pwik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu rozszerza zakres prac prowadzonych w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. To efekt oszczędności, jakie pozostały po rozstrzygniętych przetargach. Roboty budowlane, prowadzone na terenie Olkusza, Bukowna i Bolesławia, idą zgodnie z harmonogramem.

Zostały oszczędności, zwiększono zakres prac

Na początku września PWiK wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o możliwość rozszerzenia projektu o cztery zadania. Zakres prac mógł zostać zwiększony dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu przetargów. – Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani uzyskaną 12. listopada 2012 informacją, iż Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) pozytywnie zaopiniowała rozszerzenie zakresu podstawowego projektu pod nazwą: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz. Bukowno, Bolesław, Klucze — etap I”  o dodatkowe zadania. Chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na osiedlu Pomorzany w Olkuszu, w Żuradzie i w Kluczach oraz budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Olkuszu. Wcześniejsza informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektu wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców. Rozszerzenie zakresu umożliwi im przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej oraz przeprowadzona zostanie modernizacja sieci wodociągowej. Duże podziękowania chcieliśmy złożyć mieszkańcom, którzy szybko i bardzo pozytywnie zareagowali na  powyższe zmiany, czym przyczyniają się do sprawnego przygotowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji planowanej rozszerzonej inwestycji – mówi prezes PWiK-u Alfred Szylko.

Zarząd „Wodociągów” poinformował, że nowy zakres prac oznacza zwiększenie w gminie Olkusz i Klucze długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej z 55 km do 83,5 km, a długość zmodernizowanej sieci wodociągowej wyniesie 59,7 km zamiast 39,6 km. Inwestycja pozwoli na podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej 11 tys. osób. Wcześniej zakładano, że będzie to 7 tys. 400 osób.

Jak idą prace?

Wodociągi pozytywnie oceniają prowadzone prace. – Roboty budowlane w terenie trwają od sierpnia 2012 roku i na dzień dzisiejszy dobrze oceniamy pracę wykonawców. Wiadomo, że nie unikniemy różnych zdarzeń, np. niezadowolenia mieszkańców spowodowanych zmianą organizacji ruchu na terenie trwania robót budowlanych, czy też problemami z dojazdem do posesji w czasie opadów deszczu. Są to problemy, które niewątpliwie na trwałe związane są z branżą budowlaną i na które to byliśmy przygotowani – wyjaśnia wiceprezes PWiK-u Marek Kajda.

Do tej pory kanalizacja powstała w Olkuszu na ulicach: Mazaniec, Bocznej i Żuradzkiej oraz w Bukownie na ul. Młyńskiej i części ul. Leśnej. W Olkuszu roboty trwają na ul Czarnogórskiej, Kamyk, Szybikowej, Kopalnianej i Górniczej. Zakończono też roboty na ul. Gwareckiej. W przyszłym tygodniu budowa sieci wodociągowej rozpocznie się na dalszej części osiedla Piaski (ul. Ołowiana, Harcerska, Skarbnika, Kantego, Hutnicza, Piaskowa, Kolorowa, Sławkowska, Kruszcowa. Na tym osiedlu wykonawca, firma „Eltar”,  zrealizował ok. 75 procent robót kanalizacyjnych założonych na ten rok. Inwestycje na  Mazańcu i Piaskach powinny zakończyć się w trzecim kwartale 2013 roku.

Wkrótce rozpoczną się prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w Olkuszu od ul. Wapiennej do ul. Parcze (ulice: Wiśniowa, Parcze, Wapienna, Cegielniana, Podgrabie, Sikorka, Jasna) oraz na osiedlu Glinianki (ulice: Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Lipowa, Topolowa, Kwiatowa, Malinowa, Westerplatte, Storczykowa, Jesionowa, Zielona, Astrów). Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i melioracji „Hydromel”. Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal – 8” kontynuuje roboty związane z budową sieci wodociągowej na ul. Buchowieckiego. Rozpoczęto też roboty kanalizacyjne na ul. Pakuska. Od 19. listopada firma DEK rozpocznie realizację kanalizacji na ul. Miłej.

W Bukownie roboty prowadzone są na ul. Leśnej, Puza i Wodącej. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej będzie jeszcze realizowana na ulicach: Zielonej, Granicznej i Sławkowskiej. Prace trwają również w Podlipiu. Na kanalizację czeka Krążek i Międzygórze. W obydwu gminach roboty mają zakończyć się w 2014 roku. Na grudzień zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcami prac w gminie Klucze (ul. Jurajska, Nowa, Hardego, Studzienna, Olkuska, Bogucińska, Poległych i Kościelna), a w styczniu 2013 roku z wykonawcą przebudowy oczyszczalni ścieków w Olkuszu.

Kanalizacyjne roboty realizowane są w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Inwestycja warta 215 mln 583 tys. złotych w sporej części finansowana jest z unijnych środków z Funduszu Spójności – 115 mln 632 tys. złotych. Pozostała kwota pokryta zostanie ze środków własnych (59 mln 457 tys. złotych), emisji obligacji (32 mln 786 tys. złotych) oraz kredytu bankowego (7 mln 706 tys. złotych).

Więcej informacji na temat unijnej inwestycji można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii PWiK – u (800 43 14 15), czynnej w godz. 7.00 – 15.00.

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
felik100 Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
felik100
felik100

a kiedy na skalskiej 😀 😆