pieniądze

8 zadań zostanie zrealizowanych w tym roku w ramach czwartej już edycji Budżetu Obywatelskiego Bukowna. Które zadania cieszyły największym poparciem mieszkańców?

Przypomnijmy, że na przeprowadzenie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zarezerwowano 220 tys. złotych. Z kwoty tej 70 tys. złotych dotyczy realizacji zadań ogólnomiejskich, a 140 tys. złotych zadań okręgowych. Pozostała kwota, czyli 10 tys. złotych to wydatki na organizację i promocję BO. Podział środków finansowych na okręgi wynika z ilości mieszkańców poszczególnych okręgów według ewidencji ludności na koniec ubiegłego roku: okręg nr 1 (Podlesie) – 10 800,00 złotych, okręg nr 2 (Bór z Przeniem) – 12 200,00 złotych, okręg nr 3 (Centrum Południe) – 25 900,00 złotych, okręg nr 4 (Centrum Północ) – 54 900,00 złotych, okręg nr 5 (Wodąca) – 14 100,00 złotych, okręg nr 6 (Stare Bukowno z Przymiarkami) – 22 100,00 złotych.

Określono też wartość składanych przez mieszkańców zadań: ogólnomiejskie musiały mieścić się w przedziale od 5 tys. do 70 tys. złotych), a okręgowe od 2 tys. do 30 tys. złotych.

W tegorocznej edycji mieszkańcy złożyli 22 propozycje, z czego po ocenie formalno – prawnej do glosowania zakwalifikowano 21 wniosków.

Do realizacji przeznaczone zostawały w kolejności te zadania, które uzyskały największą, bezwzględną, ważną ilość głosów i których suma zweryfikowanej wartości mieściła się w środkach przyznanych dla danego okręgu lub dla puli środków ogólnomiejskich.
– Budżet Obywatelski w Bukownie od samego początku spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do pierwszej edycji w 2016 roku zgłoszono 17 propozycji zadań okręgowych i 6 zadań ogólnomiejskich. W tegorocznej edycji jest tyle samo zadań okręgowych, a ogólnomiejskich jest o 2 mniej. Za to ilość głosujących wzrosła z nieco ponad 900 głosujących w 2016 roku do blisko 1700 mieszkańców zaangażowanych w nasz tegoroczny budżet. To pokazuje, że jest to narzędzie, które nasi mieszkańcy zaakceptowali i chcą z niego korzystać. Jeszcze w tym roku Budżet Obywatelski w naszym mieście czekać będą kolejne zmiany. Będziemy chcieli go jeszcze bardziej uatrakcyjnić dla naszych mieszkańców, szczególnie dla osób młodych, aby zechcieli bardziej masowo angażować się w zmienianie Bukowna. Propozycje zmian uchwały w tej sprawie Burmistrz Miasta skieruje do Rady Miejskiej w maju – zapowiada sekretarz Miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Które zadania wygrały?
Spośród czterech zadań ogólnomiejskich największym poparciem (399 głosów) cieszyło się „Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno Bór w sprzęt pożarniczy, mundury oraz remont sali szkoleniowej i MDP”. Chodzi o doposażenie jednostki OSP Bukowno Miasto w sprzęt typu: zestaw kominiarski, pilarki STHIL, sprzęt do działań ratowniczych. Jednostka zakupi również mundury specjalne, buty oraz rękawice; planuje też przeprowadzić remont sali szkoleniowej oraz sali Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na ten cel przyznano kwotę 70 tys. złotych.
Tym samym wyczerpana została pula środków na zadania ogólnomiejskie.

W ramach tegorocznej edycji BO zostanie zrealizowanych 7 projektów okręgowych.
W okręgu nr 1 (Podlesie) i okręgu nr 2 (Bór Biskupi z Przeniem) zgłoszono tylko po jednym zadaniu. Zdobyły one odpowiednio: 12 głosów – „Integracja cyfrowo – kulinarna” (projekt polega na wymianie przestarzałego sprzętu i uzupełnienie brakujących szafek do przechowywania akcesoriów używanych do organizacji i obsługi integracyjnych spotkań okolicznościowych mieszkańców: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Mikołajki, itp.) oraz 25 głosów – „Budowa altany rekreacyjnej” (budowa dwóch altan o wymiarach wraz z dwoma kompletami stołów i ławek na placu w okolicy boisk sportowych przy dawnej szkole przy ul. Wiejskiej. Dzięki temu powstanie miejsce spędzania czasu mieszkańców podczas imprez plenerowych czy rodziców przebywających na placu ze swoimi pociechami). Przyznane kwoty to 10 tys. 800 złotych i 12 tys. 200 złotych.

W okręgu nr 3 (Bukowno Centrum Południe) 168 głosów oddano na zadanie „Budowa tężni solankowej” (na terenie MOSiR – u przy Domu Turysty „Tramp”, jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego południowej części miasta. Projekt obejmuje również położenie płytek chodnikowych wokół tężni oraz montaż 4 ławek), a przyznana kwota to 25 tys. 876 złotych.

Mieszkańcy okręgu nr 4, czyli Bukowna Centrum Północ, najchętniej głosowali na „Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie”. Jak uzasadniali wnioskodawcy, realizacja projektu podniesie komfort pobytu ucznia w szkole i zapobiegnie zjawisku nadmiernego przeciążenia tornistrów. Realizacja zadania wpisze się w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając schorzeniom i chorobom kręgosłupa. Poza tym solidne, kolorowe i estetyczne szafki staną się ozdobą szkolnych korytarzy. Na to zadanie przyznano 30 tys. złotych, a liczba oddanych głosów wynosi 378.
Pula środków na okręg nr 4 to 54 tys. 900 złotych. Oznacza to, że nie zostanie zrealizowany drugi pod względem liczby oddanych głosów (295) w kolejności projekt, czyli „Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bukownie” o wartości 29 tys. 935 złotych. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego do realizacji zatwierdzono trzeci projekt cieszący się największym poparciem (157 głosów) – „Budowa zjazdu linowego (tyrolki) przy ul. Leśnej” (157 głosów) o wartości 19 tys. 888 złotych. Zadanie polega na budowie tyrolki wraz ze strefa bezpieczeństwa na działce obok placu zabaw „Leśne Marzenia” oraz siłowni zewnętrznej „Aktywni na co dzień”. Będzie to uzupełnienie terenu rekreacyjnego zapewniające aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu dzieci i dorosłych.

„Dobry plac” – to jedyne zadanie zgłoszone w kręgu nr 5 (Wodąca), zakładające odwodnienie i wymianę nawierzchni placu za budynkiem filii MOK – u oraz ustawienie doniczek z roślinnością. Liczba oddanych głosów wynosi 22, a przyznana kwota 13 tys. 590 złotych.

W okręgu nr 6 (Stare Bukowno z Przymiarkami) wygrał projekt „Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133” (117 głosów), polegający na montażu zestawu „Hipcio 5″ ze zjeżdżalnią, w celu polepszenia warunków do rozwoju psychoruchowego dzieci podczas ich pobytu na świeżym powietrzu oraz stworzenia atrakcyjnych warunków do zabawy i rozrywki, w bezpiecznym, przyjaznym i estetycznym dla dziecka otoczeniu. Kwota na to zadanie wynosi 18 tys. 960 złotych.

Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronie www.bukowno.budzet-obywatelski.org/

Jak głosowali mieszkańcy?
Spośród 1683 osób 1681 oddało głosy ważne. Zdecydowanie chętniej mieszkańcy korzystali z systemu internetowego (1663 osoby) niż z papierowych kart do głosowania (18 osób). Wśród glosujących więcej było kobiet (965) niż mężczyzn (716). Najchętniej głosowały osoby w wieku 36 – 49 lat (25,9 proc.) i powyżej 60 lat (25,3 proc.), a w dalszej kolejności mieszkańcy w wieku 26 – 35 lat (20 proc.), 50 – 59 lat (16,3 proc.) i do 25 lat (12,5 proc.).

Fot. fotolia.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze