi i wyrażą je w głosowaniu prawdopodobnie podczas wrześniowej sesji. Faktem jest jednak to, że olkuski ZOZ ma już nowego dyrektora. Od poniedziałku obowiązki te pełni Michał Sobolewski, rekomendowany przez szczecińską spółkę. Dotychczasowy dyrektor Jerzy Niewiara złożył rezygnację. To nie wszystko. Dobiegły końca negocjacje pomiędzy Starostwem Powiatowym a Grupą Nowy Szpital Szczecin. Wiadomo już na jakich warunkach będzie się odbywało przejęcie zadań ZOZ przez nowy podmiot. Wszystko określono w umowie, którą podpisano na początku tygodnia.

Jak poinformowała sekretarz Powiatu, dyrektor Niewiara oficjalnie złożył rezygnację. W ubiegłą środę jej przyjęcie pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna ZOZ Olkusz, zaś w czwartek przyjął ją zarząd Powiatu. Jednocześnie swoją uchwałą powołał na to stanowisko kandydata rekomendowanego przez Grupę Nowy Szpital. Grupa ta została wyłoniona w konkursie i ma przejąć zadania olkuskiego ZOZ. W poniedziałek odbyło się spotkanie wicestarosty Kazimierza Ściążki z ustępującym dyrektorem. W obecności nowego dyrektora, który  zaczął pełnić obowiązki właśnie tego dnia, a także przy przedstawicielu szczecińskiej spółki wicestarosta dziękował Jerzemu Niewiarze za dotychczasową pracę i przekazał informację o powołaniu. – Często pojawiały się postulaty, że szpitalem powinien zarządzać dyrektor, który nie jest lekarzem, lecz menadżerem. Kandydat Grupy Nowy Szpital ma w tym kierunku odpowiednie przygotowanie – podkreśla Ewa Klich. Dodaje też, że zmiana na stanowisku to w rzeczywistości efekt podjętej w maju uchwały kierunkowej. – Wyłonienie podmiotu, który przejmie i poprowadzi zadania ZOZ  było pierwszym etapem wynikającym z tej uchwały. Zarząd prowadził negocjacje z tym podmiotem, aby doprecyzować warunki, na jakich ma się odbyć przejęcie, i określić obowiązki stron, tak aby należycie zabezpieczyć jakość usług w przyszłości, jeśli projekt się powiedzie. Omawiano m.in. sposób przejęcia pracowników i warunki dzierżawy. Jednocześnie zarząd przygotowywał projekt uchwały, który będzie przedmiotem głosowania Rady Powiatu. Obecnie projekt jest konsultowany z władzami wojewódzkimi, gminami, których mieszkańcy leczyli się w naszym ZOZ, oraz związkami reprezentacyjnymi. Równocześnie zarząd negocjował umowę, aby proces przekształcenia był przygotowany w poszczególnych elementach, a przede wszystkim, by zawarto w niej rozwiązania, które spółka deklarowała w swojej ofercie. Głównie chodzi o wysokość nakładów inwestycyjnych i doprowadzenie do standaryzacji. Najważniejsze jest to, że usługi będą pełnione nieodpłatnie, tak jak dotychczas. Udało się wynegocjować korzystniejsze dla powiatu warunki dotyczące czynszu. Istotne jest też zobowiązanie do  przeznaczenia zysków na inwestycje. W okresie 5-letnim będzie to ok. 20 mln zł. Powiat nie dysponowałby takimi środkami. To oczywiście potencjalne warunki, a ich realizacja jest uzależniona od ostatecznej decyzji Rady Powiatu – podkreśla sekretarz Klich.
Jak zauważyli przedstawiciele związków zawodowych, podejmowane przez zarząd powiatu działania idealnie zbiegają się w czasie z planami, jakie w swojej ofercie konkursowej przedstawiła Grupa Nowy Szpital – począwszy od terminu kolejnych etapów konkursu, poprzez termin konsultacji społecznych projektu uchwały przygotowanego przez zarząd, powołania nowego dyrektora, aż w końcu po przewidywany czas uchwalenia uchwały. Czy zatem nowy dyrektor to ma być „swój człowiek”, który szczecińskiej spółce pozwoli realizować jej założenia? – Nie można tak powiedzieć – odpowiada sekretarz Klich. – Nadal jest to jednostka powiatowa. Musi być zapewniona bezwzględna współpraca Powiatu i Grupy Nowy Szpital w zakresie dalszego zarządzania placówką. Ze strony spółki jest to dla nas wsparcie w postaci fachowca. Na razie korzyść jest więc po stronie powiatu – twierdzi Ewa Klich. Jak informuje starostwo, Michał Sobolewski na 30 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności zarządzanie i marketing oraz Master of Business Administration  na Uniwersytecie Westminster w Londynie. W swej krótkiej karierze zawodowej pracował jako senior menedżer w Dublinie (Irlandia) oraz asystent dyrektora w szpitalu w Nakle i Szubinie. Umowę z nowym dyrektorem zawarto na okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku.
Wtedy właśnie – jak przewiduje projekt uchwały, która mówi o wszczęciu procesu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu – ma dobiec końca proces przekształcenia ZOZ. Starostwo wykonało już kolejny krok w tym kierunku. Na początku tygodnia została podpisana umowa pomiędzy Powiatem a Grupą Nowy Szpital, która mówi o tym, jakie dalsze działania podejmą obie strony, by umożliwić przejęcie zadań w zakresie opieki zdrowotnej przez nowy podmiot. Negocjacje, o których niechętnie mówiono jeszcze tydzień temu podczas sesji Rady Powiatu, dobiegły więc końca. Zgodnie z zapisami umowy, wkrótce w Olkuszu powstanie spółka Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o., która przejmie prowadzenie szpitala powiatowego i specjalistycznych poradni. Większościowym udziałowcem spółki w Olkuszu zostanie Grupa Nowy Szpital z siedzibą w Szczecinie. Powiat olkuski będzie mógł w niej objąć 30 procent udziałów. Powiat otrzyma jedno miejsce w 3-osobowej radzie nadzorczej Spółki.
W podpisanej umowie Know How i Grupa Nowy Szpital zobowiązują się zapewnić dostępność do usług medycznych w powiecie olkuskim w nie mniejszym niż dotychczas stopniu (z wyłączeniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu), podnieść jakość i poszerzyć zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych, wykonywać świadczenia zdrowotne nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Prowadząc NZOZ w Olkuszu spółka będzie współpracować z Powiatem w procesie przekształcenia ZOZ w Olkuszu. W kwestii przejęcia pracowników określono jasno, że spółka zatrudni dotychczasowych pracowników niezbędnych do prowadzenia opieki medycznej. Ponadto w zakładzie wprowadzane będą standardy pracy oraz rozwiązania technologiczne, które zostały pozytywnie zweryfikowane w innych placówkach grupy. Warto dodać w tym miejscu, że grupa prowadzi już szpitale w Kostrzynie nad Odrą, w Nakle i Szubinie, w Świeciu, we Wschowie, w Skwierzynie, w Świebodzinie i w Wąbrzeźnie.
Know How i Grupa Nowy Szpital zapewniają, że wypracowany w olkuskiej Spółce zysk w okresie pierwszych 5 lat działalności zostanie w całości przeznaczony na finansowanie inwestycji NZOZ. Założeniem Grupy Nowy Szpital jest wypracowywanie przez spółkę zysku na poziomie minimum 10% wartości rocznej realizowanego kontraktu z NFZ. Umowa precyzuje warunki dzierżawy obiektów szpitalnych spółce na 25 lat. Wysokość czynszu za użytkowanie majątku ruchomego oraz nieruchomego będzie wynosić 70 tys. zł. netto.
Umowę wieńczącą proces negocjacji podpisali wicestarosta olkuski Kazimierz Ściążko oraz Adam Roślewski – prezes zarządu spółki Zakładu Usług Konsultingowych Know How ze Szczecina, zarazem wiceprezes spółki Grupa Nowy Szpital Szczecin. Natomiast ostateczna umowa w sprawie przekształcenia ZOZ między Powiatem a spółką Nowy Szpital zostanie podpisana już po zakończeniu procesu konsultacji, zawiązaniu spółki Nowy Szpital w Olkuszu i przejęciu kontraktu NFZ, pod warunkiem że uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Powiatu.
Iwona Krzystanek

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Tenor
Tenor
12 lat temu

Zenada ze na terenie powiatu olkuskiego nie ma menadżera a należy szukać go w Szczecinie. Ząłosna jest wysokość czynszu – 75 tys. to jest chyba tylko za same korytarze. Niby Klichowa i Konarski pochodzą z Solidarniosci a zachowuja sie jak PZPR. Żenada, wstyd. Rade Powiatu do odwołnia. Ciekawe ilu TYCH UCZCIWYCH Radnych znajdzie sie w Radzie Nadzorczej. Ci wybrańcy sprzedali publiczną własność wbrew woli społeczeństwa – referendum. Czy mam płakać czy smiać się?

Kasia
Kasia
12 lat temu

No i święty spokój

Jan
Jan
12 lat temu

…to dlaczego nie jest to spółka w 100% naszego powiatu, lub powiatu i gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Wtedy wypracowany zysk ,byłby naszym zyskiem. Przecież powiat jest zadłużony, więc dlaczego chce Pan wyprowadzać zysk do prywatnej spółki ze Szczecina. Przez 25 lat spólka ta wyprowadzi z naszego powiatu kilkaset mnl zł., pieniędzy zaoszczędzonych na naszych mieszkańcach i pracownikach ZOZ w Olkuszu. Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu został zgłoszony wniosek ,by w tej sprawie przeprowadzić referendum wśród mieszkańców naszego powiatu, pytając jakiego chcą szpitala – publicznego , czy niepublicznego. W państwie demokratycznym tak ważną decyzję podejmuje się po zasiegnieciu opinii mieszkanców, dlaczego w Powiecie Olkuskim, bardzo wąskie grono decyduje za nas. Panowie radni rządzący w powiecie nie decydujcie za nas myśląc o sobie. Jeszcze jest czas niczym sprawą zajmą się odpowiednie służby, chociaż ostatnio słyszałem że już się tą sprawą interesują, aby tak było.

Jan
Jan
12 lat temu

Dlatego zachęcam Państwa do udziału w tej sesji, która jest sesją otwartą i każdy mieszkaniec powiatu ma prawo wziąć w niej udział. Szpital Powiatowy w Olkuszu to ogromny majątek całego powiatu , oraz środki finansowe w , wysokości 44 mln zł na rok na ochronę zdrowia naszych mieszkańców . Państwo mają prawo wiedzieć dlaczego radni rządzący w naszym powiecie chcą go wydzierżawić spółce ze Szczecina na 25 lat , która będzie miała 70 % udziału a zarazem 70 % zysku z oszczędności na pacjentach i pracownikach naszego powiatu.Co to za gospodarz, ktory mając majątek, który może przynieść zysk ,wydzierżawia go spółce i pozbawia powiat z tego tytułu 70 % tego zysku.Czyli tak jak pisałem w Przeglądzie i Gwarku radni powiatowi wybrani przez mieszkańcow naszego powiatu stworzyli szansę dla młodych ludzi ze Szczecina by Ci zarabiali , oszczędzjąc środki przeznaczone na ochronę zdrowia tych mieszkańców, czyli swoich wyborców. Panie Starosto – jeżeli szpital w Olkuszu musi być niepubliczny, to

Jan
Jan
12 lat temu

Starosta Olkuski na sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 13 maja br.wypowiedział następujące stwierdzenie : „Żeby sprawować opiekę zdrowotną wcale nie potrzeba mieć szpitala….Nastepnie powiedział :”W miesiącu marcu, na spotkaniu w Tarnowie, Pan Wojewoda Małopolski przedstawił firme konsultingową, jako firmę sprawdzoną, która działa w formie przekształceń, w formie zarządzania, wprowadzania nowych rozwiazanorganizacyjnych tzw. GRUPĘ NOWE SZPITALE”. W wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 19 maja br.w Rzeczpospolitej, przez Zarząd Powiatu w Olkuszu na wybór podmiotu, który utworzy i poprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olkuszu jako kontynuatora świadczen zdrowotnych realizowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu,Zarząd Powiatu w Olkuszu wybrał GRUPĘ NOWY SZPITAL ze Szczecina jako podmiot ktory przejmie realizację zadań dotychczasowego SPZOZ w Olkuszu od 1 stycznia 2010 roku jeżeli Rada Powiatu w Olkuszu podejmie stosowną uchwałę na sesji początkiem września br.