nowy_szpital_olkusz

Olkuski oddział Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Olkuszu wystąpił do Rady Powiatu o usunięcie naruszenia prawa. Chodzi o uchwałę rady z 9 września 2009 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu. Władze powiatu twierdzą, że uchwała nie zawiera błędów. Na interwencje radnego Jana Orkisza w sprawie przekształceniowych nieprawidłowości odpowiedziała też posłanka Julia Pitera.

Związkowcy przypominają, że we wspomnianej uchwale stwierdzono „(…)że po zakończeniu procesu przekształcania ZOZ prowadzić będzie działalność obejmująca podstawową opiekę zdrowotną świadczoną przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Bolesławiu”. W kolejnym paragrafie zapisano, że pozostałe placówki ZOZ-u nieprzerwanie będą udzielać świadczeń medycznych jak przed przekształceniem. Zdaniem związkowców uchwała ta powierza część świadczeń zdrowotnych nieistniejącemu jeszcze wówczas NZOZ -owi. NZOZ ten miał utworzyć Nowy Szpital w Olkuszu. – Uchwała ta jest sprzeczna z obowiązującym w dniu jej powzięcia art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinny określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym ze świadczeń likwidowanego zakładu dalszego, nieprzerwanego udzielania tych świadczeń. W stosownej uchwale powinien być również podany termin zakończenia działalności likwidowanego zakładu, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały o likwidacji. Autorzy pisma powołują się na uzasadnienie wyroków wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. W myśl wspomnianych uzasadnień, nie można zapewnić nieprzerwanego świadczenia usług zdrowotnych, gdy mający wykonywać je organ formalnie jeszcze nie istnieje.

Związkowcom w zastępstwie przewodniczącego Rady odpowiedział wicestarosta Henryk Kieca. – Zarząd Powiatu nie znajduje podstaw do podjęcia w tym zakresie inicjatywy uchwałodawczej przez Radę Powiatu. W takim przypadku przewodniczący Rady poucza osoby zainteresowane o terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin wniesienia skargi upływa w ciągu 60 dni od dnia wpływu wezwania, czyli od 20 lutego 2012 roku – czytamy w odpowiedzi. Do pisma dołączona jest opinia prawna. Czytamy w niej, że zarzut podnoszony przez związkowców jest bezzasadny, a zaskarżona uchwała Rady Powiatu w żadnym stopniu nie narusza art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i spełnia wszystkie zawarte w nim warunki. – W szczególności należy podkreślić, że ustanowiona w par. 4 klauzula uzależniająca zakończenie przekształcenia SP ZOZ-u od zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów na finansowanie świadczeń zdrowotnych z NZOZ-em, w pełni zabezpiecza ciągłość udzielania tych świadczeń dla mieszkańców powiatu. Ciągłość ta została również zagwarantowana przez zapis uchwały przewidujący, że w przypadku niespełnienia przez NZOZ warunku udzielania świadczeń, będą one udzielane przez SP ZOZ, który przecież nie został zlikwidowany – to fragment opinii prawnej, w której podkreślono również uznanie zaskarżonej uchwały przez wojewodę małopolskiego.

Do Rady Powiatu wpłynęła też odpowiedź od posłanki Julii Pitery, do której zwracał się radny Jan Orkisz. Radny zgłaszał potencjalne nieprawidłowości, do jakich miało dojść przy przekształcaniu szpitala. – Przekształcenie to było przyczyną licznych protestów zarówno pracowników ZOZ-u (jednym z nich jest Pan Radny), jak i związków zawodowych (wiceprzewodniczącym jednego z nich jest Pan Radny). Pragnę zwrócić uwagę, że nie tylko ustawa o samorządzie powiatowym daje radnym uprawnienia kontrolne, ale również zakres działania kierowanej przez Pana Komisji Rady Powiatu ds. Promocji i Ochrony Zdrowia (…) Tak więc występowanie do mnie z wnioskiem o uzyskanie z Biura Analiz Sejmowych opinii prawnej w sprawie zgodności z prawem zakresu działalności spółki z 30 – sto procentowym udziałem powiatu nie wydaje się zasadne – odpisuje Pitera.

Posłanka dodaje, że dotycząca procesu przekształcenia kontrola NIK–u zakończyła się dwoma wnioskami: podjęciem działań w zakresie zmiany stawek czynszu płaconego przez NZOZ Nowy Szpital oraz zapewnienia skutecznego nadzoru nad działalnością NZOZ-u Nowy Szpital oraz ZOZ- u .
– Brak jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przekształcenia szpitala w Olkuszu rodzi podejrzenie do intencji leżących u podstaw licznie składanych przez Pana wniosków i aktywności w internecie. Budzenie niepotwierdzonych przez żaden organ podejrzeń przynosi jedynie negatywny skutek, jakim jest podważenie zaufania do olkuskiej służby zdrowia. Dlatego proponuję rozważyć, czy bycie wiceprzewodniczącym MZZPOZ ZOZ, którego zadaniem jest przede wszystkim zabieganie o sprawy związkowe oraz własna praca na stanowisku specjalisty ds. BHP w NZOZ Nowy Szpital, czyli przekształconej instytucji będącej przedmiotem Pana interwencji, nie stoi w konflikcie z funkcją przewodniczącego Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia – dodaje Julia Pitera.

Kto w tym sporze ma rację?

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
38 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Dyl_Sowizdrzał
Dyl_Sowizdrzał
11 lat temu

[quote name=”Mieszkaniec Olkusza”]Właśnie tacy ludzie którzy maja robotnicza przeszłość są bardziej wyczuleni na bezprawie i niesprawiedliwość społeczna dlatego Pan J. Orkisz świetnie sprawuje się w roli….[/quote]

Laurkę p. Orkiszowi mogą wystawiać wyłącznie Ci, którzy działają wspólnie z nim. Wrażliwość na problemy społeczne nie jest monopolem Orkisza i żadnej partii. Kategoria wrażliwość społeczna jest obca każdej partii. Z definicji celem każdej partii jest zdobycie władzy i realizacja własnego programu. Walka o władzę jest niestety czynnością z gruntu pełną brudnej roboty. Dzieje się to pod kierunkiem liderów politycznych, którzy walce tej mają swój partykularny interes i gęby wypchane frazesami. Jak się bierze udział w takich działaniach to się wie z autopsji czym to pachnie. Wystawiając laurki liderom albo kłamie się ordynarnie, albo jest się ślepym i naiwnym. Jakie naprawdę są ręce p. Orkisza wiedzą nieliczni.

Mieszkaniec Olkusza
Mieszkaniec Olkusza
11 lat temu

do Hugo Knote. do szkoły pójdę ale po Panu.

Thierry la Fronde
Thierry la Fronde
11 lat temu

[quote name=”kolega”]
Adminie zrób coś z tym forum bo nie można edytować profilu. Próbowałem na kilku komputerach, wszędzie to samo, nie wyświetlają się okienka. W sumie nie wiadomo czy błąd jest po Waszej stronie czy gdzie indziej…[/quote]
Oj „kolego” masz nieaktualne informacje, już od pewnego czasu wszystko działa 😉 .

kolega
kolega
11 lat temu

Do ADMIN:
Forum już DZIAŁA JAK NALEŻY.
SERDECZNE DZIĘKI!!! 🙂

kolega
kolega
11 lat temu

[quote name=”Administrator”]…Jako redaktor naczelny czuję się zobowiązany do udzielenia Panu i czytelnikom odpowiedzi na zawarte we wpisie pytania…
[/quote]
W rzeczy samej. Przegląd JEST najlepszą gazetą lokalną, mało, że najlepszą wśród innych, jest BARDZO DOBRĄ – nie ma o czym dyskutować.
Darek, zrób coś z tym forum bo nie można edytować profilu. Próbowałem na kilku komputerach, wszędzie to samo, nie wyświetlają się okienka. W sumie nie wiadomo czy błąd jest po Waszej, Przeglądu stronie, czy gdzie indziej, sprawdź i poinformuj swoich wiernych czytelników co z tym fantem zrobić.
Panem Orkiszem nie przejmuj się, on już sam się pogubił w tym co pisze, niech weźmie wolne, uporządkuje swoje problemy i wraca, bo bywa potrzebny. Pozdrawiam.

admin
admin
11 lat temu

[quote name=”Jan Orkisz radny”]cyt. „- Zawiadomienie wpłynęło w marcu. Do wykonania jest 90 czynności. Wszczęliśmy śledztwo, sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury – dodaje prokurator rejonowy Wiesław Zięba” – koniec cytatu.Takiej treści fragment wypowiedzi zawiera artykuł Przeglądu Olkuskiego z maja 2012 r. Jeżeli NIK zawiadomił Olkuską Prokuraturę w marcu 2012 r. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas prywatyzacji olkuskiego szpitala i wypełniania funkcji nadzorczej nad ZOZ i NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, to dlaczego 28 marca ub.r. ukazał się ten artykuł z treścią pisma Julii Pitery adresowanego do mnie bez mojej wiedzy i zgody.? Komu zależało na podaniu nieprawdy i w jakim celu ? Kogo chciano ośmieszyć lub zastraszyć i w jakim celu? Kto udostępnił Przeglądowi Olkuskiemu pismo Julii Pitery adresowane do mnie , bez mojej zgody i wiedzy i w jakim celu? Dlaczego dziennikarz Przeglądu Olkuskiego nie poprosił mnie o komentarz do tego artykułu?[/quote]

Jako redaktor naczelny czuję się zobowiązany do udzielenia Panu i czytelnikom odpowiedzi na zawarte we wpisie pytania.

Odp: Zapewniam Pana, że nie śledzimy korespondencji wpływającej do olkuskiej prokuratury ani do innych instytucji państwowych. NIK nie powiadomił redakcji PO o zawiadomieniu przesłanym do prokuratury. Prokuratura także nie powiadomiła nas o otrzymaniu zawiadomienia. Więc skąd 28 marca mieliśmy wiedzieć o piśmie które wpłynęło do prokuratury? Jeśli Pan w tym czasie wiedział o zawiadomieniu i uważał Pan, że jest to ważna informacja, to dlaczego Pan nas nie powiadomił?

Odp: Julia Pitera wysłała 9.03.2012 odpowiedź na Pańskie pismo do trzech osób: do Pana, do Starosty Olkuskiego – Jerzego Kwaśniewskiego oraz do Przewodniczącego Rady Powiatu – Krzysztofa Dąbrowskiego. Tym samym, pismo to stało się pismem urzędowym a nie prywatnym. Ponadto, poruszane w piśmie treści zobowiązują nas do poinformowania czytelników o jego zawartości. Nie widzę powodów dla których redakcja PO miałaby jednostronnie opisywać wydarzenia związane z prywatyzacją szpitala w sposób zgodny z Pańskimi lub czyimikolwiek poglądami, a nie informować czytelników obiektywnie o rozwoju sytuacji. Pod tym linkiem znajdzie Pan skan [url]http://przeglad.olkuski.pl/doc/skan.pdf[/url] pierwszej strony kserokopii listu który otrzymaliśmy. Jak Pan widzi, nie jest to list adresowany bezpośrednio do Pana, więc Pańska zgoda na jego publikację nie była wymagana. Chyba, że zależało Panu na ukryciu treści listu która w tamtym czasie była dla Pana i prowadzonej przez Pana walki niekorzystna.

Odp: Przypominam Panu, że jesteśmy jedynym pismem lokalnym rzetelnie informującym o prywatyzacji szpitala. Na stronie internetowej PO od 30.01.2009 istnieje specjalna zakładka dotycząca zmian zachodzących w olkuskim szpitalu ([url]http://przeglad.olkuski.pl/index.php/zdrowie/wszystkie-zdrowie/olkuski-szpital?limit=9&start=126[/url]). Zgromadziliśmy tam ok. 140 artykułów na temat szpitala, które zostały następnie przedrukowane w papierowym wydaniu PO. Wiele z nich jest pańskiego autorstwa, powstało przy Pana współpracy lub na podstawie dostarczonych przez Pana informacji. Także na naszym forum internetowym znajduje się wiele wątków dotyczących procesu prywatyzacji szpitala, gdzie aktywnie uczestniczy Pan w ich redagowaniu. Nie cenzurujemy Pańskich wypowiedzi, nie zabraniamy Panu cytowania innych gazet czy też zamieszczania linków do artykułów tematycznie powiązanych.

W świetle powyższych wyjaśnień muszę stwierdzić, że nie rozumiem Pańskich insynuacji o podawaniu przez nas nieprawdy, próbach zastraszania, ośmieszania czy też naruszaniu Pańskiej tajemnicy korespondencji.
Proponuję skupić się na kontynuowaniu dyskusji w sposób profesjonalny i merytoryczny. Nie szukajmy spisków na każdym kroku.
Proszę pamiętać, że zdrowie nas wszystkich jest na szali i o to wspólnie walczmy.

Dariusz Krawczyk

j
j
11 lat temu

Sz. P. Hugo Knote jesteś za przekształceniem szpitala czy przeciw. (a tak na marginesie w czym przeszkadza Ci Pan Orkisz? )

Hugo Knote
Hugo Knote
11 lat temu

Do Mieszkaniec Olkusza
Idź pan najpierw do szkołu. W takich temarach jak ekonomia, gospodarka fianse i historia jesteś pan kompletne zero.
A dopiero po tem zabieraj pan głos w sprawie.

Mieszkaniec Olkusza
Mieszkaniec Olkusza
11 lat temu

do Hugo Knote. to przez myślenie takich jak Ty własnie zyski z naszego szpitala bogacą jakąś obcą spółkę która nie ma nic wspólnego z naszym powiatem a pieniądze te mogły by zasilić miejsko gminny budżet i być wydane z korzyścią dla mieszkańców całego powiatu.

Hugo Knote
Hugo Knote
11 lat temu

Do Mieszkaniec Olkusza
Co pan bredzisz jaką przeszłość robotniczą ma pan Jan Orkisz, chyba tylko pochodzenie chłopskie. Od 16 roku życia był członek ZMS. Sekretarz komitetu PZPR w Olkuszu.Członek ORMO nigdy nie splamił się pracą chyba, że na swojej działce. Świadomie budował w Polsce socjalizm przez wiele lat, przyczyniając sie tym do biedy narodu Polskiego. I nadal to robi, rzekomo broniąc państwowy niewydolny system. Tym bardziej jest to naganne, gdyż pracyje w Olkuskim szpitalu. Dokładnie to określiła pani Julia Pitera, jako konflikt interesów. Pan Jan Orkisz powinien natychmiast zwolnić się z pracy w Nowym Szpitalu.

Mieszkaniec Olkusza
Mieszkaniec Olkusza
11 lat temu

Właśnie tacy ludzie którzy maja robotnicza przeszłość są bardziej wyczuleni na bezprawie i niesprawiedliwość społeczna dlatego Pan J. Orkisz świetnie sprawuje się w roli w jakiej go życie i sytuacja społeczno-gospodarcza postawiła, szkoda tylko ze inne partie mieniące się strażnikami sprawiedliwości nic nie robią w tej sprawie, myślę ze przy wyborach ludzie za tę bezczynność wystawią im odpowiednia laurkę.

Komin
Komin
11 lat temu

Do Jan Orkisz radny UP
Panie Orkisz potem masz pretensje do calego świata, że zarzuca ci klamstwo i komunistyczną przeszłość w aparacie PZPR. Jesteś kowalem własnego losu i ciesz się, że możesz choć tutaj sobie pohasać. Twój czas minął. Konflikt interesów to kolejna twoja porażka, śmiem twierdzić może nawet przestępstwo. A my nie jesteśmy analfabetami jak ty i roróżniamy L od Ł.

pacjent
pacjent
11 lat temu

Olkuski szpital funkcjonuje źle. Ostatnio zostałem przywieziony do szpitala karetką o godzinie 17.00, a lekarz zajął się mną dopiero po 6 godzinach, i kilku interwencjach zaniepokojonej rodziny.
Być może nie było zagrożenia życia (zostałem przywieziony z podejrzeniem zapalenia płuc i po utracie przytomności), ale na drzwiach dyżurki pisze jak byk, że obsługa każdego pacjenta potrwa nie dłużej niż trzy godziny (co i tak jest według mnie absurdem).
Nie mogę winić lekarza pełniącego dyżur, gdyż tamtego dnia pacjentów w o wiele gorszym stanie przywożono co chwilę, mam poważne zastrzeżenia do ORGANIZACJI PRACY SZPITALA i jego funkcjonowania, gdyż w takich sytuacjach szpital powinien ściągnąć dodatkowego lekarza na dyżur.
Panie radny Orkisz. Cenimy Pańską determinację i dziękujemy, oczekujemy od Pana jako znawcy tematu jasnych, rzeczowych i rzetelnej informacji. Proponuję, aby postarał się Pan występować w roli eksperta, a nie STRONY. Pogubiliśmy się już w tych drobiazgach.

sjp.pwn
sjp.pwn
11 lat temu

[quote name=”nieuk-ale-gaduła”]wszystkie inene wpisy sa swałszownne.[/quote]
Wałsz? Ludzie – wszystko jest wałszem? Nie wolno wałszować, to nieładnie. Człowiek się wtedy dewauwuje w oczach innych.

Ortografia jest jak odcisk palca. Czasami. W tym wypadku jest, podobnie jak prezentowane w innym poście kłopoty z zapamiętaniem trudnych wyrazów. Daj sobie spokój, facet. Żałosny jesteś.

Jan_ Orkisz radny UP
Jan_ Orkisz radny UP
11 lat temu

wszystkie inene wpisy sa swałszownne.

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
11 lat temu

cyt. „- Zawiadomienie wpłynęło w marcu. Do wykonania jest 90 czynności. Wszczęliśmy śledztwo, sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury – dodaje prokurator rejonowy Wiesław Zięba” – koniec cytatu.Takiej treści fragment wypowiedzi zawiera artykuł Przeglądu Olkuskiego z maja 2012 r. Jeżeli NIK zawiadomił Olkuską Prokuraturę w marcu 2012 r. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas prywatyzacji olkuskiego szpitala i wypełniania funkcji nadzorczej nad ZOZ i NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, to dlaczego 28 marca ub.r. ukazał się ten artykuł z treścią pisma Julii Pitery adresowanego do mnie bez mojej wiedzy i zgody.? Komu zależało na podaniu nieprawdy i w jakim celu ? Kogo chciano ośmieszyć lub zastraszyć i w jakim celu? Kto udostępnił Przeglądowi Olkuskiemu pismo Julii Pitery adresowane do mnie , bez mojej zgody i wiedzy i w jakim celu? Dlaczego dziennikarz Przeglądu Olkuskiego nie poprosił mnie o komentarz do tego artykułu?

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
11 lat temu

Wczoraj w sejmie odbyła się konferencja pt. Służba zdrowia rok w drugiej kadencji rządów PO – PSL. Warto posłuchać o Olkuszu wspomniała Urszula Michalska Przewodnicząca Federacji ZZPOZiPS . Oto adres strony : , http://www.sld.org.pl/aktualnosci/3724-sld_zmienic_sluzbe_zdrowia_i_odwolac_arlukowicza.html

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
11 lat temu

Zachęcam do przeczytania artykułu pt. Trwa bój o olkuski szpital zamieszczonego na portalu Rynek Zdrowia. Oto on : http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Trwa-boj-o-szpital-w-Olkuszu-lecznica-znow-bedzie-publiczna,125306,1.html

Mieszkaniec Olkusza
Mieszkaniec Olkusza
11 lat temu

Dziwi mnie tylko dlaczego Olkuski „PiS” nic nie robi w sprawie szpitala. Dlaczego nie szukają prawa i sprawiedliwości w prywatyzacji szpitala a tylko osamotniony J. Orkisz walczy w obronie Olkuskiej placówki.

Mieszkaniec Olkusza
Mieszkaniec Olkusza
11 lat temu

Pan Orkisz ma racje i trzeba go wspierać.

Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
11 lat temu

Prokuratura Rejonowa w Olkuszu przekazała prowadzenie śledztwa Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Niżej treść artykułu w tej sprawie : http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-olkuski/1248213-olkuski-szpital-pod-lupa-krakowskich-sledczych.html

Jan Orkisz radny U
Jan Orkisz radny U
11 lat temu

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Olkuszu, po przeanalizowaniu akt głównych postępowania przygotowawczego w sprawie niedopełnienia obowiązków, przez podmioty zobowiązane przepisami ustawy, do zajmowania się sprawami majątkowymi Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu podczas procesu przekształcania własnościowego ZOZ w Olkuszu oraz w trakcie sprawowania nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, w okresie od maja 2009 roku do września 2011 roku i wyrządzenia tym samym znacznej szkody majątkowej Starostwu Powiatowemu w Olkuszu, tj. o przest. z art. 296 &1 kk …

Do J. Orkisza
Do J. Orkisza
11 lat temu

Panie Janie, czyż nie widzi Pan, że to już koniec !
Że po sprawie ! Daj Pan spokój, bo ludzie już się z Pana śmieją ! Wałkujesz Pan ciągle ten sam temat, NIK i Pitera niczego nie potwierdzają z Pana sensacyjnych doniesień ! A poza tym nie jesteś Pan wiarygodny – kiedy „robisz” we własne gniazdo – które wypłaca Panu co miesiąc pensję ! Jak się tak w szpitalu Panu nie podoba – to zwolnij się Pan !

Picolo
Picolo
11 lat temu

O, po tym piśmie Pan Jan chyba zrozumie, że z Nowym Szpitalem nie da się wygrać. Aby się wykazać aktywnością powinien znaleźć sobie jakiś inny, dużo słabszy od NS i mniej popierany przez władze obiekt swoich oszczędnościowych reform. Nie wypada przecież, żeby tak wszystko rozeszło się po kościach, tak bez oczekiwanego efektu. Wystarczy poszukać tylko odpowiednio słabej ofiary, a już jakiś paragraf się znajdzie. I wydźwięk będzie należyty.

OBSERWATOR OLKUSKI
OBSERWATOR OLKUSKI
11 lat temu

sumionko, tobie już wszystko się pomajgało. Podajesz jakieś skróty , daty nikomu niezrozumiałe. Większość nas , pracowników tego szpitala wie że bardziej uczciwego i bardziej rzetelnego w przekazie informacji od P. Orkisza w tym zakładzie nie ma. Natomiast takim jak ty i tobie podobnym , byłym jak i obecnym władzom niezbyt odpowiada ta rzetelność , chociażby w temacie finansowania tego szpitala. Poprzedni zarządca powiatu zgnoił OFNE i wszystkich jej pracowników. Teraz to samo zrobił ze szpitalem. Obecny jest jego kontynuatorem. Więc nie ma szans na powrót do normalności, w sensie gospodarczym , jak finansowym, gdzie setki tysięcy złoty środków publicznych zasilają prywatne kieszenie. Panie Starosto, Panowie Radni czy klapki jakie naciągną wam na oczy P. Konarski wrosły wam w gałki oczne? Czy pranie mózgów jakiego dokonał w przypadku wielu waszych kolegów , was też dosięgnęło? Pewnie refleksja przyjdzie po pewnym czasie, ale będzie już za pózno

sumionko !
sumionko !
11 lat temu

Pan czy towarzysz wszystko jedno,już się ustawił rękami naiwnych związkowców, do 2007r jak mógł to ich zwalczał,teraz przewodniczący OPPZ w Krakowie tam też podgryzł iposadka jest:: scenariusz prosty! pod koniec roku jak Nowy Szpital przejmie wszystko Jan Wielki Obrońca Szpitala,(można dodać do wszystkich skrótów i tytułów pana Jana) odejdzie, jeszcze jako ofiara tych niecnych drani , biedaczek przejdzie na ciepłą posadkę do Krakowa 4 lata wystarczy do emerytury,kierowca i,kasjerka w kamaszach na bruk,a co tam, jestem panie Janie ,to ja pana opiekunka

Kacper
Kacper
11 lat temu

Panie J.Orkisz liczymy,ze udowodni Pan,kto ma racje
Chociaz bardzo bysmy chcieli ale prawda dzis nie ma miejsca.Tu raczka(PO-wcy) raczke myje To juz zaszlo za daleko nawet jak np.sama lek.Gadek ; obiecuje gruszki na wierzbie wg poltycznej propagandy.

wiola
wiola
11 lat temu

Rzeczywiście w tekście jest błąd, jak słusznie zauważył pan Jan Orkisz. Wicestarosta Henryk Kieca, którego wypowiedź cytowałam, w zastępstwie starosty przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu, a nie Rady Powiatu. Wszystkich zainteresowanych przepraszam za pomyłkę.

Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
11 lat temu

W w/w tekście jest następujący zapis :
„Związkowcom w zastępstwie przewodniczącego Rady odpowiedział wicestarosta Henryk Kieca. – Zarząd Powiatu nie znajduje podstaw do podjęcia w tym zakresie inicjatywy uchwałodawczej przez Radę Powiatu. W takim przypadku przewodniczący Rady poucza osoby zainteresowane o terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin wniesienia skargi upływa w ciągu 60 dni od dnia wpływu wezwania, czyli od 20 lutego 2012 roku – czytamy w odpowiedzi. „
NIEPRAWDA.
Dzisiaj odbya się Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu ,na której Przewodniczący Rady Powiatu stwierdzil, że związki nie otrzymaly żadnej odpowiedzi a decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 4.04. br./ środa/. Potwierdzila to również Radna zdzislawa Szczygiel , która jest Przewodniczącą OZZ lekarzy . Dlaczego Przegląd Olkuski wprowadza w bląd mieszkańców i pracowników zakladu, chyba po to aby nie przyszli na sesję.

Plizzz
Plizzz
11 lat temu

Błagam moderatora komentarzy w Przeglądzie.
Zablokujcie proszę panu Janowi Orkiszowi możliwość zamieszczaniu kilku własnych komentarzy jeden pod drugim (… i trzecim, i czwartym). TEGO SIĘ JUŻ NIE DA CZYTAĆ. Przeklejaniem tekstów z internetu (zamiast np. wrzucenia konkretnego linka) zablokował już Forum w „PO”, a teraz wyżywa się jeszcze w komentarzach.
Na forum to ja już w ogóle nie wchodzę, bo zewsząd atakują mnie tam pod różnymi nickami teksty pana Jana O. które kończą się kilkanaście ekranów poniżej.
Proszę Was, bo apele do pana Jana nic nie dadzą. On jest odporny na wszelkie argumenty. Rzeczywiście – Pitera dotknęła sedna sprawy, czyli intencji pana Jana. A to widać zabolało.
Panie Janie. Kończ już Pan… wstydu (sobie) oszczędź.

Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
11 lat temu

cd…udzielila nam odpowiedzi dopiero w dniu 9 grudnia 2011 r. po moim komentarzu w/w artykułu w polityce na moim facebooku , / zachęcam do zapoznania się z moim komentarzem na facebooku mozna wejść z mojej strony : http://www.janorkisz.pl /, a w przysłanym w dniu 13 marca 2012 r. piśmie w zdecydowanej większości zacytowała wystąpienie pokontrolne Prezesa NIK , do kontroli której w żaden sposób się nie przyczynila a jako urzędujący minister odpowiedzialna za walkę z nieprawidowościami w dzialalności organów wladzy publicznej i ich jednostek organizacyjnych powinna. Delegatura NIK w Krakowie jednoznacznie negatywnie ocenila proces przeksztalcenia ZOZ w Olkuszu, jak rownież wypenianie funkcji nadzorczej przez Zarząd Powiatu w Olkuszu nad ZOZ i NZOZ Nowy Szp[ital w Olkuszu. Protokól NIK i wystąpienie pokontrolne są dostępny także z mojej strony. Zachecam do lektury. Szkoda,że NIK nie zrealizowal w calości naszego wniosku.

Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
11 lat temu

cd… kilkunastu młodych prokuratorów w stanie spoczynku, którym ustawodawca przyznał kilkunastotysięczne emerytury.
Jak na cztery lata działalności to całkiem spora lista… .zaniechań. Braku pani minister, ani nawet tego stanowiska w rządzie nie odczujemy.” kon. cyt.
Przypominam.
W marcu ubiegłego roku zwróciłem się w imieniu Rady Powiatowej Unii Pracy w Olkuszu do Pani minister ds korupcji Julii Pitery, byłego ministra zdrowia Marka Balickiego i posłanki Bożeny Kotkowskiej, z wnioskiem identycznym jak do posła Jacka Osucha / Forum Przeglądu Olkuskiego wpis :” Unia Pracy prosi posła Jacka Osucha” / o pomoc w doprowadzeniu do kontroli prywatyzacji szpitala w Olkuszu.
Poseł Jacek Osuch do dzisiejszego dnia nie odpowiedział nam wcale, Marek Balicki i Bożena Kotkowska natychmiast zwrócili się do Prezesa NIK i przy ich wsparciu od 23 czerwca do 12 października 2011 r. kontrola NIK się odbyła . Pani minister Julia Pitera, na dwa z 32 pytań zamieszczonych we wniosku, ..

Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
11 lat temu

1 grudnia 2011 r. Polityka zamiescila następujacy artykuł : cyt. „.Julia Pitera odeszła z rządu.Bez łez.
Odejście Julii Pitery ze stanowiska ministra odpowiedzialnego za walkę z korupcją odbyło się bez łez nie tylko opozycji, ale także kolegów z Platformy. Nawet oni nie byli też w stanie wymienić jej sukcesów.
Przez cztery lata nie doczekaliśmy się dobrej ustawy o lobbingu, która ucywilizowałaby ten rodzaj gospodarczej działalności. Lobbing przy tworzeniu prawa trwa w najlepsze, tyle że nikt z lobbujących nie nazywa się lobbystą.
Podobny brak sukcesów pani minister odnotowała w walce z korupcją. Przede wszystkim przez cała kadencję nie potrafiła doprowadzić do uchwalenia sztandarowego projektu swego urzędu – ustawy antykorupcyjnej, której los wydaje się przesądzony.
Nie zainteresowała się również tym, czym na pewno powinna była się zająć – w jaki sposób powstała w ostatniej kadencji parlamentu ustawa, w wyniku której przy reorganizacji prokuratury stworzono grupę .

pacjent
pacjent
11 lat temu

Z tego co się orientuję czteroletnia działalność Pani Pitery nie zakończyła się żadnym sensownym rezultatem, więc taka odpowiedz mnie dziwi. Chyba każdy zdrowo myślący człowiek powinien być świadom, że posłanka PO zawsze stanie po stronie swoich partyjnych kolegów, a to przecież oni w osobie Lidii Gądek i reszty powiatowego PO (przy milczącej zgodzie SLD) stoją za tym przekształceniem.

felik
felik
11 lat temu

fajnie super.

Krystyna
Krystyna
11 lat temu

Widzę, że coraz więcej osób uświadamia sobie, że Jan Orkisz to pieniacz i awanturnik, którego oskarżenia tylko sieją zamęt.

Lekarz
Lekarz
11 lat temu

Kompletna kompromitacja kol. JANA ORKISZA. Po czymś takim to są dwie drogi kol. Janie albo złożenie mandatu i wycofanie sie z polityki albo Ruch Palikota .

rozjechany
rozjechany
11 lat temu

Julia Pitera poprostu rozjechała pana Orkisza. Czy chłop wstanie z kolan po tym piśmie…

Pitera: Dlatego proponuję rozważyć, czy bycie wiceprzewodniczącym MZZPOZ ZOZ, którego zadaniem jest przede wszystkim zabieganie o sprawy związkowe oraz własna praca na stanowisku specjalisty ds. BHP w NZOZ Nowy Szpital, czyli przekształconej instytucji będącej przedmiotem Pana interwencji, nie stoi w konflikcie z funkcją przewodniczącego Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia – dodaje Julia Pitera.