sołtyski Kopiowanie

15 kwietnia zakończyły się wybory sołtysów na kadencję 2019 -2024 w 14 sołectwach gminy Trzyciąż. Wśród wybranych przedstawicieli lokalnych społeczności pojawiło się kilka nowych twarzy – prawie wszystkie reprezentują płeć piękną. Tym samym połowę lokalnych sołtysów stanową teraz  aktywne społecznie panie.

Wybory rozpoczęły się 7 marca br. w Podchybiu, gdzie sołtysem została kolejny raz pełniąca funkcję od lat Halina Rolka. W Małyszycach – podobnie, pracę kontynuować będzie dotychczasowa pani sołtys – Agnieszka Paluch, również w Jangrocie ponownie sołtyską została wybrana po raz pierwszy kilka miesięcy temu w wyborach uzupełniających po śmierci dotychczasowego sołtysa Janina Halina Bieniek. W Imbramowicach nastąpiła zmiana i na nową sołtyskę wybrano kolejną kobietę – Agatę Gorgoń. W Milonkach sołtysem dalej, jak w poprzednich latach będzie Józef Grzywa, a w Tarnawie pracę kontynuował będzie Jarosław Półtorak. W Michałówce zdecydowano o zmianie i sołtysem w rozpoczynającej się kadencji będzie kolejna pani – Maria Samul, podobnie będzie w Suchej, gdzie dotychczasowego sołtysa zastąpi – a jakże – kolejna kobieta – Barbara Knap. W Ściborzycach funkcję będzie pełnił dotychczasowy sołtys Roman Kaczmarczyk, w Glanowie również bez zmian – sołtysem będzie nadal Artur Serwatka, tak samo jak w Porąbce pełnienie funkcji będzie kontynuowała Ewa Oleksy. Nowym sołtysem Trzyciąża przez najbliższych 5 lat będzie – również pierwszy raz wybrany na lokalnego radnego – Przemysław Czapnik, natomiast w Zagórowej funkcję będzie pełnił sołtys dotychczasowy – Jan Ciępka. Ostatnie wybory odbyły się w poniedziałek 15 kwietnia w Zadrożu, gdzie na kolejną kadencje wybrany został ponownie dotychczasowy sołtys – Tadeusz Kowalski.

sołtysi 1 Kopiowanie

Sołtys, jako przedstawiciel społeczności wiejskiej, reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodniczy radzie sołeckiej, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom. Wspólnie z radą sołecką realizuje uchwały zebrania wiejskiego, działając na rzecz społeczności lokalnej i współdziałając z władzami samorządowymi gminy. W gminie Trzyciąż sołtys to nie tylko istotna postać reprezentująca na zewnątrz lokalną społeczność, ale także osoba pośrednicząca w komunikacji pomiędzy poszczególnymi mieszkańcami, ważny głos doradczy w działaniach władz samorządowych, a także osoba wspomagająca zbieranie podatków.

We wszystkich sołectwach wybrano także rady sołeckie, które przez rozpoczynającą się właśnie kadencję będą wspomagały działania sołtysów. Rada sołecka co prawda nie ma uprawnień do samodzielnego działania i może być wyłącznie organem doradczym oraz opiniodawczym, ale jeżeli to gremium jest prężne, to może wiele zdziałać na rzecz lokalnej społeczności, co widać w coraz większej liczbie sołectw gminy Trzyciąż.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze